Верховний Суд України
Рішення суду, дії або бездіяльність судів під час здійснення правосуддя, підготовки, розгляду справ у судових інстанціях, звернення рішення до виконання тощо можуть оскаржуватися в апеляційному та касаційному порядку. Оскарження таких дій шляхом подачі скарги до іншого суду першої інстанції є порушенням встановленого Конституцією України принципу незалежності суддів і недопущення впливу на них

Рішення суду, дії або бездіяльність судів під час здійснення правосуддя, підготовки, розгляду справ у судових інстанціях, звернення рішення до виконання тощо можуть оскаржуватися в апеляційному та касаційному порядку. Оскарження таких дій шляхом подачі скарги до іншого суду першої інстанції є порушенням встановленого Конституцією України принципу незалежності суддів і недопущення впливу на них

Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
від 20 жовтня 2003 р.
(в и т я г)

У серпні 2001 р. Ч. звернувся до Апеляційного суду м. Києва з позовом до Мінського районного суду м. Києва про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, посилаючись на те, що в рішенні цього суду від 31 січня 2000 р. незаконно зазначено про стягнення з нього 17 грн. для сплати державного мита. Незважаючи на те, що 29 грудня 2000 р. суддя постановила ухвалу про повернення Ч. суми державного мита, цих грошей йому повернуто не було. Позивач просив стягнути з Мінського районного суду м. Києва 17 грн. на відшкодування завданої йому матеріальної та 600 грн. — моральної шкоди.

Суддя Апеляційного суду м. Києва ухвалою від 5 жовтня 2001 р. Ч. у прийнятті позовної заяви відмовив.

У касаційній скарзі Ч. просив скасувати ухвалу апеляційного суду, посилаючись на порушення судом норм матеріального права.

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України визнала, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Конституцією України встановлено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ст. 129), вплив на них у будь-який спосіб забороняється (ст. 126). Однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, визначених законом.

Рішення суду, дії або бездіяльність судів під час здійснення правосуддя, підготовки, розгляду справ у судових інстанціях, звернення рішення до виконання тощо можуть оскаржуватися в апеляційному та касаційному порядку. Оскарження таких дій шляхом подачі скарги до іншого суду першої інстанції є порушенням принципу незалежності суддів і недопущення впливу на них.

Суд є органом, що вирішує скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб. Рішення суду оскаржуються в порядку, визначеному ст. 129 Конституції і законодавством про судочинство.

Відповідно до ст. 62 Конституції матеріальна та моральна шкода, заподіяна при здійсненні правосуддя, відшкодовується державою лише безпідставно засудженій особі в разі скасування вироку як неправосудного. Однак і за таких обставин за зазначену шкоду перед особою відповідає не безпосередньо суд або суддя, а держава. Тому суд як орган, що здійснює правосуддя, не може бути відповідачем або іншою стороною, котра бере участь у цивільній справі, за винятком випадків, коли суд виступає як будь-яка установа, а не орган, що здійснює правосуддя. У зв’язку з цим скарги, позови, спрямовані на це, не підлягають розглядові в суді першої інстанції, оскільки відповідно до закону є інший механізм усунення помилок і недоліків, допущених при здійсненні правосуддя.

Виходячи з наведеного Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України вирішила, що ухвала судді Апеляційного суду м. Києва про відмову у прийнятті позовної заяви Ч. відповідає вимогам п. 1 ст. 136 ЦПК, у зв’язку з чим касаційна скарга задоволенню не підлягає.

© Верховний Суд України, 2013