Верховний Суд України
Про розгляд кримiнальної справи в апеляцiйному порядку
Maliarenko V.T. On hearing of criminal case in the order of appeal

Маляренко В.Т. Про розгляд кримiнальної справи в апеляцiйному порядку

У пропонованій статті автор подає коментар основних питань, пов’язаних із розглядом кримінальної справи за апеляцією. Проведений перший поверховий аналіз окремих норм КПК, якими врегулювано порядок розгляду кримінальних справ в апеляційному суді, свідчить про те, що цей порядок потребує серйозного доопрацювання, більш глибокого осмислення суті апеляційного розгляду справ, а також місця в ньому, прав та обов’язків учасників процесу, узгодження прав одних суб’єктів процесу з обов’язками інших.

Maliarenko V.T. On hearing of criminal case in the order of appeal

On hearing of criminal case in the order of appeal” The proposed article provides with the author’s comments of main issues, related to hearing of criminal case on appeal. The carried out first surface analysis of some norms of Criminal-Procedural Code of Ukraine, regulating the order of hearing of criminal cases in the court of appeal, points to the fact that this order needs serious following-up, deeper realization of the essence of appellate hearing of cases as well as fixation of rights and duties of the judiciary participants, co-ordination of ones’ rights with the duties of others in legal process.

© Верховний Суд України, 2013