Верховний Суд України
Судовий контроль за отриманням інформації приватного характеру
Koz’iakov I.M. Judicial control over the private information obtaining

Судовий контроль за отриманням інформації приватного характеру
Judicial control over the private information obtaining

У статті розглядаються питання судового контролю за додержанням права на недоторканність приватного життя під час розкриття й розслідування злочинів. Аналізуються оперативно-розшукові та кримінально-процесуальні засоби, що використовуються правоохоронними органами. Містяться пропозиції з удосконалення законодавства.


The article deals with the matters of judiccial control over observance of the right to personal privacy during crimes disclosure and investigation. It gives analysis of operative-search and criminal-procedural measures, used by law enforcement bodies and also provides propositions of legislation evolvement.
© Верховний Суд України, 2013