Верховний Суд України
rish.html

Загальнодержавне періодичне видання. Виходить двічі на рік.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7711 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України

Індекс за Каталогом періодичних видань України — 40646.

_______________________

E-mail: editor@scourt.gov.ua
Адреса редакції:
01043 Київ , вул. П. Орлика, 4, кімн. 109.
Телефони:
  • відповідальний секретар 253–1683
  • редактори (044) 253–7081, 253–9965
  • технічне забезпечення (044) 253–0687
_______________________

За загальною редакцією Голови Верховного Суду України Я.М. Романюка
Show details for У к л а д а ч і:У к л а д а ч і:
© Верховний Суд України, 2013