Верховний Суд України
Нове кримiнально-процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення
Shevchenko T.V. New criminal-procedural legislature needs ongoing evolvement

Шевченко Т.В. Нове кримiнально-процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення

У статті висвітлюються питання практичного застосування останніх змін у кримінально-процесуальному законодавстві. Автор вважає, що вони містять ряд неточностей, суперечностей та інших недоліків, які зумовлюють потребу в подальшому удосконаленні цього законодавства, а також у роз’ясненні окремих питань Верховним Судом України, і вносить відповідні пропозиції.

Shevchenko T.V. New criminal-procedural legislature needs ongoing evolvement

The article sheds light on points of practical usage of latter changes introduced into criminal-procedural legislature.

© Верховний Суд України, 2013