Верховний Суд України
Проблемнi питання процесуального та адмiнiстративного статусу голови Апеляцiйного суду
Ohorodnyk A.P. Task issues of procedural and administrative status of appellative court’s head

Проблемнi питання процесуального та адмiнiстративного статусу голови Апеляцiйного суду
Task issues of procedural and administrative status of appellative court’s head

Аналізуються адміністративні та організаційно-правові проблеми статусу голови апеляційного суду в аспекті Законів України від 7 лютого 2002 р. "Про судоустрій України", від 21 червня 2001 р. «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» й «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» та ін.


This article presents analysis of administrative and institutional-legal issues of appellative court’s head status in aspect of laws of Ukraine of February 7, 2002: “On judicature of Ukraine ,” “On introduction of changes into Criminal-procedural code of Ukraine” and “On introduction of changes into Civil procedural code of Ukraine” of June 21, 2001 and others.

© Верховний Суд України, 2013