Інформація про видання
На першу сторінку Написати листа Пошук
 2009   ‹ інформація про журнал
   № 6 (106)
    СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE
     РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
DECISIONS IN CRIMINAL CASES

Звільняючи особу від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки на підставі ст. 48 КК України, суд повинен зазначити, у чому полягала зміна обстановки.

Нез’ясування цього питання судом потягло скасування постанови

Ухвала колегії суддів Судової палати
у кримінальних справах Верховного Суду України
від 24 лютого 2009 р.
(в и т я г)


Рубіжанський міський суд Луганської області постановою від 25 червня 2008 р. звільнив С. від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 296 КК, на підставі ст. 48 КК і ст. 7 КПК у зв’язку зі зміною обстановки, а кримінальнау справу щодо нього закрив.

Як установив суд, 13 березня 2008 р., приблизно о 23-й годині, С., що перебував на вулиці, грубо порушуючи громадський порядок і діючи з хуліганських мотивів, безпричинно вдарив кулаком в обличчя Р., завдавши фізичного болю, після чого вдарив кулаком в обличчя Ф., спричинивши фізичний біль. Коли останній почав утікати, наздогнав його, збив з ніг і завдав не менше шести ударів ногою по голові та тулубу, заподіявши легкі тілесні ушкодження. Після цього С. збив з ніг Р. і завдав йому один удар ногою в голову, чим заподіяв легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я у виді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та перелому кісток носа. Хуліганські дії С. тривали протягом 20 хвилин.

Визнавши за необхідне закрити кримінальну справу щодо С. на підставі ст. 48 КК, ст. 7 КПК у зв’язку зі зміною обстановки, суд послався на позитивні дані щодо особи підсудного, неправильну поведінку потерпілого Р. та його батьків, які, за показаннями підсудного, безпідставно пропонували С. виплатити їм 4 тис. грн; на відсутність претензій до підсудного з боку потерпілого Ф. і те, що С. після вчинення злочину також характеризувався позитивно та усвідомив свою протиправну поведінку.

В апеляційному порядку справа не переглядалась.

У касаційному поданні заступник прокурора Луганської області вказав на незаконність рішення суду про закриття справи і звільнення С. від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК, у зв’язку зі зміною обстановки. Він стверджував, що зазначені у постанові обставини не свідчать про зміну обстановки і не давали суду підстав для закриття справи. Тому просив скасувати постанову суду, а справу направити на новий судовий розгляд.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи, наведені у касаційному поданні, колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 48 КК та роз’яснень, що містяться в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Тобто ст. 48 КК передбачає дві альтернативні підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності — втрату діянням суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки і втрату особою суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки.

Для визнання того, що на час розгляду справи в суді обстановка змінилася, суду необхідно було встановити не тільки те, яка обстановка існувала під час вчинення злочину, а й те, в чому полягали її зміни на час розгляду справи, та навести в судовому рішенні конкретні дані, які свідчили б про зміну обстановки та втрату діянням чи особою суспільної небезпечності, тобто визначити конкретну підставу звільнення від кримінальної відповідальності.

Стаття 48 КК не підлягає застосуванню з огляду лише на позитивні характеристики особи, яка вчинила злочин, визнання нею вини і каяття у вчиненому тощо, якщо при цьому не було встановлено зміни обстановки.

Зазначених вимог закону суд не дотримав.

Зокрема, як убачається з постанови, суд, застосовуючи щодо С. ст. 48 КК, послався на такі дані, як неправомірна поведінка потерпілого, який у відповідь на дії С. вступив з ним у бійку; на роль кожного учасника цього злочину; на те, що потерпілий Р. та його родичі ставили перед С. питання про сплату потерпілому 4 тис. грн, що суд визнав як необґрунтовану вимогу; на те, що С. учинив злочин уперше, розкаявся у вчиненому, позитивно характеризувався, добровільно відшкодував шкоду, після вчинення злочину ніяких протиправних дій не вчиняв, а потерпілий Ф. претензій до нього на мав.

Однак ті обставини, що потерпілі, захищаючись від хуліганських дій С., завдавали йому удари у відповідь, а Р. та його родичі оцінили завдану злочином шкоду в 4 тис. грн і зверталися до С. із проханням добровільно її відшкодувати, від чого той відмовився, сплативши лише 700 грн, безпідставно визнані судом неправомірними і такими, що давали підстави для застосування щодо С. ст. 48 КК.

Всупереч вимогам закону суд указав на участь у злочині потерпілих і їх роль у цьому, оскільки обвинувачення у хуліганських діях органи досудового слідства пред’явили лише С. і суд не міг вважати учасниками злочину потерпілих.

Таким чином, суд не навів у постанові жодних обґрунтованих міркувань про те, у чому полягала зміна обстановки на час розгляду справи в суді та які саме наслідки вона потягла — втрату злочином суспільної небезпечності чи втрату С. суспільної небезпечності, та в чому конкретно це виражено.

Враховуючи, що у справі суд не встановив і не вказав у постанові про наявність будь-яких змін обстановки на час розгляду справи в суді, то позитивні дані про особу С. і обставини, що пом’якшують покарання, не давали підстав для застосування до нього ст. 48 КК, а могли бути враховані судом лише при призначенні йому покарання або під час звільнення від нього з передбачених законом підстав.

Із огляду на зазначене колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України скасувала постанову Рубіжанського міського суду Луганської області від 25 червня 2008 р. про звільнення С. від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 296 КК, у зв’язку зі зміною обстановки, а справу направила на новий судовий розгляд.