Верховний Суд України
Відповідно до Закону України «Про державну службу» перебування державного службовця на виборній посаді у профспілкових органах включається до стажу його роботи, необхідного для призначення пенсії державного службовця, але не є самостійною підставою для призначення такої пенсії особі, яка не перебувала на державній службі на момент досягнення пенсійного віку

Відповідно до Закону України «Про державну службу» перебування державного службовця на виборній посаді у профспілкових органах включається до стажу його роботи, необхідного для призначення пенсії державного службовця, але не є самостійною підставою для призначення такої пенсії особі, яка не перебувала на державній службі на момент досягнення пенсійного віку

Рішення Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
від 5 червня 2002 р.
(в и т я г)

Рішенням Чортківського районного суду Тернопільської області від 30 липня 2001 р. скаргу задоволено.

У касаційній скарзі управління праці та соціального захисту населення просить скасувати це рішення і направити справу на новий судовий розгляд у зв’язку з неправильним застосуванням судом норм матеріального права, що призвело до постановлення помилкового рішення.

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу задовольнила з таких підстав.

Задовольняючи скаргу Г., суд першої інстанції виходив з того, що їй безпідставно відмовлено у призначенні пенсії державного службовця, оскільки вона вийшла на пенсію після введення в дію Закону від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу», а період роботи на виборній посаді в профспілковій організації зараховується до стажу державної служби.

Проте такий висновок суду є результатом неправильного тлумачення чинного законодавства.

Відповідно до Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049), на яке послався суд, та абзацу дев’ятого п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283), стаж роботи на виборній посаді в профспілковій організації дійсно включається до стажу державної служби.

Проте за змістом ст. 37 Закону «Про державну службу», передбачена цим Законом пенсія державного службовця може призначатися за умови врахування наявності попереднього стажу роботи на виборній посаді в профспілковій організації лише тим особам, які перебували на державній службі на момент досягнення пенсійного віку.

Як вбачається з матеріалів справи, Г. ніколи не перебувала на державній службі, а тому права на отримання пенсії державного службовця не ма

Враховуючи, що судом обставини справи встановлені повно і правильно, однак неправильно застосовано норму матеріального права, відповідно до п. 5 ст. 334, ст. 340 ЦПК судове рішення підлягає скасуванню з постановленням нового рішення без передачі справи на новий судовий розгляд.

На підставі наведеного Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України рішення Чортківського районного суду Тернопільської області від 30 липня 2001 р. скасувала і в задоволенні скарги Г. відмовила.

© Верховний Суд України, 2013