Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Інформація для громадян Порядок оскарження судових рішень до Верховного Суду України

Порядок оскарження судових рішень до Верховного Суду України

  Законом України «Про судоустрій і статус суддів України» від 7 липня 2010 року № 2453-VI (далі – Закон) були внесені зміни до Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України, у зв’язку з чим суттєво змінився порядок касаційного оскарження судових рішень у кримінальних та цивільних справах.

  Так, відповідно до статті 385 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК) та статті 323 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) касаційною інстанцією у цивільних і кримінальних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

  Крім того, з набранням чинності Законом було змінено порядок перегляду судових рішень у господарських та адміністративних справах Верховним Судом України.

  Show details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у криміналПерегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справах
  Hide details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністПерегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністративних справах

  Відповідно до статей 236 та 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС) заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів:

  1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах (пункт 1 частини першої статті 237 КАС);

  2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (пункт 2 частини першої статті 237 КАС).

  Відповідно до частини першої статті 236 КАС сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають, за наявності для цього підстав, право подати заяву до Верховного Суду України про перегляд судових рішень в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку.

  У випадку встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом заява про перегляд судового рішення подається особою, на користь якої постановлено рішення відповідною міжнародною судовою установою (частина друга статті 236 КАС).

  Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктом 1 частини першої статті 237 КАС, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

  Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 237 КАС, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

  У разі пропущення строку, встановленого частинами першою та другою статті 238 КАС, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.

  Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі, підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

  У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:

  1) найменування суду, до якого подається заява;

  2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

  3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку із ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС;

  5) вимоги особи, яка подає заяву;

  6) у разі необхідності – клопотання;

  7) перелік матеріалів, які додаються.

  Відповідно до статті 239-1 КАС заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий адміністративний суд України. До заяви мають бути додані:

  1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

  2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

  3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

  4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав, установлених пунктом 2 частини першої статті 237 КАС.

  Крім того, до заяви додається документ про сплату судового збору (за подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС, судовий збір не сплачується).

  Вищий адміністративний суд України вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий адміністративний суд України протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.

  За наслідками розгляду справи у Верховному Суді України приймається постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Відповідно до статті 244-1 КАС постанова повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

  Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 КАС.

  Show details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільниПерегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільних справах
  Show details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарПерегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах