Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
  ‹ інформація про книжкову серію | видання серії ›
Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972—2002)
А.С.К., 2003
У серiї «Бiблiотека суддi» вийшов друком систематизований збiрник

«Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972–2002)»

К. : А.С.К., 2003. — 560 с.

Це вже друге офiцiйне видання роз’яснень найвищого судового органу в системi судiв загальної юрисдикцiї з питань застосування судами законодавства. Збiрник видано на численнi прохання суддiв, працiвникiв правоохоронних органiв, iнших правникiв, хоча роботу з опрацювання постанов Пленуму з урахуванням останнiх змiн у законодавствi ще не завершено. Тому до видання включено лише тi постанови у кримiнальних справах, якi вже приведено у вiдповiднiсть iз новим Кримiнальним кодексом України та змiнами, внесеними до кримiнально-процесуального законодавства в ходi розпочатої судової реформи, а також постанови iз загальних питань судової дiяльностi, у цивiльних та кримiнальних справах, що не втратили актуальностi i можуть використовуватись у судовiй практицi, — усього 78 постанов.

Постанови подано в систематизованому виглядi з посиланнями на змiни, внесенi в ту чи iншу з них пiсля її прийняття (станом на 1 сiчня 2003 р.). Це дасть користувачевi можливiсть визначити, яка редакцiя даного роз’яснення була чинною в той чи iнший промiжок часу. Довiдковий апарат збiрника також мiстить у собi хронологiчний перелiк постанов, включених до цього видання.


З питань придбання систематизованого збiрника «Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972–2002)» звертатись у видавництво «А.С.К.»

Вiддiл реалiзацiї:
Київ, вул. П. Нестерова, 3, 5-й поверх (станцiя метро «Шулявська»), тел./факс (044) 456–7251; тел. (044) 241–9496.
Е-mail: ask_sale@i.com. ua

Магазин
Київ, вул. П. Нестерова, 3/2, тел. (044) 441–7749

«Книга — поштою»
Київ, вул. Желябова, 2, 2-й пiд’їзд, 3-й поверх, офiс 308, тел./факс (044) 456–2144; тел. (044) 241–8810, 455–5894.
Е-mail: askpost@i.com. ua

Замовлення надсилати на адресу:
03057 Київ 57, а/с 30