Верховний Суд України
Оскарження правових актів управління - один із засобів захисту прав та свобод людини і громадянина
Stefaniuk V.S. Appeal against legal acts of administration - one of the instruments of protection of human and civic rights and freedoms

Оскарження правових актів управління — один із засобів захисту прав та свобод людини і громадянина
Appeal against legal acts of administration — one of the instruments of protection of human and civic rights and freedoms

У статті звернено увагу на те, що оскарження правових актів управління, виявлення їхньої юридичної обгрунтованості є частиною вирішення адміністративно-правових спорів. Автор розкриває теоретичний аспект проблеми, вказує на підстави та порядок звернення до суду з відповідною скаргою, називає характерні ознаки розмежування компетенції судів з цього приводу, наводить можливі їх рішення по суті скарги, а також наголошує на значенні оскарження правових актів управління для захисту прав і свобод людини.


The article makes a point of the fact that appealing against legal acts of administration, identification of their legal rationale is a part of admi-nistrative-legal determination. The author clears up theoretic aspects of the issue, points to the grounds and order of putting the relevant complaint before the court, mentions basic characteristics of delineation of courts powers, sets possible decisions on the merits of appeal and also emphasizes on importance of appealing against legal acts of administration in order to protect human rights and freedoms.

© Верховний Суд України, 2013