ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2014 р. (за даними судової статистики)
 
 
Аналіз
роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2014 р.
(за даними судової статистики)1

Упродовж I півріччя 2014 р.2 суди по першій інстанції розглянули (з урахуванням повернутих, витребуваних) 1,7 млн справ, кримінальних проваджень, заяв, позовних заяв, скарг, подань, клопотань (далі – справ та матеріалів) різних категорій, що на 7,5 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого року [1,9 млн].

Зокрема, по першій інстанції суди розглянули: адміністративних – 167 тис. [188 тис.] справ та матеріалів, що на 11,1 % менше, ніж у I півріччі 2013 р.; цивільних – 700,9 тис. [759,7 тис.], що на 7,7 % менше; господарських – 66,4 тис. [69,6 тис.] (без урахування окремих ухвал), що на 4,6 % менше; справ про адміністративні правопорушення – 386,1 тис. [476,7 тис.], що на 19 % менше; кримінальних – 401,8 тис. [366,1 тис.], що на 9,7 % більше, у тому числі за Кримінальним процесуальним кодексом України, який набрав чинності 20 листопада 2012 р., – 396,4 тис. [330,9 тис.].

В апеляційному порядку суди розглянули 374,7 тис. [688,9 тис.] справ та матеріалів усіх категорій, що на 45,6 % менше порівняно з I півріччям минулого року.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ упродовж I півріччя 2014 р. закінчив провадження (з урахуванням повернутих, переданих та розглянутих по суті) у 47,3 тис. [50,2 тис.] касаційних скарг, справ, заяв та клопотань, що менше на 5,7 % .

Вищий адміністративний суд України закінчив провадження у 45,2 тис. [47,3 тис.] справ та матеріалів, що на 4,4 % менше порівняно з I півріччям 2013 р., у тому числі за касаційними скаргами – майже у 42 тис., що також на 4,8 % менше.

Вищий господарський суд України закінчив провадження майже у 9 [9,9] тис. касаційних скарг, подань, що на 9,7 % менше, із яких 8,6 тис. – за касаційними скаргами, що також на 10,2 % менше.

Згідно з положеннями Закону від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 2453-VI) питання про допуск справ до провадження у Верховному Суді України вирішують вищі спеціалізовані суди. Так, упродовж I півріччя 2014 р. до вищих спеціалізованих судів надійшло 5,5 тис. заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, що на 0,1 % більше. Вищі спеціалізовані суди постановили 495 ухвал про допуск справи до провадження у Верховному Суді України, їх питома вага від кількості розглянутих заяв, за якими вирішувалося питання про допуск до провадження становила 9,8 % [7,9 %].

Верховний Суд України у І півріччі 2014 р. згідно з наданими йому повноваженнями закінчив провадження у 426 [396] справах та матеріалах, що на 7,6 % більше.

Оперативність розгляду судами адміністративних та цивільних справ у I півріччі 2014 р. поліпшилась. Так, порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 41,5 % зменшилася кількість адміністративних справ, розглянутих місцевими загальними та окружними адміністративними судами з порушенням строків, передбачених положеннями Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС), їх питома вага від кількості справ, провадження в яких закінчено, також зменшилася і становила 8,5 % [12,1 %].

Кількість цивільних справ позовного та окремого провадження, розглянутих із порушенням строків, передбачених ст. 157 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), порівняно з І півріччям 2013 р. зменшилася на 21,5 %; їх питома вага від кількості тих справ, провадження в яких закінчено, також зменшилася і становила 6,1 % [7,2 %]. Кількість виданих судових наказів та заяв про скасування судового наказу, розглянутих із порушенням строків, установлених ЦПК, також зменшилася на 11,4 %, проте їх питома вага від кількості виданих наказів та розглянутих заяв про їх скасування дещо збільшилася і становила 1,4 % [1,3 %].

Місцеві господарські суди у I півріччі 2014 р. понад строк, передбачений положеннями ст. 69 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК), вирішили 4 спори [3], або 0,01 % [0,004 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено.

Кількість кримінальних проваджень, справ, у яких підготовче судове засідання і судовий розгляд призначені з порушенням строків, передбачених положеннями статей 314, 316 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 2012 р.) та статей 241, 256 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК 1960 р.), порівняно з I півріччям 2013 р. збільшилася
у 3,6 раза і становила 6,7 тис. [1,9 тис.], або 9,4 % [2,4 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено. У строк понад шість місяців суди не розглянули 7,5 тис. кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження, що на 12,3 % менше, їх частка від кількості тих, що перебували на розгляді в судах також зменшилася і становила 7 % [7,1 %].

Поліпшилася ситуація з якістю ухвалення місцевими загальними судами судових рішень у кримінальних справах. Так, в апеляційному порядку скасовано і змінено вироки стосовно майже 6 тис. осіб, що на 17,7 % менше, ніж у I півріччі 2013 р., їх питома вага від кількості тих, щодо яких постановлено вироки місцевими загальними судами, також зменшилась і становила 10 % [10,3 %].

Кількість скасованих і змінених в апеляційному порядку постанов у справах про адміністративні правопорушення зменшилася на 9 % і становила майже 3 тис.; їх частка від ухвалених постанов місцевими загальними судами збільшилась і становила 0,8 % [0,7 %].

Кількість скасованих і змінених в апеляційному порядку постанов в адміністративних справах зменшилася у 3,2 раза і становила 32,4 тис.; їх частка від ухвалених постанов місцевими загальними та окружними судами – 30,8 % [83,8 %]; таке зменшення в основному відбулося за рахунок розгляду апеляційних скарг на судові рішення місцевих судів за попередні роки в адміністративних справах зі спорів: з приводу реалізації публічної політики у сферах соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг.

Кількість скасованих і змінених в апеляційному порядку рішень у цивільних справах позовного та окремого провадження порівняно з І півріччям 2013 р. зменшилася на 4,4 %; їх питома вага від кількості ухвалених місцевими судами становила 5,3 % [5,2 %].

Зменшилася кількість скасованих та змінених в апеляційному порядку судових рішень у господарських справах. Так, в апеляційному порядку скасовано та змінено 3,1 тис. процесуальних документів місцевих господарських судів, що на 4,6 % менше, проте їх частка від кількості ухвалених місцевими судами судових рішень збільшилася і становила 3,2 % [2,9 %].


Обсяг роботи судів та навантаження на суддів


Упродовж I півріччя 2014 р. на розгляд до місцевих загальних судів згідно з даними ДСА надійшло 1 млн 782,9 тис. справ та матеріалів усіх категорій, що всього на 8,9 % менше, ніж у I півріччі 2013 р. До кожного судді місцевого загального суду (з розрахунку чисельності суддів за штатним розписом) щомісяця в середньому надходило на розгляд по 63,3 [63,5] справ та матеріалів, у тому числі адміністративних – 2,5 [2,3], цивільних – 27,7 [28,8], кримінальних – 16,9 [13,8], про адміністративні правопорушення – 16,1 [18,6].

У I півріччі 2014 р. кожний суддя апеляційного суду з розгляду кримінальних, цивільних справ, а також справ про адміністративні правопорушення щомісяця в середньому отримував на розгляд по 16,6 [17,9] справи та матеріалу всіх категорій, у тому числі: кримінальних – 8,4 [8,5], цивільних – 7,4 [8], адміністративних – 0,0 [0,6]. Найбільше справ та матеріалів усіх категорій надходило на одного суддю апеляційних судів областей: Запорізької – 24,6 [20], Донецької – 20,9 [21,7], Одеської – 19,8 [16,1], Харківської – 19,7 [16,6], Закарпатської – 19,2 [18,3] та м. Києва – 25,0 [24,2]; найменше: Тернопільської – 7,5 [7,2], Чернігівської – 9,3 [10,2], Чернівецької – 10,8 [10,8], Сумської – 11,5 [34,1], Волинської – 11,6 [11,7] та Кіровоградської – 11,7 [15,5].

У I півріччі 2014 р. продовжує спостерігатися загальна тенденція зменшення навантаження на суддів адміністративних судів. Так, на розгляд до кожного судді окружного адміністративного суду щомісяця в середньому надходило по 29,3 [31,1] справ та матеріалів; до кожного судді апеляційного адміністративного суду в середньому надходило по 33,7 [280,7] справ та матеріалів.

До місцевих господарських судів на розгляд надійшло 67,2 тис. справ та матеріалів, що на 2,9 % менше, ніж у I півріччі 2013 р.; кожний суддя місцевого господарського суду щомісяця отримував на розгляд по 16,9 [16,6] справи та матеріалу. На розгляд до апеляційних господарських судів надійшло 15,6 тис. апеляційних скарг, справ, що також на 13,3 % менше; кожний суддя апеляційного суду з розгляду господарських справ щомісяця отримував на розгляд по 10,3[10,7] справ та матеріалів.

У I півріччі 2014 р. на розгляд до Вищого господарського суду України надійшло 9,7 тис. справ за касаційними скаргами, поданнями та заяв щодо перегляду Верховним Судом України судових рішень господарських судів, що на 8,4 % менше, ніж у I півріччі минулого року. Кожний суддя цього суду відповідно до штатного розпису щомісяця мав би отримувати на розгляд по 17,4 справи [18,4]. Фактично ж кожний працюючий суддя зазначеного суду щомісяця розглядав у середньому по 18,1 [19] справ та матеріалів.

До Вищого адміністративного суду України надійшло 37,7 тис. справ та матеріалів (по першій інстанції, в апеляційному, касаційному порядку, за нововиявленими обставинами та щодо перегляду Верховним Судом України судових рішень адміністративних судів), що на 0,8 % більше, ніж у I півріччі 2013 р. Відповідно до штатного розпису кожний суддя цього суду в середньому щомісяця мав би отримувати на розгляд по 70,7 [70,1] справ, заяв. Фактично ж кожний працюючий суддя цього суду щомісяця розглядав (з урахуванням залишків справ за попередній рік) по 111 [112] справ та матеріалів.

До Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшло 49,2 тис. [51 тис.] касаційних скарг, справ, заяв та клопотань, що на 3,5 % менше, ніж у I півріччі минулого року. До кожного судді цього суду згідно зі штатним розписом у середньому на розгляд надходило по 74,6 [77,3] справ та матеріалів; зокрема, до кожного судді судової палати у цивільних справах – по 135,6 [135,6] касаційних скарг, справ та заяв; до судді судової палати у кримінальних справах – по 49,6 [52,1] справ та матеріалів.

На розгляд до кожного судді Верховного Суду України (відповідно до штатного розпису) у I півріччі 2014 року щомісяця в середньому надходило
по 2,1 [1,7] справ та матеріалів. Кожний суддя Верховного Суду України, який здійснював судочинство, щомісяця в середньому (без урахування переданих та повернутих) розглядав по 1,5 [1,3] справи.

  Розгляд кримінальних справ

  На розгляді судів загальної юрисдикції по першій інстанції у I півріччі 2014 р. перебувало 459,7 тис. кримінальних справ і матеріалів кримінального провадження, що на 10,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року; із них у 402,4 тис., або 87,5 % [87,2 %], провадження закінчено. У тому числі закінчено провадження у 68,3 тис. кримінальних справах (без матеріалів) та матеріалах кримінального провадження, що надійшли до суду з обвинувальним актом (далі – справ), що на 9,5 % менше, або 66,2 % [64,5 %] від кількості тих, що перебували на розгляді судів, із них за КПК 2012 р. – у 64,8 тис. справ.

  По першій інстанції загальні суди постановили обвинувальний чи виправдувальний вирок у 54,3 тис. справ (стосовно 60,1 тис. осіб), що на 12,3 % менше, ніж у I півріччі 2013 р., їх питома вага від кількості справ, провадження в яких закінчено, становила 79,5 % [82 %]. У тому числі за КПК 2012 р. ухвалено обвинувальний чи виправдувальний вирок у 52,2 тис. справ (стосовно 57,1 тис. осіб). Виправдувальний вирок ухвалено стосовно 435 осіб, що на 0,2 % менше; із них у справах публічного обвинувачення – щодо 420 [341] осіб, у тому числі за КПК 2012 р. – щодо 303 осіб.

  В апеляційному порядку виправдувальні вироки скасовано стосовно 156 [170] осіб, або 37,1 % [50,4 %] від кількості тих, щодо яких ухвалено виправдувальні вироки; у справах публічного обвинувачення виправдувальні вироки скасовано стосовно 131 [143] особи.

  У структурі кримінальних справ, що перебували на розгляді судів, найбільшу частку, як і за аналогічний період 2013 р., становили справи про вчинення злочинів проти власності – 43,7 % [42,3 %], або 45,1 тис.; ухвалено вирок у 25,8 тис. справ, або 86,6 % [88,6 %] від кількості розглянутих справ цієї категорії, у тому числі із затвердженням угоди (КПК 2012 р.) – 4,6 тис., або 18,5 % від кількості справ, розглянутих з ухваленням вироку відповідно до положень КПК 2012 р.

  Про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на розгляді судів перебувало 11,7 тис. справ, їх питома вага від загальної кількості справ, що знаходилися у провадженні, становила 11,4% [13,3 %]; ухвалено вирок у 7,1 тис. справ, або 87,4 % [85,9 %], у тому числі із затвердженням угоди – 2,5 тис, або 36,5 %.

  Питома вага справ про вчинення злочинів: проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) – 13,4 % [10,6 %], або 13,8 тис., вирок ухвалено майже у 5 тис. справ, або 54,8 % [70,3 %]; проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 6,6 % [6 %], або 6,9 тис., вирок ухвалено у 3,1 тис. справ, або 72,2 % [73,2 %].

  Із фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувальних технічних засобів розглянуто 65,5 тис. справ, їх питома вага від кількості справ, провадження в яких закінчено, становила 96 % [66,1 %]. У режимі відеоконференції судове провадження здійснювалося у 1,4 тис. справ. За участю присяжних розглянуто 16 справ.

  Оперативність призначення до розгляду кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження у I півріччі 2014 р. погіршилася. Так, із порушенням процесуальних строків, передбачених статтями 241, 256 КПК 1960 р. та статтями 314, 316 КПК 2012 р., призначено до розгляду 6,7 тис. [1,9 тис.] кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження, що у 3,6 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2013 р., або 9,4 % [2,4 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено. У тому числі із порушенням строків призначено: підготовче судове провадження (ч. 1 ст. 314 КПК 2012 р.) – у 6,2 тис. матеріалів кримінального провадження, або 9,1 %; до попереднього розгляду (ст. 241 КПК 1960 р.) – 12 справ, або 0,3 % [0,7 %]; до судового розгляду (ст. 256 КПК 1960 р. та ст. 316 КПК 2012 р.) – 546 справ та матеріалів кримінального провадження, або 0,8 % [1,2 %]. Найчастіше порушували строки призначення справ та матеріалів кримінального провадження місцеві загальні суди областей: Рівненської – 21,1 % [12,2 %], Закарпатської – 20,7 % [1 %], Сумської – 16,2 % [10,7 %], Кіровоградської – 16,1 % [20,1 %].

  Водночас зменшилась як кількість, так і питома вага нерозглянутих кримінальних справ, матеріалів кримінального провадження. Так, станом
  на 1 липня поточного року суди не розглянули 29,3 тис. кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження за винятком тих, провадження в яких зупинено, що на 16,8 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого року; їх частка від кількості справ та матеріалів, що перебували на розгляді судів, становила 27,4 % [29,4 %]. Із них у термін понад шість місяців (без урахування справ, провадження в яких зупинено) не розглянуто 7,5 тис. кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження, що на 12,3 % менше, або 7 % [7,1 %] від кількості тих, що перебували на розгляді. У тому числі у провадженні судів понад один рік перебувало 3 тис. кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження, що на 23 % менше; їх питома вага від кількості тих, що перебували на розгляді, становила 2,8 % [3,3 %]. Зокрема, найбільша питома вага таких справ зафіксована в судах областей: Львівської – 6,2 %, або 264 справи [5,2 %, або 249 справ], Житомирської – 5,2 %, або 162 [6 %, або 186], Одеської – 4,5 %, або 324 [5,3 %, або 361], Луганської – 4,4%, або 305 [3,3 %, або 268], Закарпатської – 4,2 %, або 111 [5,1 %, або 151] та м. Києва – 4,8 %, або 256 [7,1 %, або 435].

  Суди не розглянули 1,5 тис. кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження, що на 29,3 % менше, за якими 2,3 тис. осіб трималися під вартою і рахувалися за судами понад шість місяців, що також на 33,2 % менше. Із них не розглянуто 1 тис. матеріалів кримінального провадження, за якими 1,4 тис. осіб трималися під вартою і рахувалися за судами понад шість місяців. Водночас збільшення кількості таких справ та матеріалів кримінального провадження, що не були вчасно розглянуті, зафіксовано в судах чотирьох областей: Луганської – на 24,8 %, Хмельницької – на 11,1 %, Кіровоградської – на 8,8 %, Донецької – на 2,3%.

  Упродовж I півріччя 2014 р. було відкладено розгляд 41,6 тис. кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження, що на 19,7 % менше; їх питома вага від кількості тих, що перебували у провадженні, також зменшилася – 38,9 % [43,3 %]. Зокрема, станом на 1 липня поточного року через неприбуття (неявку) обвинувачених (підсудних), свідків, захисників, прокурорів та інших учасників процесу було відкладено розгляд у 7,7 тис. справ, що на 25,3 % менше, із них: майже 3 тис., або 38,4 % [45,3 %] – через неявку свідків чи потерпілих; 3,1 тис. справ, або 40,6 % [35,6 %] – обвинуваченого (підсудного), у тому числі відповідно до положень КПК 2012 р. через неприбуття обвинуваченого відкладено розгляд у 2,8 тис. матеріалах кримінального провадження.

  Суди приймали рішення про привід свідка під час розгляду 6,7 тис. справ, що на 59,7 % менше; із них відповідні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, не виконали ухвали (постанови) судів про привід осіб у 2,4 тис. справ, або 36 % [35 %] від кількості прийнятих; про привід обвинуваченого (підсудного) – у 7,6 тис. справ, що на 2,2 % менше, із них не виконано ухвали (постанови) судів про привід обвинуваченого (підсудного) у 3 тис. справ, або 39,6 % [35,8 %].

  Підсудному змінено запобіжний захід на взяття під варту у 471 справі, що на 67,8 % менше. Кількість справ та матеріалів кримінального провадження, у яких відкладено розгляд через нездійснення доставки до суду обвинуваченого (підсудного), який перебуває під вартою, збільшилася у 2 раза і становила 1,3 тис.; до 9,5 % [3,5 %] збільшилася також і їх питома вага від кількості усіх справ та матеріалів кримінального провадження, розгляд яких було відкладено. Відкладено розгляд через неприбуття: прокурора – у 338 справах, що на 23,7 % менше, у тому числі відповідно до положень КПК 2012 р. – у 289 матеріалах кримінального провадження; захисника – у 964 справах, у тому числі відповідно до положень КПК 2012 р. – у 809 матеріалах кримінального провадження. Суди відповідно до положень ч. 1 ст. 324 КПК 2012 р. порушили питання про відповідальність прокурора або адвоката під час розгляду 31 матеріалу кримінального провадження.

  Суди по першій інстанції повернули на додаткове розслідування (згідно з положеннями статей 246, 281 КПК 1960 р.) та прокурорам (ст. 2491 КПК 1960 р.) для усунення виявлених порушень, а також прокурори відкликали із суду (у порядку, передбаченому ст. 232 КПК 1960 р.) 643 справи, що на 69,8 % менше. У тому числі на додаткове розслідування повернуто 619 кримінальних справ публічного обвинувачення, що на 70,3 % менше.

  Апеляційні суди скасували ухвали (постанови) місцевих судів про повернення справ на додаткове розслідування стосовно 553 осіб, що на 52,6 % менше; їх частка від кількості осіб, щодо яких справи публічного обвинувачення повернуто на додаткове розслідування, становила 57 % [40,2 %].

  У провадженні судів перебувало 522 [714] кримінальні справи про злочини, вчинені організованими групами та злочинними організаціями, що на 26,9 % менше, їх питома вага від загальної кількості кримінальних справ, які перебували на розгляді, становила 0,5 % [0,6 %]. Із постановленням вироку суди розглянули 127 [177] справ, що на 28,2 % менше, або 69,8 % [76,6 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено. На додаткове розслідування та в порядку, передбаченому ст. 2491 КПК 1960 р., суди повернули 34 такі справи. Суди визнали винними у вчиненні злочинів у складі організованих груп та злочинних організацій 341 особу, або 76,6 % [81,6 %] від кількості засуджених за вироками, що набрали і не набрали законної сили; виправдано 11 [1] осіб.

  Про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (статті 364–370 КК), на розгляд до судів надійшло більше ніж 2 тис. справ, що на 14,4 % більше, їх питома вага від загальної кількості кримінальних справ, які надійшли на розгляд судів у I півріччі 2014 р., становила 2,9 % [2,4 %]. У провадженні судів перебувало 3,7 тис. зазначених справ, що на 16,8 % менше. Із постановленням вироку суди розглянули 974 таких справ, що на 21,1 % менше, або 46,9 % [57,5 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено; закрито провадження у 754 справах, що на 30,9 % більше, або 36,3 % [26,8 %]. На додаткове розслідування та в порядку, передбаченому ст. 2491 КПК 1960 р., суди повернули 120 справ, або 5,8 % [10,4 %] від кількості тих, провадження в яких закінчено. За результатами розгляду суди ухвалили виправдувальний вирок стосовно 85 [67] осіб.

  У I півріччі 2014 р. на розгляді судів перебувало понад 6 тис. кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми чи за їх участю, що на 1,2 % більше. Постановлено вирок у 2,8 тис. справ, або 71,3 % [76,6 %] від кількості розглянутих. На додаткове розслідування (згідно з положеннями статей 246, 281 КПК 1960 р.) суди повернули 18 справ стосовно 24 осіб. Закрито провадження у 572 справах, що на 28,3 % більше, або 14,4 % [11,3 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено. На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 2,1 тис. справ, або 34,8 % [34,4 %] від кількості тих, що перебували на розгляді.

  На виконання положень КПК 2012 р. слідчі судді розглянули (без повернутих) 202,6 тис. клопотань слідчих, прокурорів та інших осіб, з яких задоволено 175,8 тис. клопотань, або 86,7 % від кількості розглянутих. У тому числі розглянуто 27,2 тис. клопотань про застосування запобіжних заходів, з яких задоволено 24,5 тис., або 90 % від кількості розглянутих. Зокрема, слідчі судді про застосування запобіжних заходів розглянули: 10,3 тис. клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з яких задоволено 8,5 тис., або 82,9 % від кількості розглянутих (без повернутих); 11,1 тис. – про застосування особистого зобов’язання, задоволено 10,6 тис., або 95,6 %; 281 – про застосування особистої поруки, задоволено 259, або 92,2 %; майже 5 тис. – про застосування домашнього арешту, задоволено 4,7 тис., або 93,5 %; 568 – про застосування застави, задоволено 447, або 78,7 %. Також застосовано заходи забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду 2,8 тис. справ; у тому числі запобіжний захід тримання під вартою обрано у 911 справах.

  Кількість подань органів досудового слідства з різних питань, що надійшли на розгляд до судів (КПК 1960 р.), зменшилася і становила 340 [509]; розглянуто із урахуванням залишків 10 подань, із них 2 задоволено, або 20 % [81,2 %] від кількості розглянутих. У тому числі суди розглянули 2 [35] подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, які були задоволено, або 100 % [31,4 %].

  Відповідно до положень КПК 1960 р. суди розглянули 217 [2,4 тис.] скарг на дії органів досудового слідства та прокурорів, що на 90,8 % менше, із них задоволено 89 [1,1 тис.] скарг, або 41 % [45,2 %] від кількості розглянутих; у тому числі розглянуто 116 [1,5 тис.] скарг на постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, що на 92,4 % менше, із них задоволено 56, або 48,3 % [50,1 %] від кількості розглянутих. Кількість розглянутих судами скарг на постанови про порушення кримінальної справи зменшилася у 10,9 раза і становила 39, із них задоволено 4 скарги, або 10,3 % [36,9 %]. В апеляційному порядку задоволено апеляції на постанови місцевих загальних судів про скасування постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи стосовно 4 [95] осіб, або 100 % [60,5 %] від кількості задоволених цими судами скарг на постанови про порушення кримінальної справи.

  Слідчим суддям згідно з положеннями ч. 1 ст. 303 КПК 2012 р. надійшло на розгляд 21,4 тис. скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Розглянуто (без повернутих) 17,9 тис. скарг, з яких задоволено 7,4 тис., або 41,6 % від кількості розглянутих. У тому числі розглянуто (без повернутих):
  8,8 тис. скарг – на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК 2012 р., а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, задоволено 3,2 тис. скарг, або 36,3 % від кількості розглянутих; 6,5 тис. скарг – на рішення слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження, задоволено 3,6 тис., або 54,7 %; 538 скарг – на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, задоволено 162, або 30,1 %.

  Суди зупинили провадження у 6,2 тис. кримінальних справах, із них у зв’язку з розшуком обвинуваченого (підсудного) – у 5,3 тис., що на 7,7 % менше; їх питома вага від кількості справ, провадження в яких зупинено, становила 86 % [83,9 %]. За результатами розгляду кримінальних справ суди взяли під варту 2,1 тис. осіб, що на 36,6 % менше; звільнили з-під варти 960 осіб, що на 33 % менше, у тому числі у зв’язку з постановленням виправдувального вироку – 37 [30] осіб. За результатами розгляду апеляцій на судові рішення у кримінальних справах було звільнено з-під варти 405 [362] осіб. На 80,8 % зменшилася кількість осіб, звільнених судами під заставу, – 83 [433] особи. За порушення вимог застави суди постановили звернути у дохід держави 38 тис. грн. У тому числі слідчими суддями було задоволено 447 клопотань про застосування застави та 7 клопотань про звернення суми застави в дохід держави.

  Відповідно до положень КПК 2012 р. суди розглянули 2,4 тис. клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, з яких суди задовольнили 2,1 тис., або 87,9 %. За постановами слідчих (КПК 1960 р.) суди звільнили від кримінальної відповідальності 11 [169] осіб, у тому числі розглянуто 4 постанови про вирішення питання щодо закриття справ у зв’язку із закінченням строків давності у справах стосовно невстановлених осіб.

  До судів у порядку надання міжнародної допомоги надійшло 244 запитів, клопотань, з яких повернуто – 23, задоволено – 170, або 82,5 % від кількості розглянутих (без повернутих); не розглянутими залишилися – 39. У тому числі слідчі судді розглянули та задовольнили 35 клопотань прокурорів про застосування екстрадиційного арешту особи за запитом компетентного органу іноземної держави про її видачу, згідно з положеннями ст. 584 КПК 2012 р.; розглянуто 72 запити (без повернутих) про вручення документів згідно з положеннями ст. 564 зазначеного Кодексу, з яких задоволено 56, або 77,8 % від кількості розглянутих.

  Суди з метою усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, а також з інших підстав постановили 117 [991] окремих ухвал; їх частка серед справ, провадження в яких закінчено відповідно до положень КПК 1960 р., становила 3,4 % [4,1 %].

  За апеляційними скаргами на вироки, ухвали (постанови) місцевих загальних судів в апеляційних загальних судах перебувало на розгляді 28,2 тис. справ, що на 20,4 % менше, у тому числі за апеляційними скаргами на вироки – 14,8 тис. справ, що також менше на 18,2 %. В апеляційному порядку перевірено законність та обґрунтованість 19,4 тис. вироків, ухвал (постанов) місцевих судів, що на 21,4 % менше; апеляційні скарги задоволено у 8,9 тис. кримінальних справ та матеріалів, що на 18 % менше, або 46,2 % [44,3 %] від кількості тих, в яких перевірялися вироки, ухвали (постанови), із них на вироки – у 4,9 тис. справ, або 42,7 % [49,6 %] від кількості розглянутих. У тому числі згідно з положеннями КПК 2012 р. розглянуто 15 тис. апеляційних скарг на ухвали судів та слідчих суддів, з яких в апеляційному порядку задоволено
  6,4 тис., або 42,9 % від кількості розглянутих. Із них на вироки розглянуто майже 7 тис. апеляційних скарг, задоволено – 3,2 тис., або 45,2 % від кількості розглянутих.

  Якість розгляду справ місцевими загальними судами дещо покращилась. Так, у I півріччі 2014 р. в апеляційному порядку скасовано і змінено вироки стосовно майже 6 тис. осіб, що на 17,7 % менше, їх питома вага від кількості тих, щодо яких постановлено виправдувальні та обвинувальні вироки, також дещо зменшилась і становила 10 % [10,3 %]. Найбільший відсоток скасованих та змінених в апеляційному порядку вироків ухвалили місцеві загальні суди областей: Закарпатської – 16,2 % [13,8 %], Кіровоградської – 14,5 % [11,1 %], Чернівецької – 13,5 % [13,4 %], Київської – 13,2 % [13,5 %]. У тому числі апеляційні суди скасували вироки стосовно 3,5 тис. осіб, що менше на 31,3 %, або 5,8 % [7,2 %] від кількості тих, щодо яких вироки постановлено місцевими загальними судами.

  Найчастіше підставами для скасування вироків в апеляційному порядку були істотні порушення вимог кримінального процесуального закону (ст. 412 КПК 2012 р., ст. 370 КПК 1960 р.) – скасовано вироки стосовно 1,4 тис. осіб, або 40,1 % [41,1 %] від кількості тих, щодо яких вироки скасовано, із них у зв’язку з порушенням права обвинуваченого на захист (п. 3 ч. 2 ст. 370 КПК 1960 р.) та через здійснення судового провадження за відсутності захисника, якщо його участь є обов’язковою (п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК 2012 р.) – стосовно 159 [328] осіб. Однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства (ст. 368 КПК 1960 р.) – скасовано вироки стосовно 609 осіб, неповнота судового розгляду (ст. 410 КПК 2012 р.) – стосовно 61 особи, разом питома вага таких осіб становила 19,3 % [25,9 %]; невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого (ст. 414 КПК 2012 р., ст. 372 КПК 1960 р.) – скасовано вироки стосовно 466 осіб, або 13,4 % [10,5 %]; неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність (ст. 413 КПК 2012 р., ст. 371 КПК 1960 р.) – стосовно 457 [441] осіб, або 13,2 % [8,7 %]; невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження (ст. 411 КПК 2012 р., ст. 369 КПК 1960 р.) – стосовно 253 осіб, або 7,3 % [9,6 %].

  В апеляційному порядку у справах публічного обвинувачення із закриттям провадження у справі за відсутності події або складу злочину скасовано вироки стосовно 17 осіб, їх питома вага від загальної кількості тих, щодо яких вироки скасовано у справах публічного обвинувачення, дещо збільшилася і становила 0,5 % [0,3 %].

  Із поверненням справи публічного обвинувачення на додаткове розслідування через неповноту досудового слідства (ч. 1 ст. 374 КПК 1960 р.) за апеляціями скасовано вироки стосовно 438 осіб, що на 51,1 % менше, або
  13,2 % [18,4 %] від кількості усіх осіб, щодо яких вироки скасовано у справах публічного обвинувачення. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди скасовано вироки у справах публічного обвинувачення з направленням кримінального провадження (ч. 2 ст. 407 КПК 2012 р.): до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку стосовно 24 осіб; до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку щодо 10 осіб.

  В апеляційному порядку скасовано вироки і призначено новий розгляд у суді першої інстанції (п. 6 ч. 1 ст. 407 КПК 2012 р.) стосовно 859 осіб, із поверненням справи на новий судовий розгляд (ч. 2 ст. 374 КПК 1960 р.) – стосовно 1,1 тис. осіб, разом питома вага таких осіб від кількості всіх тих, щодо яких вироки скасовано, становила 55,5 % [64 %].

  Апеляційні загальні суди, скасувавши повністю або частково вироки місцевих загальних судів, ухвалили нові вироки стосовно 844 осіб, що на 17,9 % більше; їх частка серед кількості осіб, щодо яких вироки скасовано, збільшилась і становила 24,3 % [14,2 %]. У тому числі постановлено новий вирок у зв’язку зі скасуванням необґрунтованого виправдувального вироку стосовно 49 осіб, із них у справах публічного обвинувачення – стосовно 45 осіб, або 10,7 % [2,4 %] від кількості осіб, виправданих місцевими загальними судами.

  Змінено вироки в апеляційному порядку стосовно 2,5 тис. осіб, що на 12,9 % більше, або 4,2 % [3,2 %] від кількості постановлених по першій інстанції, із них: без зміни кваліфікації злочину з пом’якшенням призначеного покарання, якщо суд апеляційної інстанції визнав, що покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого змінено вироки стосовно 310 осіб, що на 66,9 % менше, або 12,3 % [50,6 %] від кількості усіх змінених.

  В апеляційному порядку також скасовано ухвали (постанови) місцевих загальних судів стосовно майже 2 тис. осіб, або 0,6 % [0,9 %] від кількості постановлених; змінено ухвали (постанови) стосовно 167 осіб, або 0,05 % [0,07 %] від кількості постановлених.

  За результатами розгляду апеляцій на судові рішення у кримінальних справах місцевих загальних судів апеляційні суди у I півріччі 2014 р. постановили 41 [177] окрему ухвалу, із них за виявленими фактами порушення закону, допущеними суддями місцевих судів, – 21 [78].

  Із фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувальних технічних засобів в апеляційній інстанції розглянуто 11,5 тис. справ. У режимі відеоконференції судове провадження здійснювалося у 950 справах.

  На розгляді суддів судової палати у кримінальних справах ВССУ у I півріччі 2014 р. перебувало 12,8 тис. касаційних скарг, справ, матеріалів кримінального провадження, заяв та клопотань (подань) про направлення справ (кримінальних проваджень) з одного суду до іншого, із них касаційних скарг – 9,3 тис. Розглянуто касаційних скарг, справ, заяв та матеріалів кримінального провадження (без урахування повернутих та залишених без розгляду) – 9,3 тис., або 73,1 % від кількості тих, що перебували на розгляді, із них – 8 тис. касаційних скарг; 1,4 тис. повернуто та залишено без розгляду.

  За результатами розгляду судді відповідно до положень КПК 2012 р. постановили ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження за 1,1 тис. касаційних скарг (із них 497 ухвал у зв’язку з тим, що касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку); ухвали про відкриття касаційного провадження – за 1,4 тис. касаційних скарг; витребувано 1,1 тис. матеріалів кримінального провадження. На розгляді перебувало 1,2 тис. матеріалів кримінального провадження, із них розглянуто 635, або 52,7 %; закрито у зв’язку з відмовою від касаційної скарги 17 касаційних проваджень; 354 судових рішення, або 55,7 %, залишено без змін, а касаційну скаргу без задоволення; 264 касаційні скарги, або 41,6 %, задоволено, а судові рішення скасовано чи змінено. Відповідно до положень КПК 1960 р. судді ухвалили 3,3 тис. постанов про відмову у витребуванні кримінальних справ та 947 постанов про їх витребування. На розгляді перебувало 1,8 тис. кримінальних справ, із них 1,7 тис. розглянуто, або 94,1 %; 946 судових рішень залишено без змін, а касаційну скаргу без задоволення; 674 касаційні скарги задоволено, а судові рішення скасовано чи змінено.

  У касаційному порядку ВССУ скасовано та змінено вироки стосовно 898 [976] осіб, або 1,5 % [1,4 %] від кількості тих, щодо яких постановлено виправдувальні та обвинувальні вироки, із них скасовано вироки стосовно 678 [679] осіб, або 1,1 % [1%].

  За результатами розгляду скасовано вироки з направленням справи: на новий судовий розгляд до судів першої інстанції – стосовно 198 [305] осіб, або 29,2 % [44,9 %] від кількості тих, вироки щодо яких скасовано; на новий апеляційний розгляд – 446 [331] особи, або 65,8 % [48,7 %]; на нове розслідування – стосовно 18 [21] осіб, або 2,7 % [3,1 %]. Змінено вироки стосовно 220 [297] осіб. Скасовано та змінено ухвали, постанови у кримінальних справах стосовно 216 [286] осіб, із них скасовано з направленням справи: на новий судовий розгляд до судів першої інстанції – стосовно 31 особи; на новий апеляційний розгляд – 170 осіб; на нове розслідування – стосовно 2 осіб. Змінено ухвали, постанови у кримінальних справах стосовно 12 осіб.

  Судова палата у кримінальних справах ВССУ у I півріччі 2014 р. перевірила вироки у кримінальних справах стосовно 20 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за умисне вбивство за обтяжуючих обставин. Стосовно 19 засуджених вироки залишено без змін, щодо 1 особи вирок скасовано.

  До ВССУ упродовж І півріччя 2014 р. надійшло 203 заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України, що на 10,3 % більше; перебувало на розгляді (із урахуванням нерозглянутих у попередньому році) – 246 заяв. Із різних підстав було повернуто 63 заяви. За 20 заявами відповідно до положень ст. 40018 КПК постановлено ухвали про допуск справи до провадження у Верховному Суді України; за 71 заявою у допуску до провадження відмовлено; за 2 заявами постановлено ухвали про відкриття провадження у справі. Залишилися нерозглянутими 27 заяв.

  На розгляд до Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України на виконання положень статей 444–458 КПК 2012 р. (статей 40011-25 КПК 1960 р.) надійшло 20 [27] заяв про перегляд судового рішення у кримінальних справах, що на 25,9 % менше, ніж у І півріччі 2013 р. Три заяви повернуто до ВССУ; за 17 заявами відкрито провадження у справі та винесено ухвали про витребування матеріалів справи, що порівняно з аналогічним періодом минулого року також менше на 34,6 %. Із урахуванням нерозглянутих у минулому році на розгляді перебувало 16 [33] витребуваних справ; провадження закінчено у 14 [27] справах, або 87,5 % [81,8 %] від кількості справ, що перебували на розгляді. Відмовлено у задоволенні 8 заяв, їх питома вага від кількості справ, провадження в яких закінчено, становила
  57,1 % [44,4 %]. За результатами розгляду судове рішення скасовано повністю за 6 заявами, або 42,9 % від кількості розглянутих за заявами справ. У тому числі з підстав неоднакового застосуванням судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, скасовано 5 судових рішень; у зв’язку із встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом – скасовано 1 судове рішення.

  Згідно з даними ДСА у I півріччі 2014 р. за вироками, що набрали законної сили, засуджено 55,1 тис. осіб, що на 1,5 % менше порівняно
  з I півріччям 2013 р. У тому числі за вчинення злочинів середньої тяжкості засуджено 26,5 тис. осіб, їх питома вага від кількості усіх засуджених становила 48,1 % [46,9 %]; за тяжкі та особливо тяжкі злочини – 17 тис. осіб, або 30,9 % [35,1 %]; за вчинення злочинів невеликої тяжкості засуджено 11,5 тис. осіб, або 20,9 % [16,8 %].

  У структурі судимості осіб питома вага засуджених за злочини проти власності становила 49 % [48,7 %] від кількості усіх засуджених, тобто майже кожен другий засуджений. За вчинення цих злочинів засуджено майже 27 тис. осіб, що на 0,9 % менше, у тому числі за таємне викрадення чужого майна (крадіжку) – 20,4 тис. осіб, або 37,1 % [35,4 %] від кількості усіх засуджених. За відкрите викрадення чужого майна (грабіж) засуджено 2,9 тис. осіб, або 5,2 % [6,3 %]; за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) – 1,9 тис. осіб, або 3,4 % [3,1 %]; за розбій – 785 осіб, або 1,4 % [2 %].

  За вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів засуджено 7,1 тис. осіб, що на 19,3 % менше, або 12,9 % [15,7 %] від кількості усіх засуджених. У тому числі за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту засуджено 5,2 тис. осіб, що на 13,1 % менше, або 9,4 % [10,6 %] від кількості усіх засуджених.

  За вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи засуджено 6,7 тис. осіб, або 12,2 % [11,3 %] від загальної кількості засуджених. У тому числі засуджено: за умисне вбивство 483 особи, або 0,9 % [1,1 %]; за умисне тяжке тілесне ушкодження 1 тис. осіб, або 1,9 % [2,3 %]; за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 826 осіб, або 1,5 % [2 %].

  За вчинення всіх видів злочинів засуджено 6,7 тис. жінок, їх питома вага від кількості усіх засуджених становила 12,2 % [11,8 %].

  За вчинення злочинів у неповнолітньому віці засуджено 2,5 тис. осіб, їх частка від загальної кількості засуджених становила 4,5 % [5 %]. Більшість із них (1,4 тис. осіб, або 56,6 % [56,2 %]) засуджено за тяжкі та особливо тяжкі злочини. У віці від 14 до 16 років вчинили злочин 733 підлітки, або 29,4 % [27,1 %] від кількості засуджених неповнолітніх. За участю дорослих вчинив злочини 531 неповнолітній, або 21,3 % [26,9 %] від кількості засуджених неповнолітніх; за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність засуджено 109 осіб. До позбавлення волі на певний строк засуджено 459 неповнолітніх осіб, їх питома вага від кількості засуджених, які вчинили злочини у неповнолітньому віці, становила 18,4 % [19,7 %]; громадські роботи призначено 135 неповнолітнім, або 5,4 % [4,7 %]; звільнено від покарання з випробуванням
  1,5 тис. неповнолітніх, або 58,2 % [63,8 %].

  За вчинення злочинів у складі організованої групи чи злочинної організації засуджено 239 осіб, або 0,4 % [0,5 %] від кількості всіх засуджених.

  Були раніше судимими та мали незняту або непогашену судимість 15,7 тис. осіб, або 28,5 % [29,4 %] від загальної кількості засуджених, із них раніше були звільнені умовно-достроково 2,7 тис. осіб, або 16,9 % [16,7 %] від кількості зазначених осіб. Не відбувши раніше призначеного покарання, вчинили новий злочин 2,5 тис. осіб, або 4,5 % [4,2 %] від кількості усіх засуджених. У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння вчинили злочини 12,3 тис. осіб, або 22,4 % [25,7 %].

  Ніде не працювали і не навчалися чи перебували на обліку в державній службі зайнятості на час вчинення злочину 41,5 тис. осіб, або 75,3 % [74,2 %] від кількості всіх засуджених, із них: раніше судимі – 13 тис. осіб, або 23,5 % [24,3 %]; перебували на обліку у службі зайнятості на час вчинення злочину 3,1 тис. осіб, або 5,6 % [4,4 %].

  Закрито провадження у справах стосовно 10,9 тис. осіб, у тому числі щодо 5,4 тис. осіб – у справах публічного обвинувачення. Суди закрили провадження у справах публічного обвинувачення за відсутністю події або складу злочину стосовно 40 осіб, із них у справах про злочини: проти власності (статті 185–198 КК) – щодо 16 осіб; проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян (статті 338–360 КК) – щодо 3 осіб; проти життя та здоров’я особи (статті 115–145 КК) – щодо 2 осіб; у сфері службової діяльності (статті 199–235 КК) – щодо 2 осіб. Закрито провадження у справах у зв’язку: з примиренням винного з потерпілим – стосовно 3,2 тис.; зі зміною обстановки – стосовно 596 осіб; з амністією – 246 осіб; з дійовим каяттям – 682 осіб; із передачею на поруки – 350 осіб.

  За вироками, що набрали законної сили, виправдано 169 [159] осіб, у тому числі у справах публічного обвинувачення – 129 [86] осіб. Примусові заходи медичного характеру застосовано щодо 429 неосудних осіб.

  Аналіз статистичних даних щодо призначених судами (без урахування сукупності вироків) видів покарання особам, визнаним винними у вчиненні злочинів, свідчить, що у I півріччі 2014 р. до покарання, альтернативного позбавленню волі на певний строк, було засуджено 20,2 тис. осіб, або 36,6 % [32,3 %] від загальної кількості засуджених. Зокрема, штраф як основне покарання накладено на майже 11 тис. осіб; їх частка від кількості всіх засуджених становила 20 % [16,9 %]. Громадські роботи призначено 5,9 тис. осіб, або 10,7 % [8,1 %]. Виправні роботи застосовано до 166 осіб, або 0,3 % [0,4 %]. Обмеження волі застосовано до 1,2 тис. осіб, або 2,1 % [2,8 %], арешт – до 1,8 тис. осіб, або 3,3 % [3,9 %].

  У I півріччі 2014 р. до позбавлення волі на певний строк засуджено 12,1 тис. осіб; їх питома вага від загальної кількості всіх засуджених становила 21,9 % [30,2 %]. У тому числі за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на певний строк засуджено 7,7 тис. осіб; або 45 % [54,6 %] від кількості засуджених за ці види злочинів. Найчастіше позбавлення волі за ці види злочинів застосовували суди областей: Донецької – 58,2 % [63,2 %], Дніпропетровської – 52 % [57,8 %], Херсонської – 51,6 % [53,7 %], Луганської – 49,9 % [63,4 %] та міста Києва – 57 % [52,3 %].

  Довічне позбавлення волі суди застосували до 21 [19] особи.

  За сукупністю вироків суди призначили покарання 7,8 тис. осіб, або 14,2 % [14,5 %] від загальної кількості засуджених; більш м’яке покарання (із застосуванням ст. 69 КК) суди призначили 2,6 тис. особам, або 4,7 % [6,3 %].

  Суди звільнили від відбування покарання 22,8 тис. засуджених, або 41,5 % [37,4 %] від кількості всіх засуджених, переважну більшість яких – 21,5 тис. осіб, або 39,1 % [36,8 %] – звільнено з випробуванням.

  За вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів суди застосували конфіскацію майна до 1,6 тис. осіб, або 43,3 % [48,1 %] від кількості засуджених за статтями КК, санкцією яких передбачено застосування такого виду додаткового покарання. Позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 1,9 тис. осіб; їх частка від кількості усіх засуджених становила 3,4 % [3,7 %].

   Розгляд цивільних справ

   У I півріччі 2014 р. на розгляд до місцевих загальних судів надійшло 698,7 тис. цивільних справ та матеріалів, що порівняно з аналогічним періодом минулого року менше на 9,6 %. У провадженні судів перебувало 924,8 тис. справ та матеріалів, що на 8,7 % менше; із них – 517,3 тис. справ позовного та окремого провадження, що також на 8,4 % менше.

   Також зменшилася на 16,9 % кількість заяв про видачу судових наказів, що надійшли на розгляд судів, і становила 149,9 тис. Відмовлено у прийнятті 18,8 тис. заяв про видачу судових наказів, або 12,8 % [14,1 %] від кількості розглянутих; видано 122,8 тис. судових наказів, або 83,6 % [81,2 %], з яких за заявами боржників скасовано 7,4 тис., що на 25,8 % менше, їх питома вага від кількості виданих також зменшилась і становила 6,1 % [7 %]. Найбільша питома вага скасованих судових наказів у судах м. Києва – 9,1 % [7,3 %] та областей: Херсонської – 10,7 % [11,5 %], Львівської – 10 % [9,3 %], Рівненської – 9 % [7,5 %] . За винятком скасованих видано 115,4 тис. судових наказів, що на 13,3 % менше.

   У провадженні судів у I півріччі 2014 р. перебувало 185,7 тис. справ, які виникають із договорів, що, порівнюючи з I півріччям минулого року, більше на 4,4 %, їх питома вага від кількості цивільних справ позовного провадження, що перебували на розгляді судів, становила 38,5 % [33,9 %]. Із них 137,8 тис., або 74,2 % [66,3 %], становили справи, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу. Кількість спорів, що виникають із сімейних правовідносин, зменшилася на 16,1 % і становила 138,9 тис., їх частка у структурі справ позовного провадження, що перебували на розгляді судів, також зменшилася – 28,8 % [31,6 %]. Кількість справ про спадкове право зменшилася на 12,4 % і становила 36,8 тис., їх питома вага також зменшилася – 7,6 % [8 %]. На 19 % зменшилася кількість справ про право власності та інші речові права – 28,7 тис., їх питома вага – 6 % [6,8 %].

   Суди розглянули 371,9 тис. справ позовного та окремого провадження, що на 7 % менше; водночас їх частка від тих, що перебували на розгляді, дещо збільшилась і становила 71,9 % [70,8 %]. Ухвалено рішення у 310,6 тис. цивільних справах позовного та окремого провадження, або 83,5 % [82,5 %] від кількості тих, провадження в яких закінчено. Заочне рішення ухвалено у 102,1 тис. справ позовного провадження, що на 16 % більше, або 35,9 % [29,3 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення. Задоволено позов у 257,4 тис. справ, або 90,4 % [88,3 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення. Зокрема, з ухваленням рішення розглянуто 107 [112] цивільних справ за спорами про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, що на 4,5 % менше; позов задоволено в 58 справах, або 54,2 % [52,7 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення. Присуджено до стягнення 18 млн 298 тис. грн.

   Кількість справ окремого провадження, розглянутих місцевими загальними судами, порівняно з I півріччям 2013 р. зменшилася на 14 % і становила 28,8 тис. Ухвалено рішення у 25,9 тис. справ, у тому числі заявлені вимоги задоволено у 25,3 тис. справ, або 97,6 % [96,7 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення. У структурі розглянутих справ окремого провадження, як і в аналогічному періоді минулого року, понад половину, або 56,9 % [55,2 %], становили справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (16,4 тис.). Справи про визнання фізичної особи недієздатною становили 9,4 % [7,5 %] від кількості розглянутих справ окремого провадження (2,7 тис.); задоволено заяви у 2,2 тис. справ, або 98,1 % [96,9 %]. Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку становили 7,9 % [8,1 %] від кількості розглянутих справ окремого провадження (2,3 тис.); задоволено заяви у 2,1 тис. справ цієї категорії, або 97,8 % [97,7 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення. Справи про усиновлення становили 4,9 % [4,8 %] від кількості розглянутих справ окремого провадження, розглянуто 1,4 тис., що на 12,1 % менше; задоволено заяви у 1,4 тис. справ, або 99 % [97,1 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення; усиновлено 1,5 тис. дітей, що на 12 % менше, із них іноземними громадянами – 230, або 15,1 % [16,1 %].

   Поліпшилась оперативність розгляду цивільних справ. Так, кількість цивільних справ позовного та окремого провадження, розглянутих понад строки, встановлені положеннями ст. 157 ЦПК, у I півріччі 2014 р., порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, зменшилась із 28,7 тис. до 22,6 тис., або на 21,5 %; їх частка від кількості справ, провадження в яких закінчено, також зменшилась і становила 6,1 % [7,2 %]. Найчастіше процесуальні строки порушували місцеві загальні суди областей: Миколаївської – 13,1 % [8,8 %], Кіровоградської – 12,4 % [14,1 %], Донецької – 12,1 % [8,7 %], Одеської – 9,5 % [11,4 %], Харківської – 9,4 % [14 %], Сумської – 9,3 % [15,5 %].

   Кількість виданих понад строки судових наказів зменшилась на 7,7 % і становила 1,6 тис.; їх питома вага від загальної кількості виданих становила 1,3 % [1,2 %]. Найбільший відсоток судових наказів, виданих понад строки, зафіксовано у місцевих судах областей: Кіровоградської – 9,8 % [5,4 %], Дніпропетровської – 6,7 % [3,8 %], Сумської – 4,0 % [7,2 %], Миколаївської – 3,2 % [0,2 %]. Разом з цим понад строки, встановлені положеннями ЦПК, скасовано 178 судових наказів, що 34,8 % менше, або 2,3 % [2,7 %] від кількості розглянутих заяв про їх скасування.

   Кількість справ позовного та окремого провадження, нерозглянутих судами (без урахування справ, провадження в яких зупинено), зменшилася на 12,1 % і становила 131,1 тис., або 25,3 % [26,4 %] від кількості тих, що перебували на розгляді.

   Зокрема, у зв’язку з неодноразовим відкладенням судового розгляду на кінець звітного періоду залишилися невирішеними 60,8 тис. цивільних справ позовного провадження. Найчастіше до тривалого перебування в судах цивільних справ призводила неявка до суду учасників розгляду справи. Так, у I півріччі 2014 р. неявка до суду однієї зі сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, призвела до відкладення 30,6 тис. справ, або 50,4 % від кількості тих, провадження в яких відкладено. У тому числі відкладено через неявку осіб, про яких немає відомостей, що їм вручено судові повістки (ухилення осіб від одержання повісток, відсутність зворотних повідомлень про вручення судової повістки), – 9,5 тис. справ, або 31 %. У тому числі через неодноразове відкладення розгляду залишилися невирішеними понад один рік 2,5 тис. цивільних справ позовного провадження, що на 37,8 % менше, їх частка від кількості справ, що перебували у провадженні, також зменшилася – 0,5 % [0,8 %]. Найбільша питома вага таких справ у судах областей: Одеської – 2,1 % [2,4 %], Львівської – 1,7 % [2,8 %], Харківської – 1,1 % [2,6 %], Житомирської – 1,1 % [0,5 %].

   Місцеві загальні суди за результатами розгляду справ постановили 126 окремих ухвал, що у 2,3 раза менше, їх частка від кількості справ, вирішених по суті, становила 0,04 % [0,1 %]. Надійшло 45 повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, їх частка від кількості постановлених зменшилася до 35,7 % [73,7 %].

   Апеляційні суди за результатами розгляду апеляційних скарг на судові рішення місцевих загальних судів постановили 190 окремих ухвал, що також менше на 14 %. У тому числі на порушення норм права та помилки, яких припустилися суди першої інстанції, апеляційні суди постановили 121 окрему ухвалу, що менше на 2,4 %.

   Із фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписувальних технічних засобів суди розглянули 168,3 тис. цивільних справ, або 54,2 % [58,7 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення.

   За апеляційними скаргами на рішення та ухвали місцевих загальних судів у провадженні апеляційних судів у I півріччі 2014 р. перебувало 80,5 тис. цивільних справ, що порівняно з аналогічним періодом 2013 р. менше на 13,8 %. Прийнято до розгляду майже 53 тис. апеляційних скарг на судові рішення усіх категорій, або 65,8 % [67,8 %] від кількості тих, що перебували на розгляді; із різних підстав повернуто 5,8 тис. справ, або 7,2 % [10,2 %]. Кількість справ за апеляційними скаргами, в яких порушено строки підготовки та призначення справ до розгляду, передбачені положеннями ЦПК, зменшилася у 2,3 раза і становила 4,4 тис.; питома вага таких справ від тих, що прийняті до розгляду, також зменшилась – 8,3 % [15,7 %]. За апеляційними скаргами розглянуто 55,9 тис. справ, або 69,5 % [65,9 %] від кількості тих, що перебували у провадженні. Залишилися нерозглянутими 16,7 тис. справ, або 20,7 % [21,7 %].

   У тому числі на розгляді апеляційних судів перебувало 57,5 тис. цивільних справ за апеляційними скаргами тільки на рішення місцевих загальних судів у цивільних справах позовного та окремого провадження (без ухвал, постанов), що на 14,3 % менше; розглянуто 40,6 тис. справ, або 70,6 % [66,3 %] від кількості тих, що перебували у провадженні.

   У I півріччі 2014 р. за апеляційними скаргами скасовано та змінено 16,5 тис. рішень у цивільних справах позовного та окремого провадження, що на 4,4 % менше; їх питома вага від кількості ухвалених місцевими загальними судами рішень дещо збільшилась і становила 5,3 % [5,2 %]; із них скасовано 12,8 тис. рішень, або 4,1 % [4,1 %]. Найбільшу частку скасованих і змінених в апеляційному порядку рішень ухвалено місцевими судами м. Києва – 7,5 % [8,3 %], а також областей: Закарпатської – 6,9 % [6,8 %], Київської – 6,8 % [5,3 %], Одеської – 6,7 % [5,9 %], Львівської – 6,1 % [6,3 %], Рівненської – 6,1 % [5,3 %]; найменшу судами таких областей: Тернопільської – 3,2 % [2,9 %], Волинської – 3,6 % [3,7 %] та Хмельницької – 3,6 % [3,8 %].

   Апеляційні суди у I півріччі 2014 р. за результатами скасування рішень місцевих загальних судів ухвалили майже 12 тис. нових рішень у цивільних справах, що на 3,5 % менше, або 93,7 % [93 %] від кількості скасованих. Найменший відсоток нових рішень було ухвалено апеляційними судами областей: Волинської – 82,1 % [76,5 %], Рівненської – 88,3 % [87 %].

   В апеляційному порядку також скасовано та змінено 8,2 тис. ухвал місцевих судів, або 4,2 % [3,4 %] від кількості ухвалених, із них скасовано
   8 тис.

   За нововиявленими обставинами на розгляді місцевих загальних судів перебувало 2,4 тис. заяв щодо перегляду судових рішень (наказів, рішень, ухвал), що на 25,6 % менше, з яких 310 повернуто заявникам, розглянуто 1,2 тис., що на 31 % менше. Задоволено 327 заяв, або 26,9 % [25,4 %] від кількості розглянутих, у тому числі скасовано 3 судові накази, 302 рішення та 17 ухвал; відмовлено в задоволенні за 763 заявами; залишилася нерозглянутою 701 заява, або 28,9 % [26,8 %] від кількості тих, що перебували у провадженні. Апеляційні суди розглянули 284 заяви щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами; задовольнили 32 заяви, або 11,3 % [10,4 %] від кількості розглянутих, із них скасовано – 32 рішення.

   На розгляді суддів судової палати у цивільних справах ВССУ перебувало понад 29,2 тис. касаційних скарг, що на 5,4 % менше, ніж у I півріччі 2013 р. Із різних підстав повернуто майже 3 тис. скарг. Розглянуто (із урахуванням повернутих) 26,5 тис. касаційних скарг, або 90,6 % [91,3 %] від кількості тих, що перебували на розгляді, із них у відкритті касаційного провадження відмовлено за 13,8 тис. скарг, касаційне провадження відкрито за 9,7 тис. скарг. Залишилися нерозглянутими 2,8 тис. касаційних скарг.

   Попередній розгляд за касаційними скаргами проведено у 8,5 тис. цивільних справ, із них касаційні скарги відхилено із залишенням рішення без змін у 4,2 тис. справ, до судового розгляду призначено 4,5 тис. справ, або 53,5 % [51,6 %] від кількості тих, в яких проведено попередній розгляд.

   Скасовано 3,2 тис. рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що на 1,1 % більше, або 13,4 % від загальної кількості касаційних скарг, поданих на рішення судів; змінених рішень не було.

   У касаційному порядку скасовано: із передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції – 1,6 тис. рішень, до суду апеляційної інстанції – 1,1 тис.; із залишенням у силі рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом, – 409 рішень; із ухваленням нового рішення – 68; із закриттям провадження у справі – 24; із залишенням заяви без розгляду – 3.

   Також у касаційному порядку скасовано 395 ухвал у цивільних справах, у тому числі 365 – як такі, що перешкоджають подальшому провадженню, із них 229 справ, в яких скасовано ухвали, направлено для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції та 136 – до суду першої інстанції; 13 – із залишенням у силі ухвали суду, що була помилково скасована апеляційним судом; 4 – із вирішенням питання по суті; 1 – із залишенням без розгляду; 5 – із закриттям провадження у справі. Одну ухвалу змінено із вирішенням питання по суті.

   Серед переглянутих колегіями у складі п’яти суддів у касаційному порядку цивільних справ більшість становили справи позовного провадження, зокрема спори, що виникають із договорів, – 1,7 тис. справ, або 38,9 %, із них 777 справ, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу.

   До ВССУ упродовж І півріччя 2014 р. надійшло 1,8 тис. заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України, що на 3,5 % менше. Усього (із урахуванням залишків, нерозглянутих у попередньому році) на розгляді перебувало 2,1 тис. заяв; із різних підстав повернуто 294 заяви. Постановлено ухвали про допуск справи до провадження у Верховному Суді України за 121 заявою, що на 72,9 % більше; за 1,3 тис. заяв у допуску до провадження відмовлено. Залишилися нерозглянутими 285 заяв.

   На виконання положень статей 353–3607 ЦПК у провадженні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у І півріччі 2014 р. перебувало 111 заяв про перегляд судового рішення у цивільних справах, що на 50 % більше, ніж у І півріччі 2013 р. Із різних підстав було повернуто 2 заяви. Відкрито провадження у справі за 108 заявами, що на 45,9 % більше; зупинено виконання відповідних судових рішень за 4 заявами. На розгляді перебувало 111 витребуваних справ, що на 30,6 % більше. Розглянуто 83 справи, їх питома вага від кількості тих, що перебували у провадженні, становила 74,8 % [89,4 %]. Залишилися нерозглянутими 28 справ, або 25,2 % [10,6 %] від кількості тих, що перебували на розгляді. За результатами розгляду відмовлено у задоволенні 36 заяв, їх питома вага від кількості розглянутих за заявами справ становила 43,4 % [34,2 %]; за 1 заявою провадження у справі закрито; 1 заяву залишено без розгляду. Судове рішення скасовано повністю у 45 справах, або 54,2 % від кількості розглянутих за заявами справ. У тому числі з підстав неоднакового застосуванням судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, скасовано 44 судові рішення; у зв’язку із встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом – скасовано 1 судове рішення.


   Розгляд адміністративних справ


   На розгляд до окружних адміністративних та загальних місцевих судів (далі – судів) у порядку адміністративного судочинства у І півріччі 2014 р. надійшло 163,8 тис. справ, позовних заяв, заяв, що на 8,1 % менше, ніж за аналогічний період 2013 р. У провадженні перебувало 209,7 тис. справ, позовних заяв, заяв, клопотань, що також на 14,7 % менше. Суди розглянули 168,1 тис. справ та матеріалів, що менше на 12,2 %; їх питома вага від кількості тих, що перебували у провадженні, дещо збільшилася і становила 80,2 %
   [77,9 %]. У тому числі закінчено провадження в 119,6 тис. справ, що на 16,8 % менше; їх питома вага від кількості тих, що перебували на розгляді, дещо збільшилася і становила 79,5 % [79 %].

   Зокрема, до місцевих загальних судів надійшло 61,8 тис. адміністративних справ, позовних заяв, заяв, що на 1,6 % менше; у провадженні перебувало 84,4 тис. адміністративних справ та матеріалів, що також на 14,9 % менше. Суди розглянули 66,1 тис. адміністративних справ та матеріалів, що становило 78,3 % [73,9 %] від кількості тих, що перебували у провадженні.

   Кількість адміністративних справ та матеріалів, що перебувала на розгляді в окружних адміністративних судах, також зменшилася на 14,6 % і становила 125,2 тис.; із них було розглянуто майже 102 тис., їх питома вага від кількості тих, що перебували у провадженні, дещо збільшилася і становила 81,4 % [80,5 %].

   Найбільшу частку у структурі адміністративних справ, провадження в яких закінчено, становили справи зі спорів щодо адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства – 35,5 % від кількості усіх розглянутих адміністративних справ, або 42,4 тис., з яких 44,8 % становили справи за зверненнями органів доходів і зборів щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця). Справи зі спорів щодо реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики – 28,5 % від кількості усіх розглянутих адміністративних справ, або 34 тис. Із них 34 % становили справи зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби).

   Із прийняттям постанови суди розглянули 105,1 тис. адміністративних справ, що на 14,9 % менше; позови задоволено у 87,3 тис. справ, або 83,1 % [81,7 %] від кількості розглянутих із прийняттям постанови. Позовні заяви залишено без розгляду в 10,9 тис. справ, закрито провадження в 2,9 тис. справ. Зокрема, у сфері судоустрою суди розглянули 50 справ (непов’язаних зі здійсненням судочинства), із них із прийняттям постанови – 38 справ, або 76 % [64,4 %] від кількості розглянутих; позовні вимоги задоволено у 24 справах, або 63,2 % [44,7 %] від кількості розглянутих із винесенням постанови.

   Оперативність розгляду судами адміністративних справ у I півріччі 2014 р. дещо поліпшилася. Так, місцеві загальні та окружні адміністративні суди з порушенням строків, передбачених положеннями КАС, розглянули 10,2 тис. адміністративних справ, що на 41,5 % менше порівняно з аналогічним періодом 2013 р.; їх питома вага від кількості справ, провадження в яких закінчено, також зменшилась – 8,5 % [12,1 %]. У тому числі кількість розглянутих місцевими загальними судами адміністративних справ зменшилася на 15,2 % і становила 37,1 тис., із яких порушено строки у 1,4 тис. адміністративних справах, або 3,8 % [3,4%] від кількості тих, провадження в яких закінчено. Окружні адміністративні суди розглянули 82,5 тис. справ, що на 17,6 % менше, із яких порушено строки розгляду в 8,8 тис. справ, або 10,7 % [15,9 %]. Найчастіше порушували строки окружні адміністративні суди областей: Сумської – 36,9 % [26,3 %], Миколаївської – 31,3 % [30,9 %], Львівської – 25,8 % [26,8 %], Житомирської – 25,7 % [38,3 %], Рівненської – 24,3 % [24,6 %] та загальні місцеві суди областей: Київської – 12,3 % [0,5 %], Донецької – 9,9 % [8,9 %], Сумської області – 7,6 % [12,7 %].

   Залишилися нерозглянутими (без урахування справ, провадження в яких зупинено) 24,3 тис. адміністративних справ, що на 14 % менше, або 16,1 % [15,5 %] від кількості тих, що перебували у провадженні.

   Кількість адміністративних справ, у яких з різних причин суди відклали розгляд, зменшилася на 31,3 % і становила 6,1 тис. У тому числі у зв’язку з неявкою одного із учасників процесу, які беруть участь у справі, відкладено 3,8 тис. адміністративних справ, або 62,7 % від загальної кількості справ, розгляд у яких відкладено, із них через неприбуття в судове засідання сторони або будь-кого з інших учасників процесу, про яких немає відомостей, що їм вручено повістки, – 719, або 18,8 %. Через неодноразове відкладення розгляду залишилися нерозглянутими понад один рік 147 справ, або 0,1 % [0,2 %] від кількості тих, що перебували у провадженні, із них у місцевих загальних судах – 141, або 0,3 % [0,7 %]. Найбільша частка таких справ у судах областей: Львівської – 2,2 % [3,7 %], Одеської – 1,3 % [1,6%]. В окружних адміністративних судах невирішеними понад один рік залишилися 6 адміністративних справ, або 0,01 % [0,02 %] від кількості тих, що перебували у провадженні.

   Суди під час розгляду адміністративних справ постановили 131 окрему ухвалу, що на 35,5 % менше, із них 116, або 88,5 % [83,3 %], – про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону; про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними, – 11, або 8,4 % [6,4 %]. Надійшли повідомлення про вжиті заходи за 64 окремими ухвалами, або 48,9 % [45,8 %] від кількості усіх постановлених.

   Із фіксуванням судового процесу технічними засобами розглянуто 46,2 тис. справ, або 38,6 % [41,8 %] від кількості тих, провадження в яких закінчено.

   На розгляді апеляційних адміністративних судів за апеляційними скаргами на судові рішення судів першої інстанції перебувало 267,2 тис. справ, що у 4,2 раза менше, ніж у I півріччі 2013 р. Повернуто 3,8 тис. апеляційних скарг, або 1,4 % [0,3 %] від кількості тих, що перебували на розгляді. Відкрито апеляційне провадження в 154,9 тис. скарг, або 58 % [34,7 %]; відмовлено у відкритті за 2,9 тис. скарг. За апеляційними скаргами закінчено провадження в 208,4 тис. справ, або 78 % [45 %] від кількості тих, що перебували на розгляді. Задоволено апеляційні скарги в 39,5 тис. справ, або 19 % [21,7 %] від кількості розглянутих, у тому числі на постанови – 32,4 тис. справ, або 16,7 % [21,2 %]. Кількість нерозглянутих за апеляційними скаргами справ зменшилася у 11,5 раза і становила 52,1 тис. справ, їх питома вага від кількості тих, що перебували на розгляді, – 19,5 % [54 %].

   В апеляційному порядку скасовано 22,2 тис. постанов та змінено 10,2 тис. постанов у адміністративних справах, у тому числі скасовано та змінено 26,4 тис. постанов місцевих загальних судів та майже 6 тис. постанов окружних адміністративних судів, або 8,2 % [5,9 %].

   В апеляційному порядку також скасовано та змінено 7,1 тис. ухвал судів, що на 49,3 % більше, у тому числі ухвал загальних місцевих судів 5,7 тис., або 22,3 % [10,5 %] від кількості ухвалених; окружних адміністративних судів – 1,4 тис., або 5,8 % [6 %] від кількості постановлених цими судами.

   За нововиявленими обставинами у провадженні окружних адміністративних та місцевих загальних судів перебувало 1,5 тис. заяв щодо перегляду судових рішень, із яких у 794, або 52,9 % [61,4 %], провадження закінчено. Задоволено 203 заяви, або 25,6 % [6,5 %] від кількості розглянутих, у тому числі за результатами перегляду скасовано 181 постанову і 22 ухвали; залишено без задоволення 459 заяв. Не розглянуто 456 заяв, або 30,4 % [31,1 %] від кількості тих, що перебували у провадженні. На розгляді апеляційних адміністративних судів у зв’язку з нововиявленими обставинами перебувало 411 заяв, що у 2,2 раза менше, ніж у I півріччі 2013 р. Розглянуто 136 заяв, або 33,1 % [30,8 %] від кількості тих, що перебували у провадженні, із них задоволено 25 заяв, з яких скасовано 19 постанов та 6 ухвал.

   У I півріччі 2014 р. на розгляді Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ) по першій інстанції перебувало 365 позовних заяв, що на 6,6 % менше, ніж у I півріччі 2013 р. Розглянуто 346 позовних заяв, або 94,8 % [92,3 %] від кількості тих, що перебували на розгляді, з яких повернуто 136 заяв, або 39,3 % [33,5 %] від кількості розглянутих. Відкрито провадження у справі за 126 заявами, або 36,4 % [31 %] від кількості розглянутих; відмовлено у відкритті провадження за 54 заявами, або 15,6 % [27,1 %]. Із порушенням строків, передбачених положеннями КАС, розглянуто 22 заяви, або 6,4 % [2,2 %] від кількості розглянутих. Невирішеним залишилося питання про прийняття до провадження 19 заяв, або 5,2 % [7,7 %] від кількості тих, що перебували у провадженні. Провадження закінчено у 77 справах, або 53,1 % [84,8 %] від кількості тих, що перебували на розгляді, у тому числі з прийняттям постанов – у 62 справах, або 80,5 % [94 %] від кількості розглянутих. Позов задоволено у 7 справах, або 11,3 % [4,5 %] від кількості розглянутих із прийняттям постанов, а саме щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності: Верховної Ради України – у 3 справах, Вищої ради юстиції – у 3 справах; Президента України – у 1 справі.

   За нововиявленими обставинами у провадженні ВАСУ перебувало 6 заяв щодо перегляду судових рішень, із яких розглянуто – 6, у тому числі повернуто 3 заяви. Закінчено провадження у 2 справах, із них із залишенням заяви без задоволення – 1, із задоволенням заяви та скасуванням судового рішення – 1.

   На розгляді ВАСУ в апеляційному порядку перебувала 31 справа за апеляційними скаргами на судові рішення, в яких вирішувалося питання про відкриття апеляційного провадження, що вдвічі більше, ніж у I півріччі 2013 р. Апеляційне провадження відкрито за 22 скаргами, або 71 % [20 %] від кількості розглянутих; відмовлено у відкритті провадження за 4 скаргами, залишено без розгляду 3 скарги, або 9,7 % [20 %]; повернуто 2 скарги, або 6,5 %. У 19 справах апеляційний розгляд закінчено, із них у 14 справах судові рішення залишено без змін, скасовано рішення у 4 справах.

   Упродовж I півріччя 2014 р. на розгляд до ВАСУ надійшло 34,3 тис. касаційних скарг, що порівняно з аналогічним звітним періодом минулого року на 0,6 % більше. Перебувало на розгляді 36,7 тис. касаційних скарг, з яких у 34,7 тис. скарг вирішувалося питання про відкриття касаційного провадження, або 94,6 % [91,2 %]. За результатами розгляду відкрито касаційне провадження за 11,8 тис. скарг, їх питома вага від кількості розглянутих становила 33,9 % [40,3 %]; відмовлено у відкритті касаційного провадження за 21,8 тис. скарг, або 62,7 % [55,4 %]; з різних підстав повернуто 1,2 тис. касаційних скарг, або 3,5 % [4,3 %] від кількості розглянутих. Залишилися нерозглянутими майже
   2 тис., або 5,4 % [8,8 %] від кількості касаційних скарг, що перебували на розгляді, з яких 531 залишено без руху, або 26,9 % [34,2 %] від кількості нерозглянутих.

   За касаційними скаргами розглянуто 19 тис. справ, що на 19,9 % менше, водночас їх питома вага від кількості тих, що перебували у провадженні, збільшилася і становила 32,8 % [30,9 %]. Закрито провадження у 215 справах, або 1,1 % [1,8 %] від кількості розглянутих; переглянуто судових рішень у касаційному порядку у 18,7 тис. справ. За результатами розгляду 14,1 тис. касаційних скарг залишено без задоволення, а судові рішення – без змін, або 75,6 % [77,4 %] від кількості розглянутих у касаційному порядку.

   Скасовано та змінено 4,5 тис. судових рішень, або 24,2 % [22,4 %] від кількості тих, що переглядались у касаційному порядку. У тому числі скасовано 4,2 тис. судових рішень, із них 2,3 тис. судових рішень місцевих адміністративних судів, або 18 % [18,4 %] від кількості тих, що переглядались у касаційному порядку, та 1,8 тис. судових рішень апеляційних адміністративних судів, або 32,4 % [23,8 %], із них – 985 із залишенням у силі рішень суду першої інстанції, або 53,8 % [40,5 %] від кількості скасованих, тобто майже кожне друге. Змінено 344 судові рішення, із них 178 судових рішень місцевих адміністративних судів, або 1,4 % [1,5 %] від кількості тих, що розглядались у касаційному порядку, та 166 судових рішень апеляційних адміністративних судів, або 2,9 % [2,5 %].

   За результатами скасування в касаційному порядку ухвалено 1 тис. нових судових рішень, або 24,3 % [29,5 %] від кількості скасованих у касаційному порядку, тобто майже кожне четверте.

   За нововиявленими обставинами на розгляді ВАСУ перебувало 93 заяви, що на 63,2 % більше, ніж у I півріччі минулого року. Відкрито провадження за 25 скаргами, їх питома вага від кількості розглянутих становила 29,1 % [30,4 %]. Розглянуто 25 справ, або 48,1 % [58,3 %] від кількості тих, що перебували на розгляді, із них: за 1 заявою провадження у справі закрито; 21 заяву залишено без задоволення; 3 заяви задоволено із скасуванням судового рішення. Залишилися нерозглянутими 27 справ, або 51,9 % [41,7 %] від кількості тих, що перебували у провадженні.

   На розгляді ВАСУ також перебувало 3,1 тис. заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом України, що 0,5 % більше, ніж у I півріччі 2013 р. Відповідно до положень ст. 240 КАС постановлено 277 ухвал про допуск адміністративних справ до провадження у Верховному Суді України, їх питома вага від кількості розглянутих (без урахування повернутих) становила 11,4 % [11,2 %]; за 2,2 тис. заяв, або 88,6 % [88,8 %], – у допуску до провадження відмовлено.

   На розгляді Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України на виконання положень статей 235–2442 КАС у І півріччі 2014 р. перебувало 323 заяви про перегляд судового рішення в адміністративних справах, що на 22,3 % більше, ніж у І півріччі минулого року. Відкрито провадження у справі за 277 заявами, що також більше на 11,2 %; за однією заявою зупинено виконання судового рішення. У провадженні перебувало 272 витребуваних справи, що на 10,1 % більше. Розглянуто 237 справ, або 87,1 % [85 %] від кількості справ, що перебували у провадженні. За результатами розгляду відмовлено у задоволенні 166 заяв, їх питома вага від кількості розглянутих за заявами справ становила 70 % [72,9 %]; за 7 заявами провадження закрито. Судове рішення скасовано повністю або частково у 64 справах, або 27 % [26,2 %] від кількості розглянутих за заявами справ. У тому числі з підстав неоднакового застосуванням судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, скасовано 63 судові рішення; у зв’язку із встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом – скасовано 1 судове рішення. Залишилися нерозглянутими 35 справ, або 12,9 % [15 %] від кількості тих, що перебували на розгляді.


   Розгляд господарських справ

   У I півріччі 2014 р. на розгляд до місцевих господарських судів надійшло 67,2 тис. позовних заяв, справ, що на 2,9 % менше, ніж у I півріччі 2013 р., та 39,6 тис. заяв (скарг, клопотань) у справах позовного провадження та про банкрутство. Повернуто 12,6 тис. позовних заяв, справ, або 17,8 % від кількості тих, що перебували на розгляді; відмовлено у прийнятті або передано за підсудністю 1,1 тис. позовних заяв, справ, або 1,6 %. Прийнято до розгляду 53,1 тис. позовних заяв, або 74,9 % від кількості тих, що перебували на розгляді. Місцеві господарські суди закінчили провадження у 52,9 тис. справ, що на 3 % менше, з яких позовні вимоги задоволено повністю або частково у 36,2 тис., або 68,5 % від кількості розглянутих. У тому числі суди ухвалили рішення в 31,6 тис. справ, що на 4,2 % менше; їх питома вага від кількості тих, провадження в яких закінчено, становила 59,7 % [60,4 %], із них майже у 25 тис. справ позовні вимоги задоволено повністю або частково, що на 4 % менше, або 79 % [78,8 %] від кількості розглянутих із ухваленням рішення. Припинено провадження майже у 6 тис. справ, або 11,3 % [15,4 %] від кількості усіх розглянутих.

   Дещо погіршився стан справ з оперативністю розгляду господарських спорів. Так, у І півріччі поточного року місцеві господарські суди понад строк, передбачений положеннями ст. 69 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК), вирішили 4 спори, або 0,01 % [0,004 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено. Із порушенням процесуальних строків розглянуто справ господарськими судами областей: Закарпатської – 3 [1] справи та Херсонської – 1 [0] справа. Кількість рішень та ухвал господарських судів, розісланих учасникам судового процесу із порушенням процесуального строку, встановленого ст. 87 ГПК, зменшилась і становила 1 [10].

   Суди не розглянули 33,5 тис. справ, що на 6,6 % менше, ніж у І півріччі 2013 р.; питома вага нерозглянутих справ від числа тих, що перебували у провадженні, також зменшилась – 38,8 % [39,7 %]; із них провадження зупинено у 5,4 тис. справ, або 16,2 % [20 %] від нерозглянутих.

   Майнові спори, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, як і в минулому аналогічному періоді становили переважну більшість у структурі вирішених господарських справ. Так, суди закінчили провадження у 29,5 тис. таких справ, що на 1,9 % більше, або 55,8 % [53,2 %] від кількості справ, провадження в яких закінчено. Розглянуто 13 тис. справ, що виникають зі спорів про банкрутство, їх питома вага у структурі вирішених справ становила – 24,6 % [24,5 %]. Збільшилась як кількість, так і питома вага справ про укладення, зміну, розірвання договорів та визнання їх недійсними – 4,7 тис. справ, що на 33,5 % більше; їх частка становила 9 % [6,5 %], із них
   1,2 тис., тобто більше ніж кожна четверта справа, або 24,5 % [37,8 %], – про визнання договору недійсним. Закінчено провадження у 2,2 тис. справ, що виникають із земельних відносин; їх частка становила від кількості розглянутих – 4,1 % [3,4 %]; у тому числі 1,4 тис., тобто більше половини, або 62,3 % [55,5 %] – про неналежне виконання договору оренди.

   Крім того, місцеві господарські суди розглянули майже 37 тис. заяв, клопотань у справах позовного провадження та про банкрутство, з яких задоволено повністю або частково 28,9 тис., або 78,1 % [74,2 %] від кількості розглянутих. За результатами їх розгляду місцеві господарські суди прийняли 28,4 тис. ухвал, постанов, які оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду лише у випадках, передбачених ст. 106 ГПК.

   За нововиявленими обставинами переглянуто 201 рішення та ухвала, що на 17,6 % менше, ніж у I півріччі 2013 р.

   Місцеві господарські суди постановили та надіслали 555 окремих ухвал на виявлені під час вирішення господарського спору порушення законності чи недоліки в діяльності, що на 18,7 % менше. Про виявлені у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності органам внутрішніх справ і прокурорам надіслано 141 повідомлення для вирішення питання про порушення кримінальної справи, що на 10,2 % менше. Суди надіслали 24 інформації із зазначених питань, що також на 27,3 % менше. Надійшло 179 відповідей про виконання окремих ухвал, розгляд повідомлень та інформацій судів, або 24,9 % [29,5 %] від усіх надісланих судами.

   На розгляд до апеляційних господарських судів у I півріччі 2014 р. надійшло 15,6 тис. апеляційних скарг, що на 13,3 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого року; їх питома вага від кількості процесуальних документів, постановлених господарськими місцевими судами, що підлягають оскарженню, також зменшилась і становила 16,4 % [16,1 %]. Передано за підсудністю та відмовлено у прийнятті до провадження за 164 апеляційними скаргами на судові рішення місцевих господарських судів, що становила 1 % [1,5 %] від кількості тих, провадження в яких закінчено; повернуто 3,9 тис. апеляційних скарг, або 24,1 % [23,8 %]. Розглянуто 11,8 тис. апеляційних скарг, що на 10,3 % менше, або 73,9 % [73,5 %]. У тому числі за апеляційними скаргами розглянуто 11,4 тис. справ, прийнято постанови – у
   10,7 тис. справ, з яких апеляційну скаргу задоволено у 3,1 тис. справ; припинено провадження у справі (ст. 80 ГПК) – 410, або 3,6 % [3,7 %] від розглянутих; залишено позов без розгляду (ст. 81 ГПК) – 164, або 1,5 % [0,9 %]. Також в апеляційному порядку розглянуто 6,8 тис. заяв, клопотань, з яких задоволено 5,6 тис, або 82,3 % від розглянутих; за результатами апеляційного розгляду (у випадках, передбачених ст. 106 ГПК) ухвалено 1,7 тис. постанов.

   У І півріччі 2014 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість скасованих та змінених в апеляційному порядку процесуальних документів місцевих господарських судів зменшилася, проте їх питома вага від кількості ухвалених цими судами процесуальних документів збільшилася. Так, в апеляційному порядку скасовано та змінено 3,1 тис. процесуальних документів місцевих господарських судів, що на 4,6 % менше, або 3,2 % [2,9 %] від ухвалених цими судами. У тому числі скасовано 2,7 тис. процесуальних документів, що становило 2,9 % [2,5 %] від кількості постановлених місцевими господарськими судами, із них скасовано 1,8 тис. рішень, або 5,8 % [5,6 %]. Найбільший відсоток скасованих і змінених в апеляційному порядку судових рішень, які були ухвалені місцевими господарськими судами областей: Одеської – 5,1 % [3 %], Запорізької – 4,9 % [6,6 %], Донецької – 4,4 % [1,8 %], Сумської – 4,1 % [4,5 %], Волинської – 4 % [2,6 %], Черкаської – 4 % [3,4 %]. Найменший відсоток скасованих і змінених за апеляційними скаргами судових рішень у місцевих господарських судах областей: Хмельницької – 1,6 % [1,8 %], Вінницької – 1,7 % [2 %].

   За нововиявленими обставинами в апеляційному порядку переглянуто 51 судове рішення, із яких 15, або 29,4 % – скасовано та змінено.

   До Вищого господарського суду України у I півріччі 2014 р. на розгляд надійшло 9,1 тис. касаційних скарг, що порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,5 % менше. Повернуто 2,9 тис. касаційних скарг, або 32,3 % [34,3 %] від кількості тих, що перебували на розгляді; відмовлено у прийнятті за 226, або 2,5 % [2,5 %]. За касаційними скаргами із прийняттям постанов розглянуто 5,1 тис. справ, із них із задоволенням скарги – 1,7 тис. [1,7 тис.] справ, або 33,1 % [30,1 %] від кількості тих, що розглянуті із прийняттям постанови. У 86 справах провадження припинено чи касаційні скарги залишено без розгляду.

   Вищий господарський суд України у касаційному порядку скасував і змінив 1,7 тис. процесуальних документів, або 33,1 % [30,1 %] від кількості тих, що розглянуті у касаційному порядку із прийняттям рішення.

   На розгляд до Вищого господарського суду України також надійшло 603 заяви про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України, що на 6,8 % менше, ніж у I півріччі 2013 р. Вищий господарський суд України відповідно до положень ст. 11121 ГПК постановив 77 ухвал про допуск господарських справ до провадження у Верховному Суді України; за 433 заявами винесено ухвали про відмову в допуску до провадження.

   За розгляд справ місцевими судами й перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку присуджено до стягнення та сплачено заявниками (за винятком сум, що підлягали поверненню) судовий збір на суму 235 млн 437 тис. грн. Сума штрафних санкцій за невиконання вимог ГПК, присуджена до стягнення з учасників господарських правовідносин у дохід Державного бюджету України, становила 59,4 тис. грн.

   На розгляді Судової палати у господарських справах Верховного Суду України у I півріччі 2014 р. на виконання положень статей 11114-28 Господарського процесуального кодексу України перебувало 54 заяви, що порівняно з аналогічним періодом 2013 р. у 2,3 раза більше. Відкрито провадження у справі за 44 заявами; зупинено виконання відповідних судових рішень за 4 заявами. У провадженні перебувало 34 витребувані справи, що на 78,9 % більше. Розглянуто 33 [13] справи, або 97,1 % [68,4 %] від тих, що перебували у провадженні; до Вищого господарського суду України повернуто 1 справу. Відмовлено у задоволенні 20 заяв, їх питома вага від кількості розглянутих за заявами справ становила 60,6 % [15,4 %]. Судове рішення скасовано повністю або частково у 13 [11] господарських справах, або 39,4 % [84,6 %] від кількості розглянутих за заявами справ, усі – з підстав неоднакового застосуванням судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.


   Розгляд справ про адміністративні правопорушення

   У I півріччі 2014 р. на розгляді місцевих загальних судів перебувало 416,1 тис. справ та матеріалів про адміністративні правопорушення, що на 18,5 % менше, ніж у I півріччі 2013 р., у тому числі справ – 410,3 тис., що також менше на 18,7 %. Наведені дані свідчать про продовження тенденції до зменшення кількості таких справ і матеріалів, у тому числі кількість справ про порушення Правил дорожнього руху (далі – Правила), що перебувала на розгляді судів, зменшилась на 16,3 % і становила 148,2 тис.

   Із прийняттям постанови суди розглянули 350,3 тис. справ про адміністративні правопорушення стосовно 350,8 тис. осіб, що на 19,4 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість справ про порушення Правил, розглянутих судами з винесенням постанов, зменшилась на 17,9 % і становила понад 128 тис.; їх питома вага – 36,6 % [35,9 %] від кількості усіх справ про адміністративні правопорушення, розглянутих із прийняттям постанови.

   Суди із різних підстав закрили провадження у справах про адміністративні правопорушення стосовно 54 тис. осіб, що на 6,5 % менше; їх питома вага від загальної кількості осіб, щодо яких винесено постанови, збільшилась і становила 15,4 % [13,2 %]. У тому числі за порушення Правил закрито справи стосовно 13,5 тис. осіб, що на 2,4 % більше; їх частка від кількості осіб, щодо яких справи закрито, також збільшилась – 25 % [22,9 %].

   Зменшилась кількість осіб, звільнених судами від адміністративної відповідальності за малозначністю вчиненого правопорушення з усним зауваженням на адресу правопорушника щодо недопустимості протиправних діянь, – 16,6 тис., що на 5,4 % менше, проте їх питома вага збільшилась і становила 4,7 % [4 %] від кількості тих, стосовно яких справи розглянуто з винесенням постанови. Найчастіше з цієї підстави звільняли осіб суди областей: Рівненської – 9,9 % [7,4 %], або 927 осіб, Житомирської – 9,3 % [10,4 %], або 1,1 тис. осіб, Хмельницької – 8,6 % [8,5 %], або 912 осіб, Тернопільської – 7,9 % [8,1 %], або 492 особи.

   За відсутності події та складу адміністративного правопорушення суди закрили справи стосовно 14,6 тис. осіб, що на 4,4 % менше, їх частка від тих, щодо яких справи розглянуто з винесенням постанови, дещо збільшилась – 4,2 % [3,5 %]. Найбільша частка осіб, щодо яких провадження у справі закрито з цієї підстави, в судах областей: Миколаївської – 8 % [7,4 %], або 823 особи, Івано-Франківської – 6,6 % [3,8 %], або 592 особи, Дніпропетровської – 5,4 % [4,2 %], або 1,5 тис. осіб, Кіровоградської – 5,3 % [4,8 %], або 538 осіб.

   Суди у зв’язку із закінченням строків для накладення адміністративного стягнення, передбачених ст. 38 КпАП та ст. 467 Митного кодексу України (далі – МК), закрили провадження у справах стосовно 21 тис. осіб, що порівняно з I півріччям 2013 р. на 9,5 % менше, або 6 % [5,3 %] від кількості тих, щодо яких справи розглянуто з винесенням постанови. Найбільша частка осіб, щодо яких закрито провадження у справі з цієї підстави, в судах областей: Івано-Франківської – 9,5 % [5,8 %], або 853 особи, Чернігівської – 8,8 % [9,4 %], або 831 особа, Миколаївської – 8,7 % [5,1 %], або 887 осіб, Дніпропетровської – 7,8 % [6,4 %], або 2,1 тис. осіб, Донецької – 7,8 % [5,8 %], або 2,1 тис. осіб.

   За вчинення адміністративних правопорушень суди застосували різні види стягнень до 286,3 тис. осіб, що на 21,8 % менше. У тому числі за порушення Правил адміністративне стягнення накладено на 113,6 тис. осіб, що на 19,8 % менше, або 39,7 % [38,7 %] від кількості тих, на яких накладено адміністративне стягнення.

   Найпоширенішим видом серед адміністративних стягнень за вчинення всіх видів адміністративних правопорушень у I півріччі 2014 р., як і в попередні звітні періоди, був штраф. Так, суди застосували штраф до 236,8 тис. осіб, їх питома вага від кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, становила 82,7 % [76,1 %]. Загальна сума накладеного судами штрафу становила 261 млн 549 тис. грн, з яких добровільно сплачено 84 млн 483,8 тис. грн, або 32,3 % [31,7 %] від суми накладеного.

   Громадські роботи (ст. 301 КпАП) суди призначили 6,5 тис. особам, що на 84,6 % менше, або 2,3 % [11,4 %] від кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення. Виправні роботи суди застосували до 65 осіб, що на 28,6 % менше, або 0,02 % [0,02 %]. Суди позбавили спеціального права 16,7 тис. осіб, що на 2,2 % більше, або 5,8 % [4,5 %]. Адміністративний арешт призначено 13,5 тис. осіб, що на 33,1 % більше, або 4,7 % [2,8 %]. Попередження застосовано до 10,5 тис. осіб, що менше на 31,3 %, або 3,7 % [4,2 %].

   Суди застосували оплатне вилучення предмета, що був знаряддям вчинення чи безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, як основний, так і додатковий вид адміністративних стягнень до 756 осіб, що менше на 15,2 %; їх питома вага від кількості всіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, – 0,3 % [0,2 %]. Зокрема, за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (частини 2, 3 ст. 130 КпАП), цей вид адміністративних стягнень застосовано до 678 осіб, що на
   61,5 % менше. Конфіскацію предметів, що були знаряддями вчинення або безпосередніми об’єктами адміністративного правопорушення, суди застосували до 16,4 тис. осіб, що менше на 24 %.

   Заходи впливу, передбачені ст. 241 КпАП, суди застосували до 10,5 тис. неповнолітніх осіб, що на 8,9 % менше. За вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми (ст. 1732 КпАП) адміністративне стягнення накладено на 39 тис. осіб, що на менше 16,2 %. За невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КпАП) адміністративне стягнення накладено на 14,8 тис. осіб, що на 17,7 % менше.

   Вилучено 51 одиницю вогнепальної зброї. Конфісковано товари та цінності на суму 12 млн 303,3 тис. грн, валюту – на суму 8 млн 859,5 тис. грн.

   Упродовж I півріччя 2014 р. на виконання вимог Закону від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон № 3206-VI) та Закону від 18 квітня 2013 р. № 221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», згідно з положеннями якого виключено статті 1722 та 1723 КпАП, на розгляд до судів надійшло 1,8 тис. справ про вчинення корупційних правопорушень, відповідальність за які передбачена главою 13-А КпАП «Адміністративні корупційні правопорушення», що на 12,2 % більше, ніж у I півріччі 2013 р. Суди з винесенням постанови розглянули 1,4 тис. справ про корупційні правопорушення, або 78,2 % [85,9 %] від кількості тих, що перебували на розгляді, стосовно 1,4 тис. осіб. Суди застосували штраф до 1,1 тис. осіб, або 79,8 % [80,7 %] від кількості тих, щодо яких винесено постанови.

   У тому числі за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 1724 КпАП) накладено штраф на 86 осіб, або 7,5 % [9,7 %] від кількості всіх осіб, на яких накладено цей вид стягнення за корупційні правопорушення, конфіскацію незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру (далі – конфіскацію) застосовано до 57 осіб, або 71,3 % [24,1 %]; за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 1725 КпАП) оштрафовано 31 особу, або 0,7 % [0,7 %], конфіскацію застосовано до 23 осіб, що у 5,8 раза більше, або 28,8 % [1,1 %]; за порушення вимог фінансового контролю (ст. 1726 КпАП) оштрафовано 593 особи, що на 44,3 % більше, або 52 % [36,3 %]; за порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 1727 КпАП) оштрафовано 389 осіб, що у 5,2 раза більше, або 34,1 % [6,6 %]; за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 1728 КпАП), оштрафовано 10 осіб, або 0,9 % [0,4 %]; за невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 1729 КпАП) оштрафовано 32 особи, або 2,8 % [0,7 %].

   Суди закрили справи про корупційні правопорушення стосовно 288 осіб, або 20,2 % [19,2 %] від числа тих, щодо яких розглянуто справи з винесенням постанов. У зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення закрито справи стосовно 192 осіб, або 13,4 % [10,3 %] від кількості тих, щодо яких справи розглянуто з винесенням постанов. За малозначністю вчиненого корупційного правопорушення звільнено від адміністративної відповідальності 46 осіб, або 3,2 % [2,3 %]. У зв’язку із закінченням строків для накладення адміністративного стягнення, передбачених ст. 38 КпАП, суди закрили провадження у справах стосовно 40 осіб, або 2,8 % [1,9 %].

   Про порушення Правил із винесенням постанови суди розглянули 128 тис. справ, що на 17,9 % менше; водночас їх питома вага від числа усіх справ про адміністративні правопорушення, розглянутих із винесенням постанови, дещо збільшилась – 36,6 % [35,9 %]. Різні види стягнень за порушення Правил суди застосували до 113,6 тис. осіб. Так, суди оштрафували 87,7 тис. осіб, що на 0,1 % менше, або 77,3 % [62 %] від кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за порушення Правил; попередження застосовано до 78 осіб, або 0,1 % [0,1 %]; позбавлення спеціального права – до 16,7 тис. осіб, або 14,7 % [11,5 %]; громадські роботи призначено 1,4 тис. осіб, що на 96,1 % менше, або 1,2 % [25 %]; адміністративний арешт застосовано до 7,7 тис. осіб, або 6,8 % [1,3 %].

   У тому числі за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст. 130 КпАП), накладено адміністративне стягнення на 55 тис. осіб, що на 27 % менше, їх питома вага від кількості всіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, – 48,4 % [53,2 %]; позбавлено права керування транспортним засобом 14,9 тис. осіб, або 27 % [19 %] від кількості тих, на яких накладено адміністративне стягнення за цей вид правопорушення. За порушення Правил, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (ст. 124 КпАП), накладено адміністративне стягнення на 52,8 тис. осіб, що на 12,3 % менше, або 46,5 % [42,5 %]; позбавлено права керування транспортним засобом 1,2 тис. осіб, або 2,3 % [2,7 %] від кількості тих, на яких накладено адміністративне стягнення за цей вид правопорушення. За перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху (ст. 122 КпАП) накладено адміністративне стягнення на 1,3 тис. осіб, що на 33,2 % менше, їх питома вага від кількості всіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, становила 1,1 % [1,4 %]; 62 водіїв позбавлено права керування транспортним засобом.

   За порушення митних правил адміністративне стягнення накладено на 4,4 тис. осіб, що на 29,4 % менше порівняно з I півріччям 2013 р. У тому числі за недекларування товарів, транспортних комерційного призначення (ст. 472 МК) – на 1,8 тис. осіб, або 40,2 % від кількості тих, на яких накладено стягнення за порушення митних правил; конфіскація зазначених товарів, транспортних засобів застосована до 1,7 тис. осіб, або 97,3 % від кількості тих, щодо яких ухвалено постанови про накладення адміністративного стягнення за цей вид правопорушення. За переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю контрабанди товарів (статті 482, 483 МК), накладено стягнення на 940 осіб, або 21,3 %; конфіскація цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил, застосована до 887 осіб, або 94,4 % [87,6 %] від кількості тих, щодо яких ухвалено постанови про накладення адміністративного стягнення за цей вид правопорушення. За зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (ст. 484 МК), накладено стягнення на 234 особи, або 5,3 % від кількості тих, на яких накладено стягнення за порушення митних правил; конфіскація зазначених товарів, транспортних засобів застосована до 239 осіб, або 97,2 %. За порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю (ст. 471 МК) накладено стягнення на 1,2 тис. осіб, або 27,1 % від кількості тих, на яких накладено стягнення за порушення митних правил; конфіскація цих товарів застосована до 851 особи, або 71 % від кількості тих, щодо яких ухвалено постанови про накладення адміністративного стягнення за цей вид правопорушення.

   За порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплати їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю (ч. 1 ст. 41 КпАП) адміністративне стягнення накладено на 6,8 тис. осіб, що всього на 2,2 % менше, або 69,2 % [69,9 %] від кількості тих, щодо яких винесено постанови за цей вид правопорушення.

   Про дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КпАП) на розгляд судів надійшло 4,4 тис. справ, що на 0,8 % більше; адміністративне стягнення накладено майже на 3 тис. осіб, або 79,5 % [80,4 %].

   Про порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків (ст. 1631 КпАП) на розгляд судів надійшло 15,7 тис. справ, що на 34,5 % менше; адміністративне стягнення накладено на 7,2 тис. осіб, або 55,9 % [60,1 %].

   За неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів, ст. 1632 КпАП) на розгляд судів надійшло 16,1 тис. справ, що на 8,4 % менше; адміністративне стягнення накладено на 10,7 тис. осіб, або 74,7 % [77 %].

   За порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КпАП) на розгляд судів надійшло 5,1 тис. справ, що на 27,1 % менше; адміністративне стягнення накладено майже на 3 тис. осіб, або 74,1 % [80,4 %].

   Про дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП) на розгляд судів надійшло 28,9 тис. справ, що на 28 % менше; адміністративне стягнення накладено на 21,2 тис. осіб, або 83,3 % [84,4 %].

   За порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КпАП) на розгляд судів надійшло майже 21 тис. справ, що на 12,1 % менше; адміністративне стягнення накладено на 15,9 тис. осіб, або 88,4 % [90 %].

   У I півріччі 2014 р. на розгляд до апеляційних судів надійшло 6,1 тис. апеляційних скарг на постанови загальних місцевих судів у справах про адміністративні правопорушення, що на 16,8 % менше порівняно з I півріччям 2013 р. За апеляційними скаргами суди розглянули 4,9 тис. справ, або 74,2 % [74,5 %] від кількості тих, що перебували на розгляді. За результатами перегляду скасовано та змінено майже 3 тис. постанов, що на 9 % менше, проте їх питома вага в загальній кількості винесених постанов збільшилась і становила 0,8 % [0,7 %]. У тому числі скасовано та змінено 1,8 тис. постанов за порушення Правил, або 1,4 % [1,2 %]; за вчинення корупційних правопорушень (статті 1722–1729 КпАП) – 135 постанов, або 9,4 % [12,4 %]; за порушення вимог МК – 204 постанови, що на 18,4 % менше, або 4,1 % [3,7 %] від кількості постановлених.


   Звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень

   У I півріччі 2014 р. з порушенням строків, передбачених КПК, суди звернули до виконання 51 вирок у кримінальних справах, що на 78,6 % менше, ніж у півріччі 2013 р.; їх питома вага від постановлених становила 0,1 % [0,4 %]. У тому числі несвоєчасно звернено до виконання 12 вироків стосовно осіб, які трималися під вартою, що на 76,9 % менше. Зокрема, таких порушень припустилися місцеві суди областей: Донецької та Луганської – по 3 вироки, Одеської – 2 вироки, Закарпатської, Київської, Кіровоградської та Львівської – по 1 вироку.

   До місцевих загальних судів у порядку цивільного судочинства надійшло 81,2 тис. клопотань, заяв, подань із питань виконання судових рішень, а також щодо рішень інших органів (посадових осіб), що на 17,5 % більше; із них суди розглянули 74,4 тис., у тому числі задоволено 44,8 тис., або 60,1 % [64,2 %] від кількості розглянутих. У порядку адміністративного судочинства на розгляді судів перебувало майже 31 тис. клопотань, заяв, подань із питань виконання судових рішень, що на 31,4 % більше; розглянуто 26,3 тис., у тому числі задоволено майже 13 тис., або 49,4 % [55,3 %] від кількості розглянутих.

   У порядку цивільного судочинства на розгляді судів перебувало 9,5 тис. скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, що на 14,5 % менше; задоволено 2,9 тис. скарг, або 43,3 % [44,7 %] від кількості розглянутих. Суди розглянули 4,9 тис. адміністративних справ у сфері виконавчої служби та виконавчого провадження, що на 0,5 % більше, у тому числі з прийняттям постанови – 3,7 тис., із них позовні вимоги задоволено в 2,5 тис. справ, або 65,6 % [60,6 %] від кількості розглянутих із прийняттям постанови.

   Суди загальної юрисдикції видали на виконання 619,8 тис. виконавчих документів, за якими підлягало стягненню 9 млрд 866 млн 180,4 тис. грн. У тому числі про відшкодування збитків, завданих злочинами видано 7,3 тис. виконавчих листів, що на 31,9 % менше, на суму 457 млн 322,1 тис. грн; про стягнення судового збору та інших видів стягнень на користь держави – 119,3 тис., що на 8,3 % більше, за якими підлягало стягненню 106,5 млн грн; про конфіскацію майна засуджених – 1,7 тис. виконавчих документів, що на 26,4 % менше, ніж у I півріччі 2013 р. Кількість постанов у справах про адміністративні правопорушення збільшилася на 10,6 % і становила 183,5 тис., у тому числі про стягнення штрафу на суму 128 млн 124,2 тис. грн.   Управління вивчення та
   аналізу судової практики
   Верховного Суду України
   1Опрацьовано статистичні дані Державної судової адміністрації України, вищих спеціалізованих судів.
   2 Статистичні дані щодо розгляду справ та матеріалів судами Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, деяких судів Донецької та Луганської областей відсутні.

   © 2020. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком