Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
 2010   ‹ інформація про журнал
   № 9 (121)
    СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE
     РIШЕННЯ У ЦИВIЛЬНИХ СПРАВАХ
DECISIONS IN CIVIL CASES

За положеннями ст. 289 ЦПК України справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п’ятиденний строк з дня надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та банку, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, — з повідомленням тільки заявника. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов’язковою. Тобто участь особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, у розгляді відповідної справи не є обов’язковою.
Відповідно до ст. 74 цього Кодексу судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями. Судові повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, в яких участь цих осіб не є обов’язковою. Судова повістка-повідомлення повинна бути вручена завчасно.
Повістка-повідомлення, на відміну від судової повістки про виклик, не містить зобов’язання щодо вручення з повідомленням про отримання адресатом та щодо строку її вручення


Ухвала
колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України
від 2 вересня 2009 р.
(в и т я г)


У квітні 2008 р. Державна податкова інспекція України у м. Івано-Франківську (далі — ДПІ) звернулася до суду із заявою про розкриття Івано-Франківською філією відкритого акціонерного товариства «ВІ ЕЙ БІ Банк» (далі — Банк) інформації, що містить банківську таємницю, посилаючись на те, що за результатами діяльності за 2007 р. підприємство релігійної організації «Представництво Місії» (далі — Представництво Місії) не подало декларацію з податку на прибуток, на виклики до податкового органу не з’являється. З метою повного й всебічного контролю за дотриманням податкового законодавства ДПІ просила про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: обсяг та обіг коштів на рахунках Представництва Місії з 1 жовтня 2007 р. до ухвалення рішення у справі.

Івано-Франківський міський суд рішенням від 15 травня 2008 р., залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від 25 липня 2008 р., заяву задовольнив.

Представництво Місії звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду України, в якій просило скасувати судові рішення, посилаючись на порушення судами норм процесуального права, і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи, наведені у скарзі, та перевіривши матеріали справи, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає.

На обґрунтування касаційної скарги Представництво Місії посилалося на те, що суди як першої, так і апеляційної інстанцій розглянули заяву ДПІ без їх участі й належного повідомлення про розгляд справи.

За положеннями ст. 289 ЦПК справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п’ятиденний строк з дня надходження заяви у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та банку, а у випадках, коли справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, — з повідомленням тільки заявника. Неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов’язковою. Тобто участь особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, у розгляді відповідної справи не є обов’язковою.

Відповідно до ст. 74 ЦПК судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями. Судові повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов’язковою. Судова повістка-повідомлення повинна бути вручена завчасно.

Повістка-повідомлення, на відміну від судової повістки про виклик, не містить зобов’язання щодо вручення з повідомленням про отримання адресатом та щодо строку її вручення.

Відповідно до матеріалів справи суд першої інстанції повідомляв осіб, які беруть участь у справі, про призначення справи до розгляду на 15 травня 2008 р.

Апеляційним судом також були надіслані повістки-повідомлення про призначення справи до розгляду особам, що беруть участь у справі. Із журналу судового засідання та ухвали Апеляційного суду Івано-Франківської області від 25 липня 2008 р. вбачається, що представник Представництва Місії брав участь у розгляді справи апеляційним судом.

Зважаючи на викладене та керуючись статтями 336, 337 ЦПК, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу Представництва Місії відхилила: рішення Івано-Франківського міського суду від 15 травня 2008 р. та ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області від 25 липня 2008 р. залишила без змін.