Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
08/16/2010
Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Звернення зборів суддів Верховного Суду України
до Президента України, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України

30 липня 2010 р. набрав чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

Відповідно до підпункту 1 п. 14 розд. XIII «Перехідні положення» Закону Кабінет Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом має забезпечити розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в адміністративних приміщеннях, де на день набрання чинності Законом розміщувалися судові палати у цивільних і кримінальних справах Верховного Суду України.

Вважаємо, що зазначене положення Закону не може бути виконане, оскільки його реалізація унеможливить діяльність Верховного Суду України зі здійснення судочинства, визначену Конституцією та іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції України держава забезпечує належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Верховний Суд України згідно зі ст. 125 Конституції України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Статтею 38 Закону визначено повноваження Верховного Суду України зі здійснення судочинства. Згідно з положеннями ч. 2 цієї статті Верховний Суд України переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права в подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом, а також переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Крім того, згідно з положеннями абз. 1 п. 2 розд. XIII «Перехідні положення» Закону Верховний Суд України здійснює в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, розгляд касаційних скарг (подань) на рішення загальних судів у кримінальних і цивільних справах, поданих до Верховного Суду України до 15 жовтня 2010 р. і призначених (прийнятих) ним до касаційного розгляду.

Станом на 6 серпня 2010 р. на розгляді Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України знаходиться понад 21 000 касаційних скарг та справ, на розгляді Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України – понад 2 100 касаційних скарг та справ.

Частиною 1 ст. 39 Закону передбачено, що до складу Верховного Суду України входять двадцять суддів – по п'ять від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної). Водночас, згідно з абз. 6 п. 3 розд. XIII «Перехідні положення» Закону судді Верховного Суду України, не переведені до вищих спеціалізованих судів чи інших судів загальної юрисдикції, здійснюють свої повноваження до звільнення з посади відповідно до ч. 5 ст. 126 Конституції України. Станом на 6 серпня 2010 р. у Верховному Суді України працює 79 суддів. Жоден з них не надав згоди на переведення до іншого суду. Відповідно до ч. 2 ст. 133 Закону кожен суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами.

Враховуючи зазначене, реалізація положень Закону, якими передбачено розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в адміністративних приміщеннях, де на день набрання чинності цим Законом розміщувалися судові палати у цивільних і кримінальних справах Верховного Суду України, перешкодить здійсненню правосуддя найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, а отже, призведе до порушення гарантованого Основним Законом держави права громадян на судовий захист.

З огляду на викладене просимо переглянути відповідне положення Закону і забезпечити умови для діяльності Верховного Суду України відповідно до Конституції та інших законів України.

Головуючий на зборах суддів
Верховного Суду України
-
-
В.М. Філатов
Секретар зборів суддів
Верховного Суду України
-
Г.В. Канигіна