На першу сторінку Написати листа Пошук
 2013   ‹ інформація про журнал
  № 5 (153),  Зміст:

 
 Доземний уклін вам, шановні ветерани!
Please receive our down to earth bow, dear veterans!

 У ПЛЕНУМІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
AT THE PLENARY ASSEMLY OF THE SUPREME COURT OF UKRAINE

 Головою Верховного Суду України обрано Ярослава Романюка
Yaroslav Romaniuk elected President of the Supreme Court of Ukraine

 СУДОВА ПРАКТИКА
COURT PRACTICE


   Рішення в адміністративних справах
Decisions in administrative cases

 За змістом підпункту «а» підпункту 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) платник податку на додану вартість має право на бюджетне відшкодування незалежно від терміну його реєстрації як платника цього податку, якщо податковий кредит за звітний період сформований внаслідок придбання основних фондів
 Якщо споживач бажає отримати інформацію від оператора, провайдера телекомунікацій у вигляді розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги, то відповідно до підпункту 16 п. 1 ст. 32 Закону України «Про телекомунікації» оператор, провайдер телекомунікацій повинен безкоштовно розшифрувати нараховану до оплати суму за надані послуги лише за умови особистого звернення споживача, наявності технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв’язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв’язку

  Рішення у господарських справах
Decisions in commercial cases

 Відповідно до ч. 3 ст. 6 та частин 1 і 8 ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом, та в разі підтвердження кредитором (кредиторами) своєї (своїх) вимоги (вимог) до неплатоспроможного боржника документами, що свідчать про їх безспірність.
На підставі встановлених апеляційним судом обставин про те, що не всі грошові вимоги до боржника є безспірними, та щодо наявності у нього рухомого і нерухомого майна, Вищий господарський суд України обґрунтовано погодився з висновком суду попередньої інстанції про припинення провадження у справі про банкрутство через відсутність ознак неплатоспроможності боржника
 Ураховуючи те, що чинне законодавство не пов’язує припинення зобов’язання з постановленням судового рішення чи відкриттям виконавчого провадження щодо його примусового виконання, а наявність судових актів про стягнення заборгованості не припиняє грошових зобов’язань боржника та не виключає його відповідальності за порушення строків розрахунків, застосування до спірних правовідносин положень ст. 625 ЦК України є правомірним

   Рішення у кримінальних справах
Decisions in criminal casess

 Відповідно до ч. 3 ст. 40014 КПК України 1960 р. перегляд виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття справи, інших судових рішень з метою погіршити становище засудженого на підставі, передбаченій п. 1 ч. 1 ст. 40012 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення

   Рішення у цивільних справах
Decisions in civil cases

 Третейська угода про передання спору на розгляд третейського суду не є відмовою від права на звернення до суду, а є одним із способів реалізації права на захист своїх прав

  АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
SURVEY OF COURT PRACTICE


  
 Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
Court practice on passing upon temporary restrictionof the right to leave Ukraine

  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS


  
 Справа «Хайредінов проти України»
Рішення від 14 жовтня 2010 р.
Остаточне від 14 січня 2011 р.

Case of Khayredinov v. Ukraine
Judgment of 14 October 2010
Final judgment of 14 January 2011

 КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА
LAW COMMENTARY


  
 Коментар до розділу Х «Прикінцеві положення» та розділу ХI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України
Commentary on Section X “Final Provisions” and Section XI “Transitional Provisions” of the Criminal Procedure Code of Ukraine

 МIЖНАРОДНI ЗВ’ЯЗКИ
INTERNATIONAL TIES