ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
 Поряд із принципами незалежності й недоторканності судді Конституція України з метою забезпечення правового характеру взаємовідносин особи з державою та осіб між собою одночасно закріпила принцип рівності всіх громадян перед законом і обов’язок кожного неухильно додержувати конституційних та законодавчих вимог
 Дії чи бездіяльність судді, пов’язані з розглядом конкретної справи, належать до сфери процесуальної, а не управлінської діяльності й оскаржуються в установленому законодавством порядку
 Суд повно та всебічно з’ясував дійсні обставини справи, дав належну оцінку зібраним доказам і постановив законне й обгрунтоване рішення у справі щодо звільнення працівника міліції зі служби в запас за порушення дисципліни
 Рішення медико-соціальної експертної комісії про відсутність у інваліда Великої Вітчизняної війни медичних показань до забезпечення автомобілем із ручним керуванням і відмова органів соціального захисту населення у вирішенні питання про забезпечення його таким автомобілем можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому гл. 31-А ЦПК України, а не в порядку позовного провадження
 Постановлені у справі рішення підлягають скасуванню, якщо вони обгрунтовані доказами, не дослідженими в судовому засіданні
 При розгляді справ за правилами гл. 31-А ЦПК України вирішуються питання не про захист суб’єктивних прав, що виникли з цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин, шляхом їх встановлення і визнання, а про поновлення прав чи свобод громадян, закріплених Конституцією України, законами й іншими нормативно-правовими актами і порушених суб’єктами оскарження під час здійснення ними управлінських функцій
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком