ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
Інші документи щодо європейських стандартів у сфері судочинства
 
 


Висновок Венеційської комісії № 425/2007
Про можливу реформу щодо запровадження омбудсмена в Казахстані
Висновок про реформу установи Омбудсмана у Казахстані.pdf Висновок про реформу установи Омбудсмана у Казахстані.pdf

Директива 2008/52/ЄC
Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року
З певних аспектів медіації у цивільних та комерційних справах [неофіційний переклад]
Директива ЄС медіація.pdf Директива ЄС медіація.pdf

Доповідь Європейської комісії
"За демократію через право" (Венеціанської комісії)
щодо призначення суддів [неофіційний переклад]
Доповідь щодо призначення суддів.pdf Доповідь щодо призначення суддів.pdf

Європейська хартія про закон «Про статус суддів»
Європейська хартія про  закон про статус суддів.doc Європейська хартія про закон про статус суддів.doc

Керівні принципи № 13
для кращого виконання наявної
Рекомендації щодо медіації в кримінальних справах [неофіційний переклад]
Керівні принципи № 13.pdf Керівні принципи № 13.pdf

Керівні принципи № 14
для кращого виконання наявних Рекомендацій
щодо медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах [неофіційний переклад]
Керівні принципи № 14.pdf Керівні принципи № 14.pdf

Керівні принципи № 15
для кращого виконання наявної Рекомендації
щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами і сторонами—приватними особами [неофіційний переклад]
Керівні принципи № 15.pdf Керівні принципи № 15.pdf

Висновок № (2007) 1
Консультативної ради європейських прокурорів
"Шляхи покращення міжнародного співробітництва в сфері кримінального правосуддя" [неофіційний переклад]
Висновок № 1(2007).pdf Висновок № 1(2007).pdf

Декларація
щодо принципів незалежності судової влади, прийнята Конференцією голів верховних судів
країн Центральної та Східної Європи [неофіційний переклад]
Бріюнська декларація.pdf Бріюнська декларація.pdf

Проект доповіді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) «Про незалежність судової системи – Частина 1: незалежність суддів»
CDL-JD(2009) 001.pdf CDL-JD(2009) 001.pdf

Доповідь професора Бакинського державного університету, члена Венеціанської комісії від Азербайджану Лятифа Гусейнова на тему «Роль Конституційного Суду Азербайджанської Республіки в імплементації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»
CDL_JU2013-009RUS.pdf CDL_JU2013-009RUS.pdf

Доповідь Голови Конституційного Суду Латвійської Республіки Гунарса Кутріса на тему «Забезпечення захисту прав людини Конституційним Судом: практика Конституційного Суду Латвійської Республіки»

CDL_JU2013-007.pdf CDL_JU2013-007.pdf

Доповідь члена Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) від Вірменії Гагіка Харутюняна на тему «Індивідуальна конституційна скарга: європейські тенденції системного розвитку»
CDL_JU-2011-018.pdf CDL_JU-2011-018.pdf

Дослідження щодо прямого доступу до конституційного правосуддя

CDL-AD-2010-039-ru.pdf CDL-AD-2010-039-ru.pdf

Доповідь радника Конституційного Суду Латвії Дзінтри Педедзи на тему: «Конституційна скарга в Латвії: перший досвід і проблеми»

Latvia.pdf Latvia.pdf

Доповідь судді Конституційного Суду Республіки Молдова Єлени Сафалеру на тему: «Значення співпадаючої і неспівпадаючої особливої думки в судовому перегляді»

CDL-JU-2010-015.pdf CDL-JU-2010-015.pdf

Доповідь керівника Секретаріату Конституційного Суду Республіки Білорусь Володимира Жишкевича

CDL-JU-2005-051.pdf CDL-JU-2005-051.pdf

Спеціальний випуск Бюлетеня конституційного правосуддя «Основні рішення Європейського Суду з прав людини»

CDL-JU-2000-10.pdf CDL-JU-2000-10.pdf

Доповідь члена Венеційської Комісії, Республіка Молдова, Ніколає Єшану на тему: «Стандарти Венеційської Комісії щодо незалежності судової системи»

CDL-2012-084.pdf CDL-2012-084.pdf

Спільний попередній висновок Венеційської Комісії та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ щодо проекту закону про внесення змін та доповнень до закону про некомерційні організації та інші нормативно-правові акти Киргизької Республіки

CDL-AD-2013-030.pdf CDL-AD-2013-030.pdf

Огляд судової практики Європейського суду з прав людини: роль прокурора при розгляді справ, які не відносяться до сфери кримінального права

Research_report_prosecutor.pdf Research_report_prosecutor.pdf

Положення про правове регулювання діяльності політичних партій, під редакцією ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанської Комісії

Положення.pdf Положення.pdf

Збірник рішень Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних
Збірник Рішення ЄСПЛ .pdf Збірник Рішення ЄСПЛ .pdf

Доповідь члена Венеціанської комісії від Латвії Айварса Ендзіньша на тему “Досвід Конституційного суду Латвії у забезпеченні верховенства права у законотворчості і правозастосуванні»
Доповідь CDL-JU(2017)014.pdf Доповідь CDL-JU(2017)014.pdf

Звід рекомендованих норм під час проведення референдумів
Звід CDL-AD(2007)008rev.pdf Звід CDL-AD(2007)008rev.pdf

Керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні,
ухвалені Венеціанською комісією на 47-й сесії 6-7 липня 2001 року
Керівні принципи для конституційних референдумів.pdf Керівні принципи для конституційних референдумів.pdf


Доповідь про участь політичних партій у виборах,
затверджена Радою з демократичних виборів на 16-му засіданні (Венеція, 16 березня 2006 року) та Венеціанською комісією на 67-й пленарній сесії (Венеція, 9-10 червня 2006 року)
Доповідь про участь політичних партій у виборах.pdf Доповідь про участь політичних партій у виборах.pdf


Інформаційний бюлетень «Збройні конфлікти»
FS_Armed_conflicts_UKR.pdf FS_Armed_conflicts_UKR.pdf


Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних
Посібник з європейського права.pdf Посібник з європейського права.pdf


Посібник з європейського антидискримінаційного права
Handbook_non_discri_law_UKR.pdf Handbook_non_discri_law_UKR.pdf


Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та Пояснювальний меморандум
Posibnuk z prav ludjnj for web.pdf Posibnuk z prav ludjnj for web.pdf


Посібник «Порушення прав людини онлайн»
Порушення прав людини онлайн. pdf.pdf Порушення прав людини онлайн. pdf.pdf

Довідник із застосування статті 6 Європейської Конвенції з прав людини – Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект)
Довідник із застосування ст. 6 ЄКПЛ.pdf Довідник із застосування ст. 6 ЄКПЛ.pdf

Посібник «Свобода вираження поглядів та Інтернет» Вольфганга Бенедека та Маттіаса Кеттемана
Свобода вираження поглядів та інтернет.pdf Свобода вираження поглядів та інтернет.pdf

Посібник щодо статті 3 Протоколу № 1 до Європейської Конвенції з прав людини – «Право на вільні вибори»
Посібник зі статті Протоколу №1 до ЄКПЛ.pdf Посібник зі статті Протоколу №1 до ЄКПЛ.pdf

Збірник документів Ради Європи «Безпека журналістів»
Збірник Безпека журналістів.pdf Збірник Безпека журналістів.pdf

© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком