Верховний Суд України
Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ
Shevchenko T.V. Urgent issues of appelate consideration of criminal cases

Нагальні проблеми апеляційного розгляду кримінальних справ
Urgent issues of appelate consideration of criminal cases

У статті висвітлюються недоліки законодавчого регулювання розгляду кримінальних справ та зумовлені ними труднощі в судовій практиці. Наголошується на необхідності їх усунення шляхом внесення змін до відповідних кримінально-процесуальних норм.


The article exposes demerits of legislative regulation of criminal cases consideration and resulting difficulties in court practice. It is emphasized on the necessity of their removal by introduction of changes into respective criminal-procedural norms.

© Верховний Суд України, 2013