ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


  Рiшення у цивiльних справах
Decisions in civil cases

 Вимоги про перерахунок раніше призначеного розміру пенсії можуть бути задоволені, якщо це безпосередньо передбачено чинним законодавством
 Питання щодо визнання недійсними рішень про створення підприємств чи їх установчих документів у зв’язку з порушенням чинного законодавства, а також скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності не можуть розглядатися в порядку гл. 31-В ЦПК України
 Прилюдні торги — це продаж майна, на яке звернуто стягнення і яке підлягає реалізації. Під час проведення прилюдних торгів укладається угода про передачу майна у власність, сторонами якої, з одного боку, є покупець—учасник прилюдних торгів, котрим може бути фізична чи юридична особа, а з другого — продавець — відділ державної виконавчої служби в особі спеціалізованої організації, яка організовує та провадить ці прилюдні торги за договором з Державною виконавчою службою.
Визнання угоди недійсною можливе з підстав, передбачених Цивільним кодексом України
 Постановляючи ухвалу про забезпечення позову, суд не врахував, що забезпечення позову можливе лише в разі достатньо обгрунтованого припущення про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Проте в будь-якому випадку забезпечення позову щодо юридичної особи неможливе, коли воно припиняє її господарську діяльність
 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні» автомобіль, що був попередньо ввезений на її територію без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством на день ввезення автомобіля на митну територію України
 Розмір пенсії по інвалідності, що настала через каліцтво чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС залежить від заробітку, фактично отриманого працівником у період його роботи в зоні відчуження. П’ятикратний розмір оплати праці працівників, зайнятих на роботах у III зоні небезпеки, не є обов’язковим при загальній оплаті праці і провадиться лише за наявності виняткових обставин
 За правилами ст. 48 ЦК України угода може бути визнана недійсною при невідповідності її закону чи іншим актам, виданим органами державної влади та управління у межах наданої їм компетенції. У разі визнання угоди недійсною за зазначеною статтею цього Кодексу суд повинен у рішенні послатися на нормативний акт, вимогам якого угода не відповідає
 Згідно зі ст. 227 ЦК України договір купівлі-продажу жилого будинку має бути нотаріально посвідченим, а відповідно до ст. 105 цього Кодексу власнику самовільно збудованого будинку забороняється укладати такий договір

  Рішення у господарських справах
 Згідно зі ст. 32 Господарського процесуального кодексу України фінансовий чек (квитанція) є доказом. Якщо у суду виник сумнів щодо його достовірності чи він дійшов висновку про недостатність такого доказу, то суд може витребувати додаткові докази, але не має законних підстав для повернення скарги

  Рішення у кримінальних справах
 Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті, за якою особу визнано винною
 Суд може позбавити засудженого права обіймати тільки ті посади чи займатися тільки тією діяльністю, з використанням яких було вчинено злочин
 Коли особа, щодо якої було застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням, до постановлення вироку в першій справі вчинила інший злочин, за який вона засуджена до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається.
Дії, пов’язані із заволодінням чужим майном шляхом шахрайства, вчинені повторно, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК і додаткової кваліфікації за ч. 1 цієї статті не потребують
 Відповідно до ст. 98 КК України покарання у виді конфіскації майна не застосовується до осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці
 Вчинення умисного вбивства двох або більше осіб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК тоді, коли позбавлення життя кількох осіб охоплювалося єдиним умислом винної особи і здійснювалося в одному місці без значного розриву у часі.
При недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину суд постановляє виправдувальний вирок. Закриття провадження у справі з такої підстави відповідно до п. 2 ст. 213 КПК України допускається лише на стадії досудового слідства
 Заволодіння майном громадян шляхом зловживання довір’ям має кваліфікуватися не як грабіж, а як шахрайство
 Унаслідок неповноти та однобічності дослідження доказів апеляційний суд помилково змінив вирок суду першої інстанції, яким особу було засуджено за умисне вбивство без обтяжуючих обставин, і визнав, що цей злочин вчинено з необережності
 Постанову суду про закриття кримінальної справи скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд в іншому складі суду, оскільки адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, настає, якщо вони за своїм характером відповідно до закону не тягнуть кримінальної відповідальності

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 (зі змінами, внесеними постановами від 8 липня 1994 р. № 7, від 30 вересня 1994 р. № 11, від 25 травня 1998 р. № 15 та від 24 жовтня 2003 р. № 9)
On courts’ practice in dealing with civil cases on indemnification
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of March 27, 1992, No. 6 (ammended with Resolutions of July 8, 1994, No. 7, of September 30, 1994, No. 11, of May 25, 1998, No.15 and October 24, 2003, No. 9)
 Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня 2003 р. № 10
On some issues of revision of courts rulings in cases on administrative offences Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 5, 2003, No. 10
 Про призначення голови Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 13
On appointment of the Head of Judicial Chamber in civil cases of the Supreme Court of Ukraine Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of December 26, 2003, No. 13

 У СУДОВИХ ПАЛАТАХ
IN JUDICIAL CHAMBERS

 Судова практика у справах про злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
Courts’ practice in cases on malicious evasion of payment of alimony for child support

  СУДОВА СТАТИСТИКА
JUDICIAL STATISTICS

 Розгляд судами справ про злочини, вчинені організованими групами (за матеріалами статистичного аналізу)
Courts’ dealing with cases on crimes, committed by organized groups (with reference to statistical analysis)

 У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
IN THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS

 Рішення у справі «Полторацький, Кузнєцов, Назаренко, Данкевич, Алієв і Хохлич проти України»
Case of Poltoratskiy, Kuznetsov, Nazarenko, Dankevich, Aliev and Khokhlich v. Ukraine
 Рішення у справі «Смирнови проти Росії»
Case of Smirnova v. Russia

  ПРОБЛЕМИ СУДОВО ПРАВОЇ РЕФОРИМИ
PROBLEMS OF JUDICIAL-LEGAL REFORM

 Смирнов М.І.    Щодо використання відеоконференцзв’язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку

Smirnov M.I. On using videoconference in judgements revision in cassation procedure

 ТОЧКА ЗОРУ
AN OPINION

 Заїка C.O.   Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесіZaiika S.O.On calculation of terms in criminal proceeding
 Дідківська Н.А.   Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення за кримінальним правом деяких зарубіжних держав Didkivska N.A. Peculiarities of criminal liability for intended murder aimed at concealing or facilitating another crime in criminal law of some foreign countries

  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL COOPERATION

 
© 2017. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком