Верховний Суд України
Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи їх вирішення
Pivnenko V.P., Y.O. Miroshnychenko Y.O. Introduction of constitutional principles of adversary and equality of parties on the stage of pretrial investigation: problems and ways of solution

Впровадження конституційних принципів змагальності і рівності сторін на стадії досулового слідства: проблеми та шляхи їх вирішення

У цій статті на базі глибокого аналізу останніх публікацій стосовно особливостей дії конституційних принципів змагальності та рівності сторін у кримінальному судочинстві України досліджуються актуальні правові та організаційні проблеми, позитивне вирішення яких дозволить позбутися факторів, що гальмують широке впровадження зазначених принципів на досудових стадіях кримінального процесу.


On the base of deep analysis of recent publications on peculiarities of action of constitutional principles of adversary and equality in Ukrainian criminal legal proceeding, this article presents studying of urgent legal and organizational problems whose positive solution would permit to get rid of the factors blocking extensive introduction of the specified principles on the pretrial stage of procedure.

© Верховний Суд України, 2013