ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
 Відповідно до ст. 123 ЦПК України всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, які віднесені законом до компетенції інших судів, розглядаються районними (міськими) судами
 Нотаріус не є відповідачем у справі про визнання недійсним вчиненого ним виконавчого напису. У разі оспорення боржником правильності вимог, зазначених у виконавчому написі, справа за його заявою розглядається у позовному провадженні, в якому позивачем є кредитор, а відповідачем — боржник
 Відповідно до ст. 24815 ЦПК України прокурор має право звернутись до суду із заявою про визнання незаконним будь-якого правового акта органу місцевого самоврядування, в тому числі рішення місцевої ради, що має ненормативний характер, якщо його протест на цей акт відхилено або не розглянуто відповідним органом місцевого самоврядування в десятиденний строк
 Зупинення провадження у справі про дострокове припинення повноважень народного депутата України до вирішення Конституційним Судом України питання про конституційність цих вимог визнано судомКнаглядної інстанції таким, що не відповідає Закону України «ПроККонституційний Суд України» і ст. 221 ЦПК України. Згідно зі ст. 83 зазначеного Закону провадження у справі зупиняється в разі виникнення у процесі загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка застосовується судом
 Відповідно до ст. 343 ЦПК України підставою для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, можуть бути нововиявлені обставини, а не нові докази щодо обставин, які з’ясовувалися судом при вирішенні справи
 Спір між юридичними особами про визнання прилюдних торгів недійсними підлягає розгляду в судах загальної юрисдикції
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком