На першу сторінку Написати листа Пошук
 2013   ‹ інформація про журнал
  № 6 (154),  Зміст:

  НОВИНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
NEWS. EVENTS. FACTS


  
 Внесено зміни до Положення про збори суддів Верховного Суду України
Amendments have been made to the Regulations on the Meeting of Judges of the Supreme Court of Ukraine
 Незалежне та справедливе судочинство суттєво вплине на політичну та економічну стабільність у державі
Independent and fair justice will influence political and economic stability in the country

  ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
CONCLUSIONS OF SUPREME COURT OF UKRAINE


  
 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111 16 ГПК України, за ІІ півріччя 2012 р.
Conclusions of the Supreme Court of Ukraine, stated in decisions adopted as a result of examining the applications for revision of court decision on the ground described in subparagraph 1 of paragraph one of Article 11116 of the Commercial Code of Ukraine in the second half of 2012

 СУДОВА ПРАКТИКА
JUDICIAL PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 На операції з отримання субвенцій не поширюються вимоги підпункту 3.2.7 п. 3.2 ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість», яким врегульовано оподаткування операцій саме із виплат, а не з отримання зазначеного у ньому цільового фінансування, яке не можна розглядати як окрему операцію, що створює наслідки у податковому обліку платника податку на додану вартість, тому й підстав для застосування платником цього податку підпунктів 7.4.2 та 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 зазначеного Закону немає

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 При викупі орендованого майна гуртожитки як об’єкти соціально-побутового призначення передавалися безоплатно у власність орендних підприємств, оскільки законодавчої заборони на це не існувало до внесення змін у лютому 1997 р. до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств»

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal cases

 Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 400 12 КПК України 1960 р. наявними підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України одночасно мають бути: неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права при розгляді двох і більше справ; подібні суспільно небезпечні діяння; ухвалені різні за змістом судові рішення.
Верховний Суд України відмовив у задоволенні заяви про перегляд судових рішень, оскільки обставини, за яких особу було засуджено за ч. 4 ст. 296 КК України, за своїм змістом відрізняються від обставин засудження іншої особи, судові рішення щодо якої були предметом порівняння

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Зобов’язання страховика виплатити страхувальнику страхові виплати у разі настання страхового випадку є грошовим зобов’язанням, у разі невиконання якого одночасно можуть застосовуватись наслідки, передбачені як нормою ч. 2 ст. 625 ЦК України, так і нормами статей 549, 550 цього Кодексу

  СУДОВА СТАТИСТИКА
COURT STATISTICS


  
 Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2012 р. (за даними судової статистики)
Analysis of administration of justice by the courts of general jurisdiction in 2012 (under the court statistics)

 ТОЧКА ЗОРУ
OPINION


  
  Романовська Л.А. Охорона і захист прав дитини у спорах про спільну власність
Romanovska L.A. Protection and safeguarding of the child’s rights in disputes on joint ownership

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES