Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
 2013   ‹ інформація про журнал
   № 5 (153)
    СУДОВА ПРАКТИКА
COURT PRACTICE
     РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
DECISIONS IN ADMINISTRATIVE CASES

За змістом підпункту «а» підпункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) платник податку на додану вартість має право на бюджетне відшкодування незалежно від терміну його реєстрації як платника цього податку, якщо податковий кредит за звітний період сформований внаслідок придбання основних фондів

П О С Т А Н О В А
Іменем України

21 лютого 2012 р. Верховний Суд України, розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Ареал-Снігурівка» (далі — ТОВ «Ареал-Снігурівка») до Снігурівської міжрайонної державної податкової інспекції Миколаївської області (далі — МДПІ) про скасування податкового повідомлення-рішення, встановив:

У липні 2008 р. ТОВ «Ареал-Снігурівка» звернулося до суду з позовом, в якому просило скасувати податкове повідомлення-рішення МДПІ від 23 жовтня 2007 р. № 0000602301/0, яким йому зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (далі — ПДВ) за липень 2007 р. на 533 тис. 193 грн.

Таке рішення відповідач прийняв на підставі акта від 15 жовтня 2007 р. № 532/23-31427847 про результати виїзної позапланової перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ, в якому вказано на порушення ТОВ «Ареал-Снігурівка» підпунктів 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону від 3 квітня 1997 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин; далі — Закон № 168/97-ВР) та підпункту 5.12.2 Порядку заповнення на подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 р. № 166 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня за № 250/2054). Зокрема зазначено, що ТОВ «Ареал-Снігурівка» неправомірно включило до бюджетного відшкодування 533 тис. 193 грн податку, сплаченого не у попередньому податковому періоді, а протягом 12 календарних місяців після його реєстрації як платника ПДВ.

Господарський суд Миколаївської області постановою від 15 вересня 2008 р., залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 20 жовтня 2010 р., у задоволенні позову відмовив.

Ухвалюючи такі рішення, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що відповідно до підпунктів 7.7.3 та 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР ТОВ «Ареал-Снігурівка» мало право прийняти рішення про зарахування належної йому повної суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів або про повернення цієї суми з бюджету, однак право ТОВ «Ареал-Снігурівка» на бюджетне відшкодування обмежене підпунктом 7.7.11 п. 7.7 зазначеної статті Закону, за правилами якого не має права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування. Тому оскаржуване рішення ДПІ про зменшення суми бюджетного відшкодування є правомірним.

Вищий адміністративний суд України постановою від 18 жовтня 2011 р. рішення судів попередніх інстанцій скасував, позов задовольнив.

У заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом України ДПІ, пославшись на неоднакове застосування касаційним судом пункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, просила скасувати постанову Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2011 р., справу направити на новий касаційний розгляд.

На обґрунтування заяви додано постанову Вищого адміністративного суду України від 10 грудня 2008 р. у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Вуд Індустрі» до державної податкової інспекції у м. Чернігові про визнання недійсним рішення.

Перевіривши наведені у заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висновку, що у цьому випадку має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції підпункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, за якого суди по-різному вирішують питання щодо права платника ПДВ на бюджетне відшкодування цього податку, який зареєстрований як платник ПДВ менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування.

Так, ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог у справі, що розглядається, касаційний суд виходив із того, що підпункт «а» підпункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР передбачає право платника податку, який придбав основні фонди, на бюджетне відшкодування незалежно від терміну його реєстрації як платника ПДВ. Дія цієї норми Закону № 168/97-ВР поширюється і на позивача, який, як встановили суди попередніх інстанцій, сплачував заявлені до відшкодування суми ПДВ та формував податковий кредит внаслідок придбання основних фондів, тому зменшення відповідачем суми бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Ареал-Снігурівка» є протиправним.

Водночас у доданій до заяви постанові від 10 грудня 2008 р. касаційний суд дійшов висновку, що за змістом підпункту «а» підпункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР право на бюджетне відшкодування ПДВ виникає у платника податку через 12 календарних місяців від дня його реєстрації як платника ПДВ, а виняток, встановлений для податкового кредиту, нарахованого внаслідок придбання або спорудження основних фондів, стосується лише обмежень на виникнення права на бюджетне відшкодування щодо обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 місяців, які не можуть бути менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.

Верховний Суд України вже розглядав питання щодо усунення неоднакового застосування зазначеної норми права. Зокрема, у постанові від 20 червня 2011 р. № 21-70а11 висловлено правову позицію, яка полягає у тому, що встановлений у підпункті «а» підпункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР виняток для податкового кредиту, нарахованого внаслідок придбання або спорудження основних фондів, стосується не лише обмеження на виникнення права на бюджетне відшкодування щодо обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 місяців, а й умови про закінчення 12-місячного терміну з дня реєстрації особи як платника ПДВ.

Отже, висновок касаційного суду у справі, що розглядається, про наявність у ТОВ «Ареал-Снігурівка» права на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого у зв’язку з придбанням основних фондів протягом 12 місяців з дня його реєстрації платником цього податку, ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права.

Керуючись статтями 241, 242, 244 КАС, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви МДПІ відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 КАС.