ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Українська  |  English
Головна сторінка
Друк
29. Спірні послуги з лоцманського проведення та регулювання руху суден є такими, що безпосередньо пов’язані з транзитом вантажів та із пе­ревезенням (переміщенням) таких вантажів, тому підлягають звільненню від нарахування ПДВ за ставкою 20 %
 
 
У липні 2005 р. ДП «Дельта-Лоцман» подало до Господарського суду Донецької області позов до ПП «ФАМ Балкерс» про стягнення 4 тис. 773 доларів США (еквівалентно 24 тис. 102 грн за тодішнім курсом НБУ) дебіторської заборгованості з ПДВ з урахуванням штрафних санкцій. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не сплатив передбачену договором суму нарахованого ПДВ за надання послуг з лоцманського проведення і регулювання руху суден.

Господарський суд Донецької області рішенням від 21 жовтня 2005 р. у за­доволенні позову відмовив.

Донецький апеляційний господарський суд постановою від 10 січня 2006 р. вказане рішення суду залишив без змін.

Ці рішення та постанова мотивовані тим, що нарахування позивачем ПДВ за надані відповідачу послуги з лоцманського проведення і регулювання руху суден суперечить вимогам законів від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (далі — Закон про ПДВ) і від 20 жовтня 1999 р. № 1172-ХІV «Про транзит вантажів».

Вищий господарський суд України постановою від 26 квітня 2006 р. названі рішення Господарського суду Донецької області та постанову Донецького апеляційного господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на те, що суди належним чином не перевірили доводи позивача і не врахували вимоги Закону про ПДВ.

У касаційній скарзі ПП «ФАМ Балкерс» просило скасувати цю постанову та припинити провадження у справі, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права і виявлення різного застосування Вищим гос­по­дарським судом України одного й того ж положення закону в аналогічних справах. Зокрема, зазначило, що надані позивачем послуги слід вважати такими, що були безпосередньо пов’язані з транзитним перевезенням. Згідно з п. 5.16 ст. 5 Закону про ПДВ передбачено звільнення від сплати ПДВ операцій з поставки послуг, що надаються іноземним суднам та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

Верховний Суд України ухвалою від 29 червня 2006 р. порушив провадження з перегляду в касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України від 26 квітня 2006 р.

Заслухавши суддю-доповідача, представників сторін та перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Направляючи справу на новий розгляд, суд послався на те, що не перевірено доводи ДП «Дельта-Лоцман» про те, що його послуги не належать до послуг, пов’язаних із транзитом вантажів, а тому не підлягають звільненню від нарахування ПДВ. Крім цього, відповідно до п. 7.4.2 Закону про ПДВ, якщо платник податку придбаває (виготовляє) послуги, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені у зв’язку з таким придбаванням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника, а входять до складу валових витрат.

Доводи, наведені в постанові касаційної інстанції, не відповідають вимогам закону та даним, що містяться в матеріалах справи.

Так, із матеріалів справи вбачається, що між ДП «Дельта-Лоцман» та ПП «ФАМ Балкерс» 6 травня 2004 р. було укладено договір з виконання лінійних і портових лоцманських проведень суден, надання послуг з регулювання руху суден і проходження їх по зоні відповідальності Регіональної служби регулювання руху суден (далі — договір від 6 травня 2004 р.) згідно з Обов’язковими постановами Маріупольського морського торговельного порту та правилами проведення розрахунків за надані послуги.

Пунктом 1.1 договору від 6 травня 2004 р. сторони визначили, що замовником і платником по­слуг є відповідач.

У розд. 4 зазначеного договору «Порядок розрахунків» сторони передбачили, що порядок стягнення та розмір зборів визначаються відповідно до затверджених положень про збори і тарифи. Витрати за перерахування коштів відносяться на рахунок агента — відповідача у справі. Оплата проводиться агентом згідно з рахунками, що виставляються позивачем, які підтверджені лоцманськими квитанціями та квитанціями Регіональної служби регулювання руху суден.

Відповідно до умов договору від 6 травня 2004 р. на агента покладена фінансова та майнова відповідальність перед ДП «Дельта-Лоцман» за несвоєчасне перерахування коштів.

На виконання умов зазначеного договору в період з березня по травень 2005 р. позивач надав суднам, які були під агентуванням відповідача, послуги з лоцманського проведення та регулювання руху суден.

Рахунки ДП «Дельта-Лоцман» на оплату вартості наданих послуг відповідач оплатив частково. Сума 4 тис. 636 доларів США залишилась неоплаченою. Крім того, позивач нарахував пеню за несвоєчасне виконання зобов’язань в сумі 136 доларів США (689 грн).

У відповідності з умовами договору від 6 травня 2004 р. ДП «Дельта-Лоцман» надало відповідачеві послуги з лоцманського проведення вказаних суден та регулювання їх руху.

Факт надання послуг підтверджено наявними в матеріалах справи документами, а саме лоцманськими квитанціями.

Пунктом 4.1 вказаного договору сторони передбачили, що порядок стягнення і розмір зборів визначаються відповідно до затверджених положень про збори і тарифи.

Статтею 84 КТМ встановлені види цільових портових зборів та зазначено, що інші види зборів можуть встановлюватися законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 106 цього ж Кодексу із суден, що користуються послугами державних морських лоцманів, справляється лоцманський збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються Міністерством транспорту України за погодженням з Міністерством економіки України.

Згідно з ч. 1 ст. 115 КТМ із суден, що користуються послугами служби регулювання руху суден, справляється збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються Міністерством транспорту України за погодженням з Міністерством економіки України.

Міністерство транспорту України наказом від 27 червня 1996 р. № 214 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 374/1399; зі змінами) затвердило Збори і плати за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах України, та встановило лоцманський збір, збір за користування послугами служби регулювання руху суден, швартовний збір, плату за роботу буксирів при швартовних операціях, плату за користування плавзасобами, плату за агентські послуги та ін.

Згідно з умовами договору від 6 травня 2004 р. ПП «ФАМ Балкерс» взяло на себе зобов’язання морського агента, права й обов’язки якого врегульовані умовами зазначеного договору та ст. 117 КТМ.

Нарахування позивачем зборів та плат за спірні послуги з лоцманського проведення суден та регулювання руху суден здійснено у відповідності до затверджених ставок зборів та плат з нарахуванням на вартість цих послуг ПДВ за ставкою 20 %.

Суди першої та апеляційної інстанцій установили, що лоцманські квитанції, коносаменти на перевезення вантажу морським транспортом, доручення на відвантаження транзитних вантажів з відмітками митниць свідчать, що зазначені послуги було здійснено при перевезенні транзитного вантажу.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про транзит вантажів» транзитні послуги (роботи) — це безпосередньо пов’язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо; учасники транзиту — це вантажовласники та суб’єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які в установленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Таким чином, оскільки позивач належить до інших учасників транзиту, а надані відповідачем послуги сприяли переміщенню зазначеного вантажу транзитом до кінцевого місця споживання за межами території України, то надані послуги з лоцманського проведення та регулювання руху суден є такими, що були безпосередньо пов’язані з транзитним вантажем.

Згідно з ч. 3 п. 6.2.4 ст. 6 Закону про ПДВ операції з поставки послуг платником податку, пов’язані з перевезенням (переміщенням) пасажирів і вантажів транзитом через територію України, оподатковуються у порядку, передбаченому п. 5.15 цього Закону.

Пунктом 5.15 ст. 5 Закону про ПДВ встановлено, що від оподаткування звільняються операції з поставки послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

Суди першої та апеляційної інстанцій зробили правильний висновок, що спірні послуги з лоцманського проведення та регулювання руху суден є такими, що безпосередньо пов’язані з транзитом вантажів та із перевезенням (переміщенням) таких вантажів, тому підлягають звільненню від нарахування ПДВ за ставкою 20 %.

Таким чином, нарахування позивачем ПДВ за фактично надані відповідачу послуги лоцманського проведення та регулювання руху суден суперечить вимогам законів про ПДВ та «Про транзит вантажів».

Враховуючи викладене і керуючись статтями 11117—11121 ГПК, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України касаційну скаргу ПП «ФАМ Балкерс» задовольнила частково: постанову Вищого господарського суду України від 26 квітня 2006 р. скасувала, а рішення Господарського суду Донецької області від 21 жовтня 2005 р. та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 10 січня 2006 р. залишила в силі.
© 2018. Верховний Суд України. Розробка Віадук-Телеком