Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
06/01/2007
Голів судів та їх заступників призначатиме Рада суддів України

До врегулювання у законодавчому порядку питання призначення на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції та звільнення з таких посад ці функції здійснюватиме Рада суддів України як вищий орган суддівського самоврядування у період між з’їздами суддів України.

Відповідне рішення Рада суддів України прийняла у четвер 31 травня 2007 р. за результатами розгляду питання про призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад.

Як відомо, у зв‘язку з визнанням Конституційним Судом України неконституційним положення Закону "Про судоустрій України", відповідно до якого голова, заступник голови суду призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України, у законодавстві України виникла прогалина в механізмі призначення суддів на адміністративні посади в судах та звільнення з цих посад. Вона полягає в тому, що чинним законом встановлено лише порядок і суб‘єктів ініціювання питання про призначення та звільнення голови суду та його заступника, внесення подання, надання рекомендації щодо їх призначення і звільнення, але не визначено суб‘єкта, який призначає суддів на посади голови, заступника голови суду та звільняє з таких посад.

Згідно з Конституцією України (п. 14 ч. 1 ст. 92) ця прогалина може бути усунута лише шляхом прийняття відповідного закону. На сьогодні такого закону Верховною Радою України не прийнято.

Разом з тим, 1 червня 2007 р. закінчуються повноваження більше ніж 300 голів і заступників голів судів загальної юрисдикції. Зволікання з призначенням суддів на вакантні посади може призвести до дестабілізації судової системи, ускладнень в організаційному керівництві діяльністю судів, а отже — до погіршення стану правосуддя в державі та захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Як зазначається у рішенні Ради суддів України, системний аналіз чинного законодавства України, положень міжнародно-правових документів з питань судоустрою дозволяє зробити висновок про те, що за вказаних обставин єдиним повноважним суб‘єктом здійснення функцій призначення та звільнення суддів з адміністративних посад є Рада суддів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 130 Конституції України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. Частиною 2 ст. 102 та ч. 1 ст. 103 Закону України "Про судоустрій України" визначено, що до питань внутрішньої діяльності судів належать, зокрема, питання організаційного забезпечення судів та організації діяльності суддів, забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади.

У період між з‘їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України, до повноважень якої, зокрема, належать вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах, здійснення контролю за організацією діяльності судів, заслуховування інформації голів судів про їх діяльність (ст. 116 Закону України "Про судоустрій України").

У зв‘язку з викладеним на підставі відповідних положень Конституції та законів України, а також з урахуванням європейських та світових стандартів Рада суддів України встановила порядок призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з таких посад, який діятиме до врегулювання вказаного питання на законодавчому рівні.

Відповідно до цього порядку суддів призначає на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції строком на п‘ять років та звільняє з цих посад Рада суддів України за поданням Голови Верховного Суду України, на посади голів вищих спеціалізованих судів — за поданням Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації відповідної ради суддів, а на інші посади голів та заступників голів у спеціалізованих судах — за спільним поданням Голови Верховного Суду України та голови відповідного вищого спеціалізованого суду на підставі рекомендації відповідної ради суддів.

Реалізуючи своє рішення, Рада суддів України на вчорашньому засіданні призначила понад 100 суддів на вакантні посади голів і заступників голів апеляційних та місцевих загальних судів. Ці кандидатури були попередньо вивчені та в установленому порядку внесені на розгляд Ради суддів України.