Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
В архів новин
02/28/2008
Верховний Суд України вивчив питання щодо стану організації діяльності Апеляційного суду м. Києва
Верховний Суд України постійно приділяє увагу забезпеченню своєчасного та ефективного захисту прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави судами загальної юрисдикції. З цією метою Верховним Судом України спільно з Радою суддів України здійснюються комплексні вивчення стану організації роботи судів у місцевих та апеляційних судах, вивчаються в судах окремі питання здійснення судочинства. При цьому під час виїздів на місця судам надається методична допомога задля підвищення рівня оперативності та якості розгляду справ.

З урахуванням стану організації роботи судів щодо здійснення судочинства Верховний Суд України вживає відповідних заходів реагування для усунення виявлених недоліків і помилок, а також здійснює контроль за їх виконанням.

Так, протягом 28 січня — 6 лютого 2008 р. робоча група у складі судді Верховного Суду України, заступника голови Ради суддів України Станіслава Міщенка, голови Військової судової колегії Верховного Суду України, заступника голови Ради суддів України Олександра Волкова, судді Верховного Суду України Ярослава Романюка, співробітників управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України та Державної судової адміністрації України вивчила питання щодо організації діяльності Апеляційного суду м. Києва.

Проаналізувавши роботу Апеляційного суду м. Києва та вжиті ним організаційні заходи щодо поліпшення розгляду справ, робоча група констатувала в цілому належний рівень стану здійснення правосуддя цим судом.

Результати вивчення засвідчили, що на сьогодні Апеляційний суд м. Києва усвідомив свої повноваження як суду апеляційної інстанції, а саме те, що його основним завданням є виправлення правових помилок, допущених судом першої інстанції. Так, у кримінальних справах частка своїх вироків, постановлених апеляційним судом у 2007 р. після скасування вироків місцевих судів, становила 42,2 %. Цей показник є найвищим у державі (середній по Україні — 12,7 %). Показник питомої ваги ухвалених апеляційним судом нових рішень від усіх скасованих рішень місцевих судів у 2007 р. (56,3 %) є вищим, ніж середній по Україні (55,6 %).

Одночасно робоча група виявила низку причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, що зумовили наявність окремих недоліків у організації діяльності апеляційного суду.

Зокрема, нестабільність законодавства, недостатня правова визначеність окремих норм закону, невиконання процесуальних обов’язків учасниками процесу — об’єктивні фактори, які впливають на рівень організації діяльності апеляційного суду.

Разом з тим окремі судді у деяких випадках допускали помилки при застосуванні норм матеріального та процесуального законодавства, не завжди вживали заходів щодо оперативного та якісного здійснення правосуддя.

Зокрема, у кримінальних справах станом на 1 січня 2008 р. через недоставку до суду підсудного, який тримається під вартою, неявку підсудних, свідків, захисників, прокурорів та інших учасників процесу виявлено 141 факт відкладення розгляду кримінальних справ. Проте у 2007 р. суддями апеляційного суду не вирішувалося питання про відповідальність осіб за злісне ухилення від явки до суду відповідно до ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протягом 2007 р. за неявку в судове засідання не було накладено жодного штрафу. Крім того, привертає увагу той факт, що судді не реагують на неявку прокурора та захисника заходами, передбаченими ст. 289 Кримінально-процесуального кодексу України (повідомлення судом відповідних органів про неявку прокурора та захисника).

Результати вивчення цивільних справ та судових рішень засвідчили, що для Апеляційного суду м. Києва актуальною є проблема розмежування юрисдикції загальних судів та адміністративних і господарських судів.

Під час вивчення справ та ухвал апеляційного суду виявлено непоодинокі випадки помилкового розгляду та вирішення апеляційним судом справ за правилами Цивільного процесуального кодексу України, у той час як вирішення справи повинно було здійснюватися за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

За результатами вивчення питання організації діяльності Апеляційного суду м. Києва робоча група склала відповідну довідку, яку обговорено на розширеному засіданні президії цього суду за участю ради суддів м. Києва.

На сьогодні Апеляційний суд м. Києва вживає заходів щодо підвищення рівня здійснення правосуддя та усунення виявлених недоліків при розгляді справ.