ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 

  
 Маляренко В.Т.   Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення
Maliarenko V.T. On publicity and optionality in criminal proceeding of Ukraine and their significance

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи (робота виконується постійно чи не постійно), або умов її виконання (для заміщення тимчасово відсутнього працівника тощо), або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами
 Згідно з Положенням про порядок і умови державного обов’язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1992 р. № 627) розмір страхової суми, яка підлягає виплаті, обчислюється на підставі мінімального прожиткового рівня (а не прожиткового мінімуму), розмір якого законодавцем не визначений. У цьому випадку суди, вирішуючи спір про розмір страхових сум, повинні керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 488 «Про Умови державного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців, військовозобов’язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум» та Указом Президента України від 12 липня 1995 р. № 610/95 «Про розмір страхових виплат за державним обов’язковим особистим страхуванням військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори», якими передбачено, що цей розмір визначається виходячи із встановленого на час страхової події середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім’ї, що дає право на отримання допомоги. До 1 грудня 2000 р. постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1999 р. № 1527 «Про виплату цільової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами» цей розмір встановлювався в сумі 46 грн., а з 1 грудня 2000 р. згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р. № 1686 «Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам» — 55 грн.
 Дія постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» із внесеними до неї постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1497 змінами про зарахування до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах часу проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах карного розшуку із розрахунку один місяць служби за півтора місяця поширюється лише на осіб, які звільнились зі служби після набрання цими змінами чинності
 Виконання вироку суду в частині задоволення цивільного позову про відшкодування шкоди здійснюється відповідно до Закону України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження». Звернення стягнення на квартиру боржника врегульовано ст. 62 названого Закону, якою встановлено спеціальний порядок її відчуження шляхом арешту та продажу з прилюдних торгів, а не шляхом визнання за стягувачем права власності на неї
 Стягнення з боржника грошової компенсації за несвоєчасне виконання державною виконавчою службою судового рішення про стягнення грошових сум чинним законодавством не передбачено
 Судові рішення у справі за позовом учасника товариства з обмеженою відповідальністю про виплату вартості частини майна товариства скасовані, оскільки суд не перевірив, мало місце припинення трудових відносин з товариством чи припинення членства у товаристві. Крім того, суд не врахував вимог ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», відповідно до якої учаснику товариства виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді, а виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу, і на порушення положень зазначеної норми визначив вартість частки позивачки в майні товариства не на день виходу, а станом на початок року, що настав після виходу з товариства

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про страхування» (у редакції від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР) страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.
При об’єднанні в одному провадженні кількох вимог мотивувальна частина рішення згідно з роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України, викладеними в пунктах 6, 7 постанови від 29 грудня 1976 р. № 11 «Про судове рішення» (зі змінами), повинна містити встановлені судом обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких суд виходив при задоволенні грошових та інших майнових вимог. Мотивувальна частина рішення повинна мати також посилання на закон та інші нормативні акти матеріального права, на підставі яких визначено права й обов’язки сторін у спірних відносинах. Крім того, при об’єднанні в одному провадженні кількох вимог у резолютивній частині судового рішення має бути сформульовано, що саме постановив суд щодо кожної позовної вимоги
 Якщо буде з’ясовано, що дорожньо-транспортна подія сталася з вини іншого водія, а не того, щодо якого розглядається протокол про адміністративне правопорушення, адміністративну справу треба повернути на додаткову перевірку

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
IN THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS


  
 

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM


  
 

 СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION


  
 Філатов В.М., суддя Верховного Суду України
Солоткий С.А., науковий консультант управління забезпечення діяльності Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України
  Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION


  
 

 У ОРГАНАХ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
AT THE JUDICIAL SELF-GOVERNING ORGANS


  
 

 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION


  
 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком