Верховний Суд України
rish.html

Загальнодержавне періодичне видання. Виходило двічі на рік до 2015 року.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7711 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України
© Верховний Суд України, 2013