Верховний Суд України
Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу
ZeikanY.P. Demerits of legislative regulation of civil procedure

Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу
Demerits of legislative regulation of civil procedure

У статті розглядаються питання законотворчості та застосування процесуальних норм Цивільного процесуального кодексу України. Зокрема здійснюється аналіз судової практики і тих проблем, що виникають перед судами у зв’язку з недосконалістю законодавчого регулювання цивільного процесу.


The article considers issues of lawmaking and application of procedural norms of Civil Procedural Code of Ukraine, performs, inter alia, analysis of court practice and those problems which turn to arise before the courts due to the demerits of legislative regulation of civil procedure. Недоліки законодавчого регулювання цивільного процесу”

© Верховний Суд України, 2013