Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
07/16/2009
Верховний Суд України вивчив стан організації здійснення судочинства загальними судами м. Севастополя

З метою підвищення рівня судового захисту прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави Верховний Суд України спільно з Радою суддів України провадить комплексні вивчення стану організації здійснення судочинства у місцевих та апеляційних судах. Під час виїздів на місця суддям надається методична допомога у підвищенні оперативності та якості розгляду справ.

Так, протягом 22 червня – 5 липня цього року робоча група під керівництвом судді Верховного Суду України, члена Ради суддів України М.П. Пшонки вивчила питання стану організації здійснення судочинства загальними судами м. Севастополя.

Проаналізувавши роботу Апеляційного та місцевих судів м. Севастополя та вжиті ними організаційні заходи стосовно поліпшення розгляду справ, робоча група констатувала в цілому належний рівень здійснення правосуддя цими судами.

Результати вивчення засвідчили, що на сьогодні Апеляційний суд м. Севастополя більш свідомо ставиться до виконання функцій суду апеляційної інстанції, а саме до того, що його основним завданням є виправлення правових помилок, допущених судами першої інстанції. Так, у 2008 р. показник питомої ваги ухвалених зазначеним судом нових рішень від усіх скасованих рішень місцевих судів у цивільних справах склав 62,2 %, що є одним із найвищих показників по Україні. У кримінальних справах частка своїх вироків, постановлених Апеляційним судом м. Севастополя у 2008 р. після скасування вироків місцевих судів, становила 17 % (середній показник по Україні – 13 %). Це сприяє оперативному ухваленню остаточного судового рішення у справі, виключає недоцільний повторний розгляд справи судом першої інстанції.

Апеляційний суд вживає заходів з підвищення оперативності та якості розгляду справ місцевими судами, зокрема, надає їм методичну допомогу, організовує стажування суддів в апеляційному суді тощо.

Робоча група також констатувала належний рівень складання та оформлення процесуальних документів як апеляційним, так і місцевими судами цього регіону.

Одночасно виявлено низку об’єктивних і суб’єктивних причин, що зумовили окремі недоліки у здійсненні судочинства місцевими судами. Йдеться, зокрема, про нестабільність законодавства; недостатню правовову визначеність окремих норм закону; відсутність належних умов, у тому числі брак приміщень, необхідних для здійснення правосуддя; проблеми, пов’язані з доставкою підсудних в судове засідання; невиконання процесуальних обов’язків учасниками процесу; штатну неукомплектованість місцевих судів тощо.

Водночас окремі судді в деяких випадках допускають помилки у застосуванні норм матеріального та процесуального законодавства, не завжди вживають заходів для оперативного та якісного здійснення правосуддя. Так, результати вивчення судових рішень засвідчили наявність окремих недоліків під час розгляду місцевими судами справ про визнання договорів дійсними, щодо самочинного будівництва, а також під час заочного розгляду справ.

Окремі судді місцевих судів допускали випадки невиправданого порушення строків призначення цивільних справ до розгляду та їх розгляду, неодноразового відкладення судових засідань, наявності значного залишку нерозглянутих цивільних справ.

На оперативність вирішення кримінальних справ крім незалежних від суддів причин, таких, як нездійснення доставки підсудного, який утримується під вартою (торік у зв’язку з цим було відкладено розгляд кожної четвертої справи), негативно вплинули також неналежна організація судових процесів, невжиття суддями заходів щодо осіб, які неодноразово не з’являються в судове засідання.

Підсумки вивчення обговорено на розширеному засіданні президії Апеляційного суду, Ради суддів м. Севастополя, за участю представника територіального управління Державної судової адміністрації, членів кваліфікаційної комісії суддів загальних судів м. Севастополя, за участю голів і суддів місцевих судів та запропоновано шляхи усунення виявлених недоліків і поліпшення роботи. Сьогодні апеляційний суд м. Севастополя вживає відповідних заходів щодо підвищення рівня здійснення правосуддя.