Верховний Суд України
У передбаченому ст. 7 ЦК України порядку не можуть розглядатися судом позови про спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують честь, гідність і ділову репутацію особи або завдають шкоди її інтересам, якщо ці відомості містяться у вироку чи в інших судових рішеннях, для оскарження яких встановлено спеціальний порядок. В інших випадках поширення особою, яка бере участь у справі, зазначених відомостей при розгляді такої справи може бути підставою для звернення до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації відповідно до ст. 7 ЦК України

У передбаченому ст. 7 ЦК України порядку не можуть розглядатися судом позови про спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують честь, гідність і ділову репутацію особи або завдають шкоди її інтересам, якщо ці відомості містяться у вироку чи в інших судових рішеннях, для оскарження яких встановлено спеціальний порядок. В інших випадках поширення особою, яка бере участь у справі, зазначених відомостей при розгляді такої справи може бути підставою для звернення до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації відповідно до ст. 7 ЦК України

Ухвала судової палати з цивільних справ Верховного Суду України
від 11 квітня 2002 р.
(в и т я г)

У листопаді 2000 р. П. звернулась до суду з позовом до Р., в якому зазначала, що під час розгляду цивільної справи в суді відповідачка в судовому засіданні поширила про неї неправдиві відомості, які принижують її честь і гідність. У зв’язку з цим позивачка просила задовольнити її вимоги щодо спростування цих відомостей та відшкодування відповідачкою моральної шкоди.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 18 грудня 2000 р., залишеною без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах Київського міського суду від 17 січня 2001 р., провадження у справі закрито на підставі п. 1 ст. 227 ЦПК.

У касаційній скарзі П. просить скасувати постановлені у справі ухвали з підстав порушення судом норм процесуального права.

Судова палата з цивільних справ Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а постановлені ухвали — скасуванню з таких підстав.

Відповідно до п. 1 ст. 227 ЦПК суд закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в судах.

Як вбачається з матеріалів справи, П. звернулася до Дарницького районного суду м. Києва з позовною заявою про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди. Підставою для звернення до суду став той факт, що 28 лютого 2000 р. при розгляді справи за позовом ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі — ЗАТ) до Р. про розірвання договору в засіданні Дарницького районного суду м. Києва відповідачка поширила щодо позивачки інформацію, що не відповідає дійсності та порочить її. Інформація була поширена у присутності судді П.А., секретаря М., представника відповідача Л. та певної кількості працівників ЗАТ, присутніх у судовому засіданні. Неправдиві відомості були занесені до протоколу судового засідання.

18 грудня 2000 р. Дарницький районний суд м. Києва постановив ухвалу про закриття провадження у справі на підставі п. 1 ст. 227 ЦПК.

Відповідно до роз’яснень, викладених у п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. № 7 «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій», у порядку цивільного судочинства не можуть розглядатися позови про спростування відомостей, які містяться у вироках та інших судових рішеннях, а також у постановах слідчих та інших відповідних органів, для оскарження яких законом встановлено інший порядок.

У даному випадку відомості, про спростування яких йдеться у позові, не містяться ні в судовому рішенні, ні в постанові інших органів. Для оскарження цих відомостей інший порядок законом не встановлено.

Крім того, відповідно до ст. 28, ч. 4 ст. 32 Конституції України кожен має право на спростування недостовірної інформації про себе, а також на відшкодування моральної шкоди, завданої поширенням такої інформації. Тому позивачка вправі була пред’явити позов у порядку ст. 7 ЦК

© Верховний Суд України, 2013