Верховний Суд України
Про деякi питання вiдповiдальностi Варшавського перевiзника
Kuznetsova N.S., Dikovska I.A. Some points of responsibility of Warsaw carrier

Кузнецова Н.С., Дiковська І.А. Про деякi питання вiдповiдальностi Варшавського перевiзника

У статті аналізуються підстави відповідальності перевізника при виконанні міжнародних повітряних перевезень, визначається розмір відшкодування шкоди, заподіяної під час міжнародного повітряного перевезення.

Kuznetsova N.S., Dikovska I.A. Some points of responsibility of Warsaw carrier

The article analyses the grounds for the carrier’s liability arising from air international carriage, it also determines the amount of compensation of damages arising from the air international carriage.

© Верховний Суд України, 2013