Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
 2012   ‹ інформація про журнал
   № 1 (137)
    СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE
     РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
DECISIONS IN ADMINISTRATIVE CASESS

Премія, яку позивач просив врахувати для обчислення нового розміру пенсії, має тимчасовий характер, виплата її дозволена за наявності передбачених підстав лише в межах видатків, передбачених у кошторисах військових частин для грошового забезпечення військовослужбовців у 2007 р., що виключає їх як підставу для перерахунку пенсій


ПОСТАНОВА
Іменем України

25 червня 2011 р. Верховний Суд України, розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом Танковського С.М. до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (далі — управління ПФУ), третя особа — Міністерство оборони України (далі — Міністерство), про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії, встановив:

У березні 2008 р. Танковський С.М. звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправною бездіяльність управління ПФУ щодо перерахунку з 1 квітня 2007 р. раніше призначеної йому пенсії у зв’язку зі збільшенням розміру премії військовослужбовців, а також зобов’язати відповідача провести такий перерахунок і виплатити недонараховані суми пенсії за квітень—грудень 2007 р.

На обґрунтування позову Танковський С.М. послався на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. № 594 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у 2007 році» (далі — постанова КМУ № 594) Міністерству дозволено здійснювати преміювання військовослужбовців понад встановлені законодавством розміри.

Зазначене, на думку позивача, є підставою для перерахунку його пенсії відповідно до ст. 63 Закону від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин (далі — Закон № 2262-ХІІ).

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області постановою від 7 серпня 2008 р. позов задовольнив.

Львівський апеляційний адміністративний суд постановою від 19 березня 2009 р., залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2011 р., рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позову відмовив.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС, Танковський С.М. просив скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2011 р., пославшись на неоднакове застосування касаційним судом ч. 3 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ. На обґрунтування заяви додано ухвали Вищого адміністративного суду України від 23 квітня 2009 р. (К-19155/08), 3 червня 2009 р. (К-14275/08) та 4 листопада 2009 р. (К-11218/08), у яких, на думку позивача, зазначена стаття цього Закону застосована по-іншому та правильно.

Вирішуючи питання про усунення неоднакового застосування касаційним судом зазначеної норми права, Верховний Суд України виходить із такого.

Відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за вказаним Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Постановою КМУ № 594 Міністерству дозволено здійснювати у поточному році з 1 квітня преміювання військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу (насамперед осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу та осіб молодшого офіцерського складу) понад установлений законодавством розмір у межах видатків, передбачених для грошового забезпечення у 2007 р.

На виконання зазначеної постанови міністр оборони України наказом від 14 квітня 2007 р. № 175 «Про встановлення граничних розмірів премії військовослужбовцям Збройних Сил України» встановив граничні розміри премій, які можуть бути виплачені військовослужбовцям у межах видатків, передбачених для грошового забезпечення у 2007 р.

Згідно з ч. 3 ст. 63 Закону № 2262-ХІІ єдиною підставою для перерахунку розміру пенсії є фактичне підвищення чи введення нових основних та додаткових видів грошового забезпечення та премій для відповідних категорій військовослужбовців.

У справі, що розглядається, Вищий адміністративний суд України, залишаючи без змін постанову апеляційного суду про відмову у задоволенні позову, погодився з висновком останнього про те, що премія, яку позивач просив врахувати для обчислення нового розміру пенсії, має тимчасовий характер, виплата її дозволена за наявності передбачених підстав лише в межах видатків, передбачених у кошторисах військових частин для грошового забезпечення військовослужбовців у 2007 р., а тому підстав для перерахунку пенсії відповідно до ст. 63 Закону № 2262-ХІІ немає.

Такий висновок ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права та відповідає правовій позиції Верховного Суду України у спорах цієї категорії, висловленій у постанові від 28 лютого 2011 р. (№ 21-1а11).

Керуючись статтями 242, 244 КАС, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви Танковського С.М. відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС.