ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
 Договори про надання в користування релігійним організаціям культових та інших будівель і майна можуть бути розірвані або припинені в порядку й на підставах, передбачених цивільним законодавством України. Коли договір про передачу цих будівель і майна укладено без зазначення строку його дії, кожна зі сторін вправі в будь-який час відмовитися від його виконання, попередивши про це в письмовій формі другу сторону за три місяці. Закон не вимагає розірвання або припинення такого договору в судовому порядку
 У порядку, передбаченому гл. 31-Б ЦПК України, судами загальної юрисдикції розглядаються скарги релігійних організацій на рішення державних органів з питань перевищення встановленого законом строку прийняття рішень про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, відмови в їх реєстрації, а також володіння і користування культовими будівлями та майном. Оскарження релігійними організаціями рішень державних органів з інших питань провадиться в загальному для всіх юридичних осіб порядку
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком