Верховний Суд України
Реалiзацiя судового захисту виборчих прав у Законi України «Про вибори народних депутатiв України»
Shevchuk P.I. Realization of courts’ protection of suffrage in Law of Ukraine “On election of National Deputies of Ukraine”

Шевчук П.І. Реалiзацiя судового захисту виборчих прав у Законi України «Про вибори народних депутатiв України»

Реалізація судового захисту виборчих прав у Законі України про вибори У статті проаналізовано основні положення Закону від 18 жовтня 2001 р. «Про вибори народних депутатів України» щодо судового захисту виборчих прав суб’єктами виборчого процесу.

Shevchuk P.I. Realization of courts’ protection of suffrage in Law of Ukraine “On election of National Deputies of Ukraine”

© Верховний Суд України, 2013