Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
09/16/2008
Верховний Суд України вивчає стан дотримання судами земельного законодавства

На сьогодні одними з найбільш проблемних для судів є земельні спори. Такого висновку Верховний Суд України дійшов внаслідок спільного з Радою суддів України комплексного вивчення стану організації роботи місцевих та апеляційних судів, а також окремих питань щодо здійснення судочинства та надання судам методичної допомоги з метою підвищення рівня оперативності та якості розгляду справ.

Окрім того, як засвідчив аналіз судової статистики, торік у справах, що виникають із земельних правовідносин, в апеляційному порядку було скасовано і змінено 6,6 % рішень місцевих судів (для порівняння: цей показник по усіх цивільних справах складає лише 2,6 %). Проблема набуває особливої гостроти з урахуванням того, що земля є основним національним багатством та виконує важливу соціально-економічну функцію.

З огляду на це у червні цього року робоча група Верховного Суду України у складі голови Військової судової колегії, заступника голови Ради суддів України Волкова О.Ф., суддів Верховного Суду України Лавренюка М.Ю. та Романюка Я.М., співробітників управління вивчення та узагальнення судової практики вивчила стан здійснення судочинства в судах Автономної Республіки Крим. Проаналізувавши судову практику, робоча група звернула увагу на недоліки, які допускають суди під час розгляду земельних спорів. Зокрема, виявлено випадки необґрунтованого визнання судами права власності на земельні ділянки за набувальною давністю, надання у користування земельних ділянок у розмірах, які перевищують встановлені законом. Непоодинокими були випадки порушення судами норм матеріального та процесуального права у справах щодо визнання дійсними договорів про поділ земельної ділянки, а також щодо відведення земельних ділянок.

Окремі суди видавали виконавчі документи на рішення третейських судів про визнання права власності на земельні ділянки, прийняті поза межами їхньої підвідомчості.

Підсумки вивчення стану здійснення судочинства обговорено на розширеному засіданні президії апеляційного суду, ради суддів і колегії територіального управління державної судової адміністрації за участю голів місцевих судів та запропоновано шляхи усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи. Суддям було надано практичну та методичну допомогу як з питань правильного застосування закону, так і щодо організації роботи.

У зв’язку з виявленням непоодиноких фактів порушення законодавства, допущених судами при розгляді земельних спорів, Верховний Суд України визнав за доцільне вивчити практику розгляду даної категорії справ судами Київської області. Зокрема, планується проаналізувати спори про право власності на земельні ділянки, щодо купівлі-продажу, оренди та користування землею, про спадкування земельних ділянок, їх відведення тощо.

З метою забезпечення правильного й однакового застосування земельного законодавства Верховним Судом України також планується надати судам роз’яснення у відповідній постанові Пленуму.