Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
   № 7 (107)
    СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE
     РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
DECISIONS IN COMMERCIAL CASES

Загальні збори проведено відповідно до вимог законодавства, оскільки розміщення акціонером оголошення про проведення позачергових зборів з їх порядком денним у газеті й відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з визначенням місця проведення зборів зроблено не менш як за 45 днів до скликання цих зборів згідно з вимогами статей 43, 45 Закону України «Про господарські товариства». Безпідставним є посилання господарських судів на порушення прав акціонера, який володіє іменними акціями у розмірі 0,083 % від загальної кількості акцій статутного капіталу товариства, у зв’язку з тим, що його відсутність на загальних зборах, про проведення яких у встановленому законом порядку він був своєчасно повідомлений, не могла вплинути на правомочність загальних зборів і прийнятих рішень

Постанова Судової палати
у господарських справах Верховного Суду України
від 4 листопада 2008 р.
(в и т я г)


У жовтні 2007 р. відкрите акціонерне товариство «Лізингова компанія «Украгромашінвест» та Ю. звернулися до Господарського суду Рівненської області з позовом до відкритого акціонерного товариства «Рівненський завод тракторних агрегатів» (далі — ВАТ «РЗТА») та закритого акціонерного товариства «Завод «Техноприлад» (далі — ЗАТ «ЗТ») про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ВАТ «РЗТА» від 22 вересня 2007 р., оформленим цього ж дня протоколом № 12.

Позовні вимоги обґрунтовувано тим, що скликання загальних зборів акціонерів ВАТ «РЗТА» 22 вересня 2007 р. проведено з порушенням вимог статей 41, 43, 45 Закону від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII «Про господарські товариства» (далі — Закон) та статуту ВАТ «РЗТА», загальні збори проведено не за місцезнаходженням останнього та не за вказаною у повідомленні адресою.

Відповідач проти позову заперечив, пославшись на проведення загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

Треті особи проти позову заперечили, пославшись на безпідставність позовних вимог та відповідність проведених зборів вимогам законодавства.

Господарський суд Рівненської області рішенням від 3 грудня 2007 р., залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15 квітня 2008 р. та постановою Вищого господарського суду України від 12 серпня 2008 р., позов задовольнив: спірні рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «РЗТА» визнав недійсними. Судові рішення обґрунтовані тим, що названі загальні збори на порушення норм ст. 159 ЦК, ст. 43 Закону, п. 13.9 статуту ВАТ «РЗТА» проведені не за місцезнаходженням товариства.

16 жовтня 2008 р. Верховний Суд України порушив касаційне провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 12 серпня 2008 р. за касаційними скаргами Фонду державного майна України, ЗАТ «ЗТ» та ВАТ «РЗТА». Скарги мотивовані невідповідністю постанови рішенням Верховного Суду України з питань застосування норм матеріального права та неоднаковим застосуванням Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону в аналогічних справах.

Заслухавши суддю-доповідача, представників сторін, обговоривши наведені у касаційних скаргах доводи та перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України дійшла висновку, що скарги підлягають задоволенню з таких підстав.

Залишаючи без змін судові рішення у справі, касаційний суд визнав, що господарські суди, дослідивши фактичні обставини справи, правильно застосували норми процесуального і матеріального права й обґрунтовано задовольнили позов.

З цим погодитись не можна з таких підстав.

За вимогами ст. 45 Закону позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин, вказаних у статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати загальні збори відповідно до вимог ч. 1 ст. 43 Закону.

Господарські суди встановили, що ЗАТ «ЗТ» є акціонером і володіє більше як 10 % акцій ВАТ «РЗТА», тому відповідно до ст. 43 Закону має право скликати позачергові збори.

Проведення позачергових зборів на вимогу акціонера — ЗАТ «ЗТ» — правління ВАТ «РЗТА» визнало недоцільним.

Загальні збори акціонерів згідно зі ст. 43 Закону проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 % акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Касаційний суд не звернув уваги на те, що вказана норма закону не є імперативною і не містить заборони на проведення позачергових зборів акціонерів не за місцезнаходженням ВАТ «РЗТА».

Суд також не врахував, що організація розміщення акціонером оголошення про проведення позачергових зборів 22 вересня 2007 р. з порядком денним із 12 питань у газеті «Рівне вечірнє» 24 липня 2007 р. і у відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 141 25 липня 2007 р. з визначенням місця проведення зборів у залі засідань ЗАТ «ЗТ» зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів, що відповідає вимогам статей 43, 45 Закону.

Відповідно до статей 41, 42 Закону загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають згідно зі статутом товариства більш ніж 60 % голосів.

Рішення таких зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть у них участь, з таких питань: а) зміна статуту товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Протоколом про проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах ВАТ «РЗТА» від 22 вересня 2007 р. № 1 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та протоколом загальних зборів акціонерів ВАТ «РЗТА» від 22 вересня 2007 р. № 12 підтверджується, що для участі в загальних зборах зареєструвалося 70 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 1 млн 768 тис. 388 акціями, що становить 60,649 % від загальної кількості розміщених акцій ВАТ «РЗТА».

Тобто загальні збори акціонерів ВАТ «РЗТА» були правомочні розглядати питання порядку денного і приймати рішення, а отже, висновок господарських судів щодо неправомочності прийнятих рішень є помилковим.

Безпідставними є посилання господарських судів на порушення прав акціонера — Ю., який володіє 611 простими іменними акціями на суму 153 грн, що становить 0,083 % від загальної кількості акцій статутного капіталу ВАТ «РЗТА», оскільки його відсутність на загальних зборах, про проведення яких у встановленому законом порядку він був своєчасно повідомлений, не могла вплинути на правомочність загальних зборів і прийнятих рішень.

Помилковим є посилання господарських судів на судові рішення господарських судів щодо рішень наглядової ради ВАТ «РЗТА» у справі № 11/259, які Вищий господарський суд України скасував постановою від 31 березня 2008 р., направивши справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

За таких обставин Судова палата у господарських справах Верховного Суду України, керуючись статтями 11117—11119 ГПК, касаційні скарги Фонду державного майна України, ЗАТ «ЗТ» та ВАТ «РЗТА» задовольнила: постанови Вищого господарського суду України від 12 серпня 2008 р. і Львівського апеляційного господарського суду від 15 квітня 2008 р. та рішення Господарського суду Рівненської області від 3 грудня 2007 р. скасувала, а справу направила на новий розгляд до суду першої інстанції.