ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
 3. Умови договору підряду на будівництво жилого будинку передбачені главами 28, 29 ЦК України. До таких умов зараховують виділення замовнику земельної ділянки, передача ним підрядчику погодженої сторонами проектно-кошторисної документації, здійснення замовником контролю й технічного нагляду за відповідністю виконуваних робіт проектам і кошторисам тощо. Суд,розглядаючи позов про визнання договору на будівництво квартири договором підряду, повинен повно й усебічно з’ясувати характер правовідносин сторін, їхні права та обов’язки в цих правовідносинах, а також можливість застосування положень глав 28, 29 ЦК і Закону «Про захист прав споживачів»
 4. Статтею 165 ЦК України передбачено: якщо строк виконання зобов’язання не встановлений або визначений моментом витребування, кредитор вправі вимагати виконання в будь-який час, а боржник повинен виконати таке зобов’язання в семиденний строк з дня пред’явлення вимоги кредитором, якщо із закону, договору або зі змісту зобов’язання не випливає обов’язок негайного виконання. При вирішенні позову про стягнення боргу суд повинен з’ясувати, коли у позивача виникло право вимоги щодо виконання відповідачем зобов’язання за договором позики, враховуючи при цьому, що відповідно до ст. 76 ЦК України перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком