ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
 3. Договір про сумісну діяльність укладається в письмовій формі. Недодержання вимог щодо форми договору позбавляє сторони права у разі виникнення спору посилатися для підтвердження укладення цього договору на показання свідків
 4. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних із простроченої суми, якщо законом або договором не встановлено інший розмір нарахування відсотків
 5. Особа, яка одержала кредит, не вправі перекладати своє зобов’язання перед банком за кредитним договором на іншу особу
 6. Правила ст. 195 ЦК України про завдаток застосовуються в тому разі, коли договір, на підтвердження і забезпечення виконання якого однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів була надана другій стороні грошова сума, укладено сторонами в установленій формі, але з вини однієї зі сторін його не виконано
 7. Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату або пошкодження майна комітента, яке перебуває в нього, якщо не доведе, що втрата або пошкодження сталися не з його вини
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком