ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 
 Привітання Голови Верховного Суду до Дня працівників суду
Greeting of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine on the occasion of the Jurist Day
  

 
 Пилипчук П.П.   Верховний Суд України і забезпечення однакового застосування судами законодовства
Pylypchuk P.P. Supreme Court of Ukraine and ensuring equal application of law by courts

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15
On some issues of application of legislation on liability for tax, dues and other obligatory payments evasion Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of October 8, 2004, №15
 Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок та строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов`язаних з їх екстрадицією
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16
On some issues of application of legislation regulating order and terms of detention (arrest) of persons while resolving issues in connection with their extradition
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of October 8, 2004, №16
 Андрушко П.П.   Коментар до постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 8 жовтня 2004 р.
Andrushko P.P. Commentary on resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of October 8, 2004 №15

  СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ст. 54 ГПК України позовна заява, підписана виконуючим обов`язки голови правління банку, тобто особою, яка на час відсутності голови правління банку тимчасово його заміщала, на підставі ст. 63 цього Кодексу поверненню не підлягає

  Рішення у кримінальних справах
Decisions in Criminal Cases

 Незастосування судовими інстанціями ч. 4 ст. 309 КК України потягло скасування судових рішень та закриття справи
 Дії особи в стані необхідної оборони не тягнуть кримінальної відповідальності
 Відсутність в ухвалі апеляційного суду суті апеляцій та докладних мотивів прийнятого рішення потягло скасування зазначеного судового рішення
 Необгрунтоване призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, призвело до призначення явно несправедливого покарання внаслідок м`якості, що потягло скасування вироку
 Розглянувши кримінальну справу без участі прокурора, суд порушив засаду змагальності

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
IN THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS

 Рішення у справі `Ромашов проти України`
Judgment in the Case of Romashov v. Ukraine

 У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE

 Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м`якого покарання)
Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of constitutional submission of the Supreme Court of Ukraine of November 2, No. 15-rp/2004 as to the conformity of provisions of Article 69 of Criminal Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (case on lenient sentencing)

 СУДОВА ПРАКТИКА I ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
JUDICIAL PRACTICE AND ISSUES OF EVOLVEMENT OF LEGISLATION

 Бондарєв В.В., Василишин В.О.   Питання призначення кримінального покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців
Bondariev V.V., Vasylyshyn V.O. Issue of imposing criminal punishment for servicemen in the form of official restraint

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

  Дидоренко Э., Чтверткин М.   Фейерверк правового невежества на пике морального бесстыдства
E. Didorenko, M.Chtvertkin Coruscations of legal ignorance at the peak of moral impudicity
 Капустинський В.А.   Істина як важливий елемент розвитку судочинства
Kapustynskyi V.A. Truth as a significant element of development of judicature

 МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком