Верховний Суд України Верховний Суд України
На першу сторінку Написати листа Пошук Мапа сайту
На першу сторінку Інформація для громадян Порядок оскарження судових рішень до Верховного Суду України

Порядок оскарження судових рішень до Верховного Суду України

  Законом України «Про судоустрій і статус суддів України» від 7 липня 2010 року № 2453-VI (далі – Закон) були внесені зміни до Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України, у зв’язку з чим суттєво змінився порядок касаційного оскарження судових рішень у кримінальних та цивільних справах.

  Так, відповідно до статті 385 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК) та статті 323 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) касаційною інстанцією у цивільних і кримінальних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

  Крім того, з набранням чинності Законом було змінено порядок перегляду судових рішень у господарських та адміністративних справах Верховним Судом України.

  Hide details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у криміналПерегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справах

  Відповідно до статей 400-11 та 400-12 КПК Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав:

  1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень (пункт 1 частини першої статті 400-12 КПК);

  2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (пункт 2 частини першої статті 400-12 КПК).

  Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, відповідно до частини першої статті 400-13 КПК може бути подана після його перегляду в касаційному порядку. Таку заяву можуть подати особи, коло яких визначеного у статті 384 КПК:

  1) засудженим, його законним представником і захисником – у частині, що стосується інтересів засудженого;

  2) виправданим, його законним представником і захисником – у частині мотивів і підстав виправдання;

  3) законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, – у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

  4) законним представником та захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;

  5) обвинуваченим, щодо якого справу закрито, його законним представником і захисником – у частині мотивів і підстав закриття справи;

  6) цивільним відповідачем або його представником – у частині, що стосується вирішення позову;

  7) потерпілим і його представником – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;

  8) цивільним позивачем або його представником – у частині, що стосується вирішення позову;

  9) особою, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;

  10) особами, які в судовому порядку оскаржили постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, встановлених законом, – у частині мотивів і підстав відмови в порушенні кримінальної справи.

  Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, відповідно до частини другої статті 400-13 КПК вправі подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

  Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, відносно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК, якщо воно ухвалено пізніше.

  Заява про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

  У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою статті 400-14 КПК, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк.

  Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі. Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження особи, яка її подає, відповідно до вимог КПК.

  У відповідності до частини другої статті 400-15 КПК у заяві про перегляд судового рішення зазначаються:

  1) найменування суду, до якого подається заява;

  2) особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

  3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК;

  4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК;

  5) вимоги особи, яка подає заяву;

  6) у разі необхідності – клопотання;

  7) перелік матеріалів, які додаються.

  Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. До заяви додаються:

  1) копії заяви відповідно до кількості учасників процесу (за винятком випадку, коли заява подається особою, яка тримається під вартою);

  2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

  3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій пунктом 1 частини першої статті 400-12 КПК;

  4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК.

  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, визначеним у статті 384 КПК, а в разі відмови у допуску – особі, яка подала заяву.

  За наслідками розгляду справи у Верховному Суді України приймається постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Відповідно до статті 400-24 КПК така постанова повинна бути виготовлена та направлена особам, зазначеним у статті 384 КПК, не пізніше п’яти днів з дня закінчення розгляду справи.

  Постанова Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена, крім як на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 400-12 КПК.

  Show details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністПерегляд судових рішень Верховним Судом України у адміністративних справах
  Show details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільниПерегляд судових рішень Верховним Судом України у цивільних справах
  Show details for Перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарПерегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах