Верховний Суд України
Поняття і сутність державного управління в органах судової влади України
A.A. Stryzhak State administration in organs of judicial power of Ukraine—notion and essence

Поняття і сутність державного управління в органах судової влади України
State administration in organs of judicial power of Ukraine—notion and essence

У статті досліджується сутність поняття "державне управління судовою системою", його зв'язки і відмінності від інших подібних понять. Автор наголошує на важливості створення і запровадження на практиці цілісного понятійного апарату в цій сфері для подальшого розвитку судової системи України.


The article examines essence of notion “state administration of judicial power”, its links and distinctions from other kin to it notions. The author lays emphasis on importance of creation and practical implementation of entire system of notions in this sphere for futher evolvement of judicial system of Ukraine.

© Верховний Суд України, 2013