Верховний Суд України
Музей зберiгає i надихає
Myhashko M.D. Museum preserves and inspires

МУЗЕЙ ЗБЕРІГАЄ ТА НАДИХАЄ

Щороку 18 травня громадськість усього світу відзначає Міжнародний день музеїв. Ця дата, на перший погляд, незначна, проте вона є свідченням того, якої ваги надають музеям усі цивілізовані країни. 

Відомо, що музей — установа, яка зберігає, вивчає й експонує пам’ятки історії та культури, природничо-наукові колекції, предмети, техніку тощо. Перші музейні зібрання виникли в Давній Греції. Систематичне колекціонування і створення музеїв у Європі почалося в епоху Відродження, на теренах України — за часів Київської Русі. Тоді своєрідними музеями-сховищами, де зберігалися цінні документи, коштовні подарунки, твори мистецтва, вироби із золота і срібний посуд, були храми. За свідченням «Повісті временних літ», у Києві, в Десятинній церкві Х ст., зберігалися переможні знамена, вбрання перших князів, грамоти тощо. Великі колекції були й у Софійському соборі, Києво-Печерській лаврі, в інших храмах.

Найбільш активний розвиток музейної справи припадає на другу половину XVIII та XIX ст. У ті часи музеї ще не поділялися за своїм профілем, як зараз, на історичні, краєзнавчі, природничі, технічні, галузеві тощо. Частіше за все вони створювалися на базі якихось приватних зібрань та колекцій і не відзначалися систематичністю ні в доборі матеріалу, ні в його експонуванні. На території України, яка входила до складу Російської імперії, у дореволюційні часи було 36 музеїв. За радянської доби музейна мережа значно зросла, проте на добиранні матеріалу і на його опрацюванні негативно позначалася ідеологія тоталітаризму. 

Нині в Україні функціонує понад 350 тільки заєрестрованих державою музеїв. Ті, які створені у складі підприємств, організацій, навчальних закладів тощо, реєстрації не підлягають. Спеціальні та меморіальні музеї є при МВС, СБУ України, НДІ судової експертизи у Києві та підрозділах цього інституту в Харкові, Донецьку, Одесі, Львові, Тернополі, у Національній академії внутрішніх справ України, Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, інших юридичних вузах. У Києві діє також міський музей міліції. 

Минулого року відкрито музей Верховного Суду України. Його було створено з метою зберегти й залишити у спадок нащадкам документи, матеріали, фактичні свідчення про шляхи розвитку судоустрою і судочинства в Україні. 

У музеї зібрано різні за типом і цінністю пам’ятки. Експозиція побудована за комплексно-тематичним принципом. Маючи постійний характер, вона не може дати відвідувачам всебічне уявлення про історію судів України й людей, які все своє життя присвятили здійсненню правосуддя. Тому в майбутньому планується провести ряд тематичних виставок, які б відтворювали ті чи інші напрями діяльності суддів та працівників суду або здійснення судочинства як у діахронічному аспекті, так і під кутом зору певних вирішуваних проблем. 

Фонди музею, які налічують уже кілька сотень одиниць, постійно поповнюються новими матеріалами. Одними з перших передали до нього сімейні архіви суддя Верховного Суду України у відставці Т.С. Євсєєнко, родини колишніх Голови Верховного Суду П.Ф. Нощенка, заступників Голови О.С. Кузовкіна, К.І. Згурської, судді І.Л. Сіроша. Дізнавшись із попередньої публікації (Вісник Верховного Суду України. — 2000. — № 2. — С. 37) про існування музею, суддя Апеляційного суду Миколаївської області І.М. Пісной вирішив передати до нього свою колекцію атрибутів судової діяльності. Сподіваємося, що судді та працівники судів України і надалі сприятимуть збагаченню фондів нашого музею. 

Слово «музей» прийшло до нас із латини. Проте ще раніше музеями, точніше — мусейонами, називали храми на честь дев’яти грецьких богинь-покровительок мистецтв і наук, або муз. Тож і ми сподіваємося, що наш музей, його постійно діюча експозиція і проблемно-тематичні виставки надихатимуть відвідувачів на подальшу творчу працю в ім’я торжества правосуддя в Україні. 

М.Д. Мигашко, 
завідувачка музею Верховного Суду України

© Верховний Суд України, 2013