Верховний Суд України
Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі
Pohoretskyi M.A. Judicial control and procuracy supervision over the application of operational search activity records

Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі
Judicial control and procuracy supervision over the application of operational search activity records

У статті розглядаються проблемні питання судового контролю та прокурорського нагляду за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі. Вноситься пропозиція щодо вдоcконалення відповідних норм Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», які регулюють ці питання.


The article considers task issues of judicial control and procuracy supervision over the application of records of operational search activity in criminal process. It puts forward a suggestion to develop the relevant norms of Criminal-Procedural Code and Law of Ukraine on “Operational search activity” which regulate these issues.

© Верховний Суд України, 2013