Верховний Суд України
Про соцiальну зумовленiсть злочину i справедливiсть покарання
Maliarenko V.T. On social stipulation and fairness of penalty

Маляренко В.Т. Про соцiальну зумовленiсть злочину i справедливiсть покарання

У статті аналізуються причини й ефективність застосування покарання у вигляді позбавлення волі та альтернативних ув’язненню видів покарань, наводяться аргументи на користь нев’язничних санкцій, пропонуються конкретні заходи щодо демократизації та гуманізації судово- правової і пенітенціарної систем.

Maliarenko V.T. On social stipulation and fairness of penalty

The article examines grounds and efficiency of application of penalty in form of deprivation of liberty and its alternatives, provides arguments in favour of non-jail sanctions, concrete measures pertaining to democratization and humanization of judicial-legal and penitentiary systems are proposed.

© Верховний Суд України, 2013