Верховний Суд України
vis.html

Загальнодержавне періодичне видання.
Виходить 12 разів на рік.
Засноване 22 липня 1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 7710 від 12 серпня 2003 р.
Засновник: Верховний Суд України.

Індекс за Каталогом періодичних видань України — 40358

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 3-05/4 наукові статті, опубліковані у журналі,
на підставі висновку експертної ради з юридичних наук, окремо у кожному конкретному випадку
за поданням спеціалізованої вченої ради зараховуються як фахові в галузі юридичних наук.
_______________________

E-mail: editor@scourt.gov.ua

Адреса редакції:
01043 Київ 43, вул. П.Орлика, 4a, кімн. 109.

Телефони:
  • відповідальний секретар (44) 253–1683
  • редактори (44) 253–9965
  • технічне забезпечення (44) 253–0687
_______________________
    Hide details for Редакційна колегіяРедакційна колегія
Голова редакційної колегії

Романюк Ярослав Михайлович — суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;

Андрушко Петро Петрович — кандидат юридичних наук, професор;

Беляневич Олена Анатоліївна — доктор юридичних наук, професор;

Бень Анатолій Борисович — начальник відділу інтернет комунікацій управління комунікацій Верховного Суду України, заслужений журналіст України, відповідальний секретар редакційної колегії;

Городовенко Віктор Валентинович — суддя Конституційного Суду України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук;

Гриців Михайло Іванович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, заслужений юрист України;

Гуменюк Василь Іванович — суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;

Ємець Анатолій Анатолійович — суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук;

Кіреєва Наталія Олександрівна — кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;

Короткевич Микола Євгенович — суддя Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України;

Кубко Євген Борисович — доктор юридичних наук, професор, член- кореспондент НАПрНУ;

Кузнєцова Наталія Семенівна — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, заслужений діяч науки і техніки України;

Майданик Роман Андрійович — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ;

Погорецький Микола Анатолійович — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Прокопенко Олександр Борисович — суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук;

Селіванов Анатолій Олександрович — доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, заслужений юрист України;

Шакун Василь Іванович — доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

    Show details for Положення про офіційний друкований орган Верховного Суду УПоложення про офіційний друкований орган Верховного Суду України
    Hide details for Передплата й замовленняПередплата й замовлення

Передплата на журнал «Вісник Верховного Суду України»
індекс за Каталогом періодичних видань України 40358
приймається відділеннями зв’язку України протягом усього року.Show details for До відома авторів!До відома авторів!
© Верховний Суд України, 2013