Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
02/06/2008
Верховний Суд пропонує удосконалити відповідальність за зрив судових засідань та неповагу до суду

Голова Верховного Суду України Василь Онопенко звернувся до Президента України Віктора Ющенка з проханням розглянути підготовлений у Верховному Суді України законопроект, яким пропонується удосконалити відповідальність за зрив розгляду судових справ та прояв неповаги до суду, на предмет внесення його на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи.

Метою законопроекту є створення дієвих заходів правового реагування на зрив розгляду судових справ через неявку в судове засідання учасників судових процесів без поважних причин, а також на невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду. Законопроектом передбачається також розв’язання проблеми відповідальності за прояви неповаги до суду, вчинені поза судовими засіданнями.

Необхідність таких законодавчих змін обумовлюється, з одного боку, недосконалістю законодавчого регулювання відповідальності за вказані діяння, з іншого — їх знаним поширенням, що негативно позначається на здійсненні правосуддя, зокрема оперативності розгляду справ.

Слід зазначити, що склад адміністративного проступку (“прояв неповаги до суду”), встановлений чинною редакцією ст. 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою забезпечення своєчасної явки в суд учасників процесу, передбачає відповідальність тільки за злісне, тобто повторне без поважних причин ухилення від явки в суд і при цьому не всіх осіб, без яких неможливий розгляд судової справи, а тільки свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, перекладача. Це означає, що за чинною редакцією положень ст. 1853 КУпАП не є правопорушенням і не тягне за собою адміністративної відповідальності одноразова навмисна неявка в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, перекладача, а також неодноразове нез’явлення без поважних причин підсудного, спеціаліста, іншої особи, особиста участь якої в судовому розгляді визнана обов’язковою. Разом з тим, через неявку в судове засідання учасників судового розгляду фактично відкладається розгляд кожної другої-третьої справи.

Крім того, в останні роки значного поширення набуло невиконання або несвоєчасне виконання посадовими особами органів влади, підприємств, установ, організацій законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для об’єктивного і повного розгляду цивільних, адміністративних та інших категорій судових справ, що також є перешкодою для своєчасного й оперативного здійснення судочинства і тим самим викликає справедливі нарікання громадян.

З огляду на це проектом передбачається встановити адміністративну відповідальність не тільки за злісне, а й за перше нез’явлення до суду без поважних причин (за умови належного повідомлення про дату, час і місце розгляду справи) свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, перекладача, а також додатково спеціаліста та іншої особи, особиста участь якої у розгляді справи визнана судом обов’язковою, якщо це перешкоджає розгляду справи. Пропонується розширити перелік суб‘єктів відповідальності за непідкорення розпорядженням головуючого в судовому засіданні, порушення порядку під час судового засідання. Передбачається також посилити адміністративну відповідальність за повторне нез’явлення до суду без поважних причин свідка, потерпілого, позивача, відповідача, експерта, спеціаліста, перекладача, іншої особи, особиста участь якої у розгляді справи визнана судом обов’язковою, а також за грубе порушення порядку під час судового засідання за відсутності ознак злочину. Крім того, пропонується встановити відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог суду щодо надання інформації та документів, необхідних для судового розгляду, за відсутності ознак злочину, а також за дії, вчинювані поза межами судового засідання з метою завдати шкоди авторитету суду чи суддів або вплинути на неупередженість суду.

У такий спосіб, на думку розробників проекту, буде покращено оперативність розгляду судами України справ різних категорій протягом визначених законодавством розумних строків, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню довіри громадян до суду.