Верховний Суд України
Про деякі актуальні питання застосування нового Митного кодексу України
Kravchenko O.O. On some issues of application of a new Customs Code of Ukraine

Про деякі актуальні питання застосування нового Митного кодексу України
On some issues of application of a new Customs Code of Ukraine

У статті досліджуються окремі правові норми нині діючого Митного кодексу України та Митного кодексу від 11 липня 2002 р., який набирає чинності з 1 січня 2004 р., щодо їх взаємозв’язку та узгодженості з нормами кримінального, кримінально-процесуального та адміністративного права. Висловлені міркування юриста-практика щодо вдосконалення окремих норм нового Митного кодексу, спрямованих на боротьбу з порушеннями митних правил.


The article presents examination of particular legal norms of a current Customs Code of Ukraine and Customs Code of July 11, 2002, which becomes effective since January 1, 2004, in respect of their interaction and compliance with the norms of criminal, criminal-procedural and administrative law. It gives a legal practitioner’s apprehension as to development of some norms of the new Customs Code, aimed to struggle against customs law violations.

© Верховний Суд України, 2013