Верховний Суд України
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування

Постанова Голови Верховного Суду України
від 4 червня 2003 р.
(в и т я г)

Постановою Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2003 р. Б. притягнуто до відповідальності за ч. 1 ст. 1851 КпАП і піддано адміністративному арешту за те, що він 29 січня 2003 р., знаходячись на вул. Грушевського в м. Києві, тримав у руках плакат із написом політичного характеру, порушивши цим встановлений порядок проведення демонстрацій.

Розглянувши матеріали справи, Голова Верховного Суду України визнав, що зазначена постанова місцевого суду є незаконною і підлягає скасуванню, а справа — направленню на новий судовий розгляд з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Конституції громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи та демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

Порядок проведення цих заходів у м. Києві встановлено рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 р. «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру» і додатком до цього рішення.

Як убачається з матеріалів справи, суд під час її розгляду достатньою мірою не врахував норм зазначених правових актів, за змістом яких демонстрація є масовим заходом, що передбачає участь значної кількості людей. У той же час із рапортів працівників міліції видно, що Б. тримав у руках плакат із написом політичного характеру одноосібно, інші громадяни участі в цьому не брали.

За таких обставин висновок суду про порушення Б. установленого порядку проведення демонстрацій є передчасним, оскільки у постанові не наведено не тільки переконливих доказів на його підтвердження, а й будь-яких суджень з цього приводу.

У зв’язку з цим Голова Верховного Суду України постанову місцевого суду скасував, а справу направив на новий судовий розгляд, запропонувавши у ході останнього на підставі належних доказів визначити правову природу дій Б., а саме встановити, чи дійсно той брав участь у демонстрації з порушенням порядку її проведення, чи реалізовував конституційне право на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ч. 1 ст. 34 Основного Закону), та ухвалити рішення, яке б відповідало вимогам закону.

© Верховний Суд України, 2013