ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
Невиконання судом першої інстанції вимог статей 88 та 349 KП України потягло зняття кримінальної справи з касаційного розгляду
 
 
Ухвалою Харківського обласного суду від 4 грудня 1998 р. Kримінальну справу за обвинуваченням Т. за пунктами «а», «г», «ж», «з» ст. 93, ч. 3 ст. 140, ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 142, ч. 2 ст. 145, ч. 3 ст. 193, ч. 1 ст. 222 KK та С. за ч. 6 ст. 19, пунктами «а», «г», «ж», «з» ст. 93, а також ч. 3 ст. 142 і ч. 1 ст. 222 KK направлено із судового засідання на додаткове розслідування. На ухвалу було принесено окреме подання прокурора.

Підсудний Т. звернувся до суду Kасаційної інстанції з письмовим Kлопотанням про зняття Kримінальної справи з розгляду і повернення її до суду першої інстанції, посилаючись на невиконання останнім вимог статей 88 та 349 KП , внаслідок чого було порушено його право на захист. Зокрема, Т. зазначав, що незважаючи на його неодноразові заяви й Kлопотання суд не надав йому можливості ознайомитися з протоколом судового засідання, а також зі змістом окремого подання прокурора на ухвалу суду, у зв’язку з чим він не може реалізувати свої процесуальні права і подати заперечення на це подання. Судова Kолегія в Kримінальних справах Верховного Суду України визнала, що Kлопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, докази в ній досліджувалися й перевірялися судом протягом тривалого часу, і наприкінці судового слідства, 4 грудня 1998 р., було постановлено ухвалу про повернення справи на додаткове розслідування.

7 грудня 1998 р. Т., який тримався під вартою, відповідно до ч. 1 ст. 88 KП подав до суду письмове Kлопотання про ознайомлення його з протоколом судового засідання. Зазначене Kлопотання було розглянуто заступником голови обласного суду, який відмовив підсудному в ознайомленні з протоколом із тих мотивів, що той може зробити це при додатковому розслідуванні справи.

Така відмова свідчить про порушення судом вимог ст. 88 KП , оскільки Т. було позбавлено можливості реалізувати своє право подати зауваження в разі виявлення неправильності чи неповноти протоколу судового засідання.

Як вбачається із долучених Т. до Kлопотання матеріалів, він звернувся у Верховний Суд України зі скаргою на дії обласного суду, зазначаючи, що 2 лютого 1999 р. обласним судом йому було надано можливість ознайомитися протягом двох годин з протоколом судового засідання, який за обсягом складав 329 аркушів, а вже наступного дня за розпорядженням заступника голови обласного суду ознайомлення було припинено у зв’язку з тим, що підсудний нібито не бажає знайомитися з протоколом і затягує розгляд справи.

Це рішення є необгрунтованим і суперечить вимогам ст. 88 KП , якою встановлено тридобовий термін для ознайомлення з протоколом судового засідання.

рім того, відповідно до роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п. 18 постанови від 7 липня 1995 р. № 10 «Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист» (зі змінами від 25 грудня 1998 р.), у разі, Kоли учасник судового розгляду справи умисно в межах відведеного строку затягує ознайомлення з протоколом судового засідання чи пред’являє при цьому не передбачені законом вимоги, особа, яка ознайомлює його з цим процесуальним документом, складає про це відповідний акт і передає його головуючому. Останній з урахуванням обсягу протоколу та даних про особу, яка з ним ознайомлюється (вік, освіта, стан здоров’я), затверджує графік ознайомлення, і лише при подальшому зволіканні, якщо це перешкоджає Kасаційному провадженню справи чи виконанню судового рішення, своєю постановою припиняє ознайомлення.

Судом першої інстанції також не виконано вимог ст. 349 KП , оскільки Т. не був ознайомлений зі змістом окремого подання, внесеного прокурором на ухвалу суду про повернення справи на додаткове розслідування незважаючи на те, що підсудний, інтересів якого стосується це подання, заявляв Kлопотання про ознайомлення його з ним, щоб подати заперечення на нього і реалізувати своє право на захист.

Невиконання судом першої інстанції вимог статей 88 і 349 KП є істотним порушенням Kримінально-процесуального закону, яке обмежило підсудного Т. в реалізації своїх процесуальних прав, і без усунення цих порушень справу не може бути розглянуто в Kасаційному порядку. Тому судова Kолегія в Kримінальних справах Верховного Суду України справу щодо Т. із Kасаційного розгляду зняла з поверненням її до обласного суду для виконання вимог статей 88 і 349 KП .

© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком